Modernizacje w przepisach PROW
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Modernizacje w przepisach PROW

12.04.2022autor: wk

Hodowców trzody chlewnej, a w szczególności tych, którzy walczą z afrykańskim pomorem świń, jak i udoskonaleniem możliwości wykonania inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnych, czekają nowości. Na horyzoncie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można dostrzec zapowiedź transformacji.

Hodowców trzody chlewnej, a w szczególności tych, którzy walczą z afrykańskim pomorem świń, jak i udoskonaleniem możliwości wykonania inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnych, czekają nowości. Na horyzoncie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można dostrzec zapowiedź transformacji.

Następne inicjatywy reform zostały wysunięte przez Ministerstwo Rolnictwa w PROW- Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mają one odnosić się do operacji takich jak np. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Wsparcie zabezpieczenia przed ASF

Osoby, które zdecydują się na przeanalizowanie treści projektu rozporządzenia, mogą w nim zauważyć m.in. propozycję uznania- w ramach kosztów kwalifikowanych- możliwości dobudowania do już funkcjonującej chlewni ( lub budynku funkcjonalnie powiązanego) nadwyżkowej sali z wykorzystaniem na dezynfekcję dla tych, którzy zajmują się chowem czy hodowlą świń. Należy cieszyć się z faktu, że poprawki te zadziałają dogodnie na pierwszoplanowe cele związane z zabezpieczeniem przed ASF trzody chlewnej.

r e k l a m a

Koszty modernizacji urządzeń wodnych

Dalsza zmiana tyczy się wprowadzenia prac w zakresie urządzeń melioracji wodnych do zespołu prac, na które możliwe jest uzyskanie pomocy w ramach modernizowanego poddziałania. Dostrzeżona została przez MRiRW nieodzowność odnowy istniejących już urządzeń melioracji wodnych, takich jak zastawki, przepusty, sieci drenarskie czy rowy, których harmonijne działanie ubezpiecza tereny rolnicze przed niekorzystnymi następstwami zjawisk klimatycznych. - W przypadku operacji polegającej na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, prace będą polegałym.in na wykoszeniu skarp i dna, usunięciu zakrzaczeń i drzew, odmuleniu dna wraz z rozplantowaniem urobku, skarpowaniu, oczyszczeniu przepustów, oczyszczeniu wylotów drenarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Co przyniosą reformy?

Modyfikacje, które zostaną wprowadzone, będą sprzyjać urzeczywistnieniu inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnych, co będzie skutkować:

  • podwyższenie odporności rolnictwa na suszę oraz przeciwdziałaniu powodzi terenów rolnych,
  • usprawnienie racjonalności zarządzania wodą przez prawidłową regulację stosunków wodnych na obszarach rolnych oraz zmniejszanie odpływu wody,
  • spotęgowanie retencji wód

Z materiałów MRiRW można wywnioskować, że odbudowy wymagają urządzenia melioracyjne na obszarze 1 452 898 ha zmeliorowanych gruntów rolnych (23%), w tym 861 143 ha zmeliorowanych gruntów ornych (19%) oraz 591 755 ha użytków zielonych (33%).

W nawiązaniu do zdefiniowanych potrzeb w kategorii unowocześnienia aktualnie funkcjonujących urządzeń melioracji wodnych, tj. wskazanych już wcześniej zastawek, rowów, przepustów, których należyte działanie chroni tereny rolnicze przed ujemnymi skutkami destrukcyjnych zjawisk klimatycznych, zasugerowano pomnożenie zasięgu pomocy.

Odpowiedzi na żądania

Kolejna z wielu poprawka ma swoje źródło we wprowadzeniu rozwiązania odzyskiwania przez spółki wodne lub ich związki podatku VAT, oczywiście na mocy regulacji unijnych, w wypadku gdy spółki nie mogą otrzymać z powrotem VAT zgodnie z przepisami krajowymi.

Konstruowane modernizacje są odpowiedzią na żądania wysunięte przez spółki wodne i ich związki, które pokazują, że trudności w ubieganiu się o wsparcie na zakup sprzętu, który ma na celu ochronę obszarów przed skutkami powodzi czy deszczu są olbrzymie koszty, które trzeba ponieść oraz mikroskopijna ilość środków budżetowych tych jednostek. Perspektywa odzyskania VAT odnosi się do kosztów kwalifikowanych, i nie dotyczy pomocy przydzielanej zgodnie z klasycznymi stawkami jednostkowymi za sfinalizowanie prac w zakresie urządzeń melioracji wodnych, które zostały wyznaczone w oparciu o dane statystyczne, zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w treści rozporządzenia oferuje także sformułowanie wysokości rutynowych stawek jednostkowych, jak i technikę obliczania sumy wsparcia na ich podstawie.

Wsparcie w ramach PROW

Regulacje zawarte w treści rozporządzenia będzie trzeba stosować do przyznawania i wypłacania wsparcia pieniężnego z wyżej wspomnianego poddziałania w kwestiach objętych postępowaniami rozpoczętymi oraz niesfinalizowanymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do czasu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Uwzględniając fakt, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego poddziałania, 26 listopada 2021 miał swój finał i stosownie do treści Harmonogramu naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, następne nabory planuje się na maj i październik 2022 r. Regulacje umieszczone w treści rozporządzenia zmienianego, będą odwoływały się do naborów, które będą miały swój początek po wejściu w życie modernizowanego rozporządzenia.

 

oprac. WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualne rozporządzenie

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Ustawa odorowa- czy faktycznie powstanie?

Jest to wiadomość, z której rolnicy z pewnością nie będą zadowoleni. Zgodnie ze stanowiskiem rządu, nadal trwają prace nad ustawą odorową, która wzbudza wiele sprzecznych uczuć. Zgodnie z planem, nowe regulacje, które w przeszłości były już powodem gigantycznych protestów na obszarach wiejskich, mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Krajowa Grupa Spożywcza ma zarobić nawet 3,5 mld złotych

W skład Krajowej Grupy Spożywczej, dzięki przyzwoleniu ze strony Rządu, wejdzie 9 zbytych spółek skarbu państwa. Nowo powstały twór ma zostać stworzony na podstawie Krajowej Spółki Cukrowej, zaś jego dochody osiągną liczbę około 3,5 miliarda złotych rocznie.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)