Panele fotowoltaiczne na domu i budynku inwentarskim: będzie ulga?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Muszki owocowe w sadachJakie znaczenie gospodarcze dla sadownictwa mają muszki owocowe, zwłaszcza Drosophila suzukii. Jakie są możliwości ich zwalczania?

Panele fotowoltaiczne na domu i budynku inwentarskim: będzie ulga?

13.02.2020autor: dr Aneta Suchoń

Fotowoltaika na dachu budynku, który połączony jest z budynkiem gospodarczym. Energia wytworzona w ten sposób zasila również działalność rolniczą, ale czy montaż paneli kwalifikuje się już pod ulgę inwestycyjną?

Z artykułu dowiesz się

  • Jak uzyskać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym?
  • Jakie jest orzecznictwo sądów w tym zakresie?
  • Co daje fotowoltaika w domu i gospodarstwie?
Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego" zastanawia się czy przysługuje mu ulga inwestycyjna w podatku rolnym, skoro z paneli słonecznych zamontowanych na dachu budynku mieszkalnego połączonego z budynkiem gospodarczym korzysta także przy działalności rolniczej. Rolnik w urzędzie gminy uzyskał informację, że nie, gdyż energia jest wykorzystywana także na cele mieszkaniowe. Czy tak jest rzeczywiście? 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ustawa o podatku rolnym w art. 13 stanowi, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Warunki uzyskania ulgi inwestycyjnej

r e k l a m a
Ulga przysługuje, pod warunkiem że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części ze środków publicznych. Jest przyznawana po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25% udokumentowanych nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Orzecznictwo korzystne dla rolników

Ostatnie wyroki sądów są korzystne dla rolników, którzy znaleźli się w podobnej jak Pan sytuacji. Są to wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2427/18) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I SA/Lu 921/17). Pierwszy orzekł, że literalne brzmienie art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym i wykładnia celowościowa tego uregulowania upoważnia do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna, o której w nim mowa, przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, mimo że w części inwestycja będzie służyła także do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, niezwiązanych z produkcją rolną.

Z kolei WSA w Lublinie doszedł do wniosku, że ulga związana z zakupem i montażem urządzeń produkujących energię z naturalnych źródeł przysługuje w sytuacji, gdy energia jest zużywana wyłącznie na cele produkcji rolnej, jak i w sytuacji, gdy energia w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarstwo

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie: spisz umowę

Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta Agrarlex młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 1

W dobrosąsiedzkich relacjach nieraz użyczamy sobie sprzętu. Niektórzy rolnicy regularnie wynajmują na wynagrodzeniem też niektóre swe maszyny. W obu przypadkach trzeba liczyć się z zapłatą podatku. Jakiego? Czytaj w Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.