Cudzoziemcy kupują polską ziemię: wina PiS czy PO/PSL?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Cudzoziemcy kupują polską ziemię: wina PiS czy PO/PSL?

10.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Rośnie zainteresowanie cudzoziemców polskimi gruntami. Opozycji zarzuca rządowi, że przepisy prawne są dziurawe i nie chronią ziemi przed wykupem. Rząd odpowiada, że to efekt źle przeprowadzonych negocjacji członkowskich z Unią Europejską. 

Z artykułu dowiesz się

  • Co wynika z najnowszego zestawienia MSWiA?
  • Ile ziemi rolnej kupili cudzoziemcy w minionych dwóch latach?
  • Kto najchętniej kupuje polską ziemię?
Po wygaśnięciu zapisanych w Traktacie Akcesyjnym okresów przejściowych obywatele państw Unii Europejskiej od 1 maja 2016 r. mogą swobodnie, a więc bez zezwolenia, nabywać nieruchomości w naszym kraju. O zezwolenia MSWiA muszą cały czas ubiegać się cudzoziemcy spoza UE. W przypadku nieruchomości rolnych konieczna jest opinia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 


MSWiA kontroluje zakupy ziemi

Z informacji przedstawionej Sejmowi przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Bartosza Grodeckiego wynika, że MSWiA prowadzi rejestr informatyczny nieruchomości, a także udziałów i akcji nabytych przez cudzoziemców bez zezwolenia, jak też na podstawie wymaganych zezwoleń oraz wydanych decyzji. Umożliwia on monitorowanie tendencji w zakresie nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców. 

W 2019 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 767 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach. W porównaniu z 2018 r. jest to 19% wzrost liczby wniosków. 
Spośród wniosków o udzielenie zezwolenia ponad 400 dotyczyło nieruchomości gruntowych, 108 zezwoleń zostało wydanych na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, a 171 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych.
We wszystkich tych zestawieniach przeważającą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Z kolei obywatele Unii Europejskiej, którzy mogą kupować nieruchomości już bez zezwoleń, największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości kupowane pod inwestycje i mieszkaniowe. 
r e k l a m a


A jednak zagranica kupuje

Opozycja zwróciła uwagę, że raport MSWiA jednoznacznie wskazuje rosnące zainteresowanie cudzoziemców polskimi nieruchomościami. 
– Z powierzchni nabytych przez cudzoziemców w 2019 r. aż 1349 ha stanowiły grunty rolne i leśne. Najwięcej gruntów nabywali obywatele i osoby prawne z Niemiec, a pod względem lokalizacji przodowały województwa zachodniopomorskie – 110 ha i wielkopolskie – 230 ha.
Dla porównania w 2018 r. były to 1044 transakcje dotyczące powierzchni 799 ha.
Z tego porównania wynika, że w grupie gruntów rolnych nastąpił istotny wzrost, tj. o ponad 500 ha, czyli o 69% w stosunku do roku 2018 r. – wyliczał poseł Kazimierz Plocke z PO, który zwrócił jednocześnie uwagę, że podobny wzrostowy trend notuje się w przypadku nabywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych. 

Także klub Lewicy zwrócił uwagę na niepokojącą tendencje wynikająca z przesłanego do Sejmu dokumentu. 
- Wynika z niego, że w ciągu ostatnich 10 lat, czyli od roku 2010 do roku 2019, sprzedano cudzoziemcom ponad 38,5 tys. ha. Jest to olbrzymi obszar i myślę, że szczegółowy nadzór, jak również kontrola w tym zakresie powinny być bardziej dogłębne – mówił poseł Wiesław Szczepański z Lewicy. 

- W 2015 r., czyli kiedy PO i PSL oddawały władzę, obcokrajowcom sprzedano 412 ha ziemi, natomiast w latach następnych, kiedy wy rządziliście, tej ziemi obcokrajowcom sprzedawane było coraz więcej? W 2017 sprzedano ponad 1 tys. ha, a w roku ubiegłym – 1349 ha. Czy te dane nie mówią jasno, że beneficjentami polityki rolnej PiS są rolnicy niemieccy, a nie polscy? No i trzeba powiedzieć także jasno, że PiS nie stworzył żadnej ustawy o ochronie polskiej ziemi, PiS 3-krotnie umożliwił sprzedaż jej obcokrajowcom – grzmiał z mównicy sejmowej poseł Dariusz Klimczak z klubu PSL, który wnioskował o odrzucenie informacji MSWiA. 
Na zarzuty posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego krótko odpowiedział przedstawiciel MSWiA. 
- Wzrost sprzedaży gruntów rolnych obywatelom państw pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wynika z tego, że w 2016 r. przestały po prostu obowiązywać okresy przejściowe, a te okresy przejściowe były wynegocjowane na 12 lat w 2004 r. Kto te okresy negocjował? – pytał retorycznie wiceminister Bartosza Grodecki. 

Za przyjęciem opozycyjnego wniosku o odrzucenie informacji MSWiA zagłosowało 49 posłów, 124 wstrzymało się, a 279 było przeciwnych. Tym samym Sejm przyjął sprawozdanie do wiadomości.
Wykorzystano informacje topagrar.pl
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

<span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: small;" size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><span id="OLK_SRC_BODY_SECTION"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;" size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: PT Sans, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #efefef;">Były red. nacz. magazynu Profi, Tygodnika Rolniczego i portalu agrarlex.pl, były zastępca red. nacz. top agrar Polska, ekonomista, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa</span></span></span></span></span></span></span>

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Zakup ziemi

Zakup działki gminnej bez przetargu

Kupiłam dom na 20-arowej działce, ale jednocześnie udało mi się podpisać z gminą umowę dzierżawy na przylegającą z trzech stron łąkę o powierzchni 1,10 ha. Dostałam wówczas ustne zapewnienie w urzędzie gminy, że łąkę tę będę mogła wykupić „bez problemu” w przyszłości. Teraz gmina nie chce sprzedać mi łąki bez przetargu.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)