Czy na wycięcie drzew potrzebne jest zezwolenie?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy na wycięcie drzew potrzebne jest zezwolenie?

27.10.2021autor: dr Aneta Suchoń

Jeden z rolników planuje postawić nowy budynek w swoim gospodarstwie. Z tego względu będzie musiał usunąć z działku kilka drzew i krzewów. Czy musi uzyskać zezwolenie na taką wycinkę i czy będę zwolniony od opłat za ich usunięcie?

Z artykułu dowiesz się

 • kiedy na wycinkę nie jest wymagane zezwolenie?

Kiedy na wycinkę nie jest wymagane zezwolenie?

Według artykułu 86 ustawy o ochronie przyrody, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie. Chodzi o drzewa lub krzewy:

 • jeżeli ich usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • – 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonów: jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • – 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej;
 • usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Przepisy prawne

Ukraina ostro wdraża unijne przepisy bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt

Ukraina wdrożyła już blisko 80% unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45% norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt – donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Tym sposobem konkurencja z Ukrainy zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Uciążliwość zapachowa według lewicy. Rolnicy zareagowali

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który wzbudził wzburzenie wśród rolników. Chodzi o przepisy, które miałby rozwiązać problem uciążliwości zapachowej. Jednak za uciążliwe uznano zapachy… charakterystyczne dla wsi i rolnictwa. „Jesteście nienormalni. NA WSI  PRODUKUJEMY ŻYWNOŚĆ, ŻEBYŚCIE MIELI CO DO GARA WŁOŻYĆ”- napisał na Twitterze Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.