Zielony Ład przyniesie rolnikom straty. Czy jest szansa na wsparcie z UE?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zielony Ład przyniesie rolnikom straty. Czy jest szansa na wsparcie z UE?

18.10.2022autor: wk

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa jest możliwe tylko do pewnego poziomu, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak polskie rolnictwo nie jest przygotowane na wdrożenie założeń Zielonego Ładu. Czy rolnicy stracą swoje dochody przez Zielony Ład?

W dokumencie „Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi” przygotowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) znalazł się rozdział poświęcony znaczeniu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiej wsi i rolnictwa. 

Rolnictwo w Polsce jest źródłem 30,7 % krajowej emisji metanu

Autorzy raportu zaznaczają na wstępie, że rolnictwo – ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wpływ na ekosystemy – odgrywa istotną rolę w pogłębianiu zmian klimatycznych. W krajach UE rolnictwo odpowiada za 10,3% emisji gazów cieplarnianych, z czego 70% pochodzi z chowu zwierząt. Z kolei w przypadku Polski udział rolnictwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej w ekwiwalencie CO2) w Polsce wynosi 8,4%. Jest nieco niższy niż w wielu innych krajach europejskich, co ma związek z oparciem polskiej gospodarki na węglu i z dominującym udziałem energetyki w całkowitej emisji. Należy jednak podkreślić, że rolnictwo w Polsce jest źródłem 30,7% krajowej emisji metanu i aż 80,1% krajowej emisji podtlenku azotu.

Przedstawione dane i wyniki badań potwierdzają ogromną rolę rolnictwa i obszarów wiejskich w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga bowiem ograniczenia emisji również ze źródeł rolniczych oraz zwiększenia pochłaniania CO2 na obszarach wiejskich.

- Należy jednak pamiętać, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa jest możliwe tylko do pewnego poziomu, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnej redukcji emisji – napisali Paweł Wiśniewski i Renata Marks-Bielska w raporcie FDPA.

r e k l a m a

Na działania w dziedzinie klimatu w rolnictwie przeznaczono 100 mld euro

Autorzy raporty zwracają jednak uwagę, że dotychczasowe wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji w rolnictwie spełzły na niczym. Z obliczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że na działania w dziedzinie klimatu w rolnictwie przeznaczono 100 mld euro. Tymczasem działania podejmowane w ramach WPR 2014–2020 nie przyczyniły się do zmniejszenia emisji pochodzących z chowu zwierząt gospodarskich, odnotowano też wzrost emisji związanych ze stosowaniem nawozów.

Teraz fundusze wydawana redukcję emisji będą jeszcze większe. Ale wiąże się to z pewnymi szansami i zagrożeniami.

Jakie są korzystne skutki Zielonego Ładu?

Zdaniem autorów raportu zakładane przez Europejski Zielony Ład ograniczenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin przyczyni się do zmniejszenia ładunku biogenów wymywanych do wód, ograniczy stopień zakwaszenia gleb i przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności obszarów wiejskich. Korzystnym skutkiem proponowanych rozwiązań będzie zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, a także wzrost znaczenia upraw roślin o dodatnim wskaźniku reprodukcji glebowej materii organicznej (strączkowych, traw, bobowatych i ich mieszanek) oraz międzyplonów.

Przed polskimi gospodarstwami (w szczególności większymi) otwierają się szanse do implementacji nowoczesnych technologii systemu rolnictwa precyzyjnego i zdobywania rynku w tym zakresie. Należy również oczekiwać wzrostu potencjału eksportu urządzeń związanych z czystymi technologiami w rolnictwie.

Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu niesie za sobą również zagrożenia

Ale jednocześnie polskie rolnictwo nie jest przygotowane do pełnego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu m.in. ze względu na niską produktywność gospodarstw rolnych w Polsce, będącą rezultatem rozdrobnienia agrarnego, słabej jakości gleb oraz krótszego niż w krajach Europy Zachodniej okresu wegetacji.

Pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu może spowodować wzrost cen (w szczególności zbóż) i spadek dostępności artykułów spożywczych. Zagrożeniem jest także pogorszenie konkurencyjności i wyparcie z rynku mniejszych gospodarstw rolnych w Polsce, gdzie wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego jest często nieopłacalne.

- Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Istotne jest więc, by wdrożenie jego założeń przebiegało ewolucyjnie z uwzględnieniem niewątpliwych korzyści środowiskowych i społecznych oraz ewentualnych strat ekonomicznych w polskim rolnictwie. W tym celu niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe rolników i adekwatne doradztwo rolnicze – czytamy w podsumowaniu raportu.

wk

fot. elements.envato.com

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualności

Jak zmieni się polskie rolnictwo? Debata „Zielona transformacja rolnictwa”

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają ma debatę poświęconą przyszłości rolnictwa UE w obliczu zielonej transformacji, w której udział wezmą m.in. komisarz Janusz Wojciechowski i Małgorzata Bojańczyk, dyrektor stowarzyszenia „ASAP".

czytaj więcej

Kto zarobił na wzroście cen nawozów i gdzie trafia ukraińskie zboże? NIK to sprawdzi

Na podstawie wniosku KRIR - Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolować polski rynek rolny. NIK ma sprawdzić czy wysokie ceny nawozów mają swoje odzwierciedlenie w kosztach produkcji, czy ktoś zarobił na rolnikach oraz co się dzieje ze zbożem i rzepakiem z Ukrainy, który trafia do Polski.

czytaj więcej

Jakie sposoby stosują rolnicy, aby uzyskać więcej dotacji z UE?

Unijne dotacje PROW to łakomy kąsek dla wielu kombinatorów. Potrafią wyłudzić pieniądze z najbardziej skomplikowanych programów pomocowych. Bruksela przedstawiła właśnie listę takich „przekrętów”, których dopuścili się rolnicy. W niektóre aż trudno uwierzyć!    

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)