Nowe zasady egzekucji komorniczej? Jakie zwierzęta oraz przedmioty nie podlegają egzekucji?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Nowe zasady egzekucji komorniczej? Jakie zwierzęta oraz przedmioty nie podlegają egzekucji?

02.11.2021autor: Aleksandra Galus

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, w którym określił jakie zwierzęta oraz przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo nie podlegają egzekucji komorniczej.

Dotychczasowe przepisy okazały się być niezgodne z Konstytucją. Zdaniem komorników, stare i nowe przepisy, praktycznie całkowicie uniemożliwiają przeprowadzenie jakiejkolwiek egzekucji z majątku rolników.

 

Sprawa zaczęła się od petycji z jaką wystąpiła do Parlamentu prywatna osoba, która stwierdziła, że określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, powinno być zapisane w ustawie. Tymczasem aktualnie problematyka ta jest normowana wyłącznie przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

 

Niekonstytucyjne rozporządzenie

Inicjatywy ustawodawczej podjął się Senat, który zgodził się z tezą, że obowiązujący stan prawny nie odpowiada standardom wyznaczonym w Konstytucji i znowelizował kodeks postępowania cywilnego. Teraz projekt wpłynął do Sejmu, który również ją przegłosował. Nowelizacja zakłada przeniesienie rozwiązań zawartych do tej pory w rozporządzeniu do kodeksu postępowania cywilnego.

r e k l a m a

 

— W następstwie projektowanej zmiany regulacje dotyczące zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji, odzyskają walor konstytucyjności – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Jakie będą zmiany w egzekucji?

W nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zapisano, że jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a) bydła mlecznego,

b) bydła mięsnego,

c) koni,

d) kóz,

e) owiec,

f) świń,

g) drobiu,

h) zwierząt futerkowych,

i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

 • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
 • stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
 • rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
 • silosy na zboża i pasze;
 • zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
 • materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;
 • zapasy opału na okres 6 miesięcy;
 • nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
 • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;
 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
 • zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
 • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
 • budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

 

Opinia Izby Rolniczej pozostaje

Jednocześnie w mocy pozostają dotychczasowe przepisy mówiące o potrzebie zasięgnięcia przez komornika opinii w izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika w zakresie stwierdzenia czy nadwyżki np.  inwentarza żywego ponad stado podstawowe są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych.

Wierna kopia rozporządzenia

Treść proponowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego niemal wiernie odzwierciedla postanowienia rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Wprowadzone zmiany ograniczają się głównie do korekt o charakterze redakcyjnym. Z dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji moc obowiązującą utraci także rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

 

Komornicy protestują

Przeciwko przepisom dotyczącym egzekucji rolników od dawna protestuje Krajowa Rada Komornicza, która uważa, że najpierw rozporządzenia, a teraz kodeks postępowania cywilnego w praktyce całkowicie uniemożliwiają prowadzenie egzekucji z jakichkolwiek rzeczy należących do rolników. – W świetle całokształtu regulacji, w konsekwencji wykluczy to w całości spod egzekucji określoną grupę społeczną. Obecnie de facto brak jest jakiegokolwiek majątku należącego do rolnika, z którego można byłoby prowadzić skuteczną egzekucję, zwłaszcza należności w znacznej wysokości. Przywołując wielce zasadne stwierdzenie Rady Ministrów, rolnicy uzyskają tym samym swoisty immunitet egzekucyjny – napisał w opinii prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Łyszczek.

 
To niekorzystne dla rolników chcących wziąć pożyczki lub kredyty

Zdaniem KRK zgodnie z projektowaną nowelizacją nawet wierzyciele alimentacyjni czy wierzyciele dochodzący zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę nie będą mogli żądać prowadzenia egzekucji z nieruchomości stanowiącej przedmiot własności rolnika. — W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić dalsze konsekwencje opisywanego stanu rzeczy, a polegające na wykluczeniu grupy rolników z możliwości zaciągania kredytów, pożyczek, dokonywania zakupów na raty bądź z odroczonym terminem płatności. Trudno przypuszczać, aby rolnicy pozostali dla swoich kontrahentów wiarygodnymi kredytobiorcami, skoro nie będą w stanie przedstawić w zasadzie żadnego znaczącego zabezpieczenia swoich zobowiązań w postaci posiadanych nieruchomości czy ruchomości – podsumował Rafał Łyszczek.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualne rozporządzenie

Czy będzie pomoc dla rolników z upadłej spółdzielni ROTR Rypin?

Czy ministerstwo rolnictwa pomoże rolnikom z upadłej spółdzielni ROTR w Rypinie tak jak pomogło Bielmlekowi? Konkretnej odpowiedzi nie ma. Trwają analizy, sprawa jest delikatna a do tego dochodzi kwestia kończących się na ten cel pieniędzy budżetowych. 

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Nie karać rolnika za działalność rolniczą

Coraz częściej zaczyna przeszkadzać mieszkańcom wsi działalność rolnicza gospodarzy. Rolników straszy się policją za pracę wieczorem, za przejazd z obornikiem. Jak temu przeciwdziałać? – pyta rolnik spod Świdnicy?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.