Dotacje na budowę podziemnych zbiorników wodnych wzrosną do 5 mln zł
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dotacje na budowę podziemnych zbiorników wodnych wzrosną do 5 mln zł

26.12.2021

Dotacje na budowę podziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe wzrosną z 2 do 5 mln zł. Beneficjentami programu pomocy są gminy. Zdaniem rządu to jeden z elementów walki z efektami coraz częstszych susz. 

MRiRW zaproponowało zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje dotyczące „Gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Budowa zbiorników

W PROW 2014–2020 wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu nowego zakresu operacji związanego ze wsparciem inwestycji z zakresu gromadzenia wód opadowych i roztopowych (budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową) przy jednoczesnym podniesieniu maksymalnej kwoty dofinansowania dla beneficjenta (na obszar gminy).

r e k l a m a

 

W walce z suszą

Nowe przepisy mają na celu zapobiegać skutkom suszy, której występowanie jest coraz częstsze. Niestety Polska na tle innych państw europejskich jest jednym z krajów najuboższych pod względem zasobów wodnych. Jednym z działań służących ograniczaniu skutków suszy jest realizacja inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom tego zjawiska, czyli przedsięwzięć obejmujących budowę, przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania urządzeń wodnych.

 

Jednocześnie w ramach racjonalnej gospodarki wodnej należy gromadzić wody opadowe i roztopowe w urządzeniach umożliwiających jej ponowne wykorzystanie.
- Zaznaczyć należy, iż zgromadzona woda w zbiornikach retencyjnych może być wykorzystywana, np. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników, jak również do ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że operacje te mają na celu zapobieganie skutkom suszy lub nadmiernym opadom lub powodziom natomiast nie będą dotyczyły nawodnień rozumianych jako budowa infrastruktury służącej rolnikowi do podlewania upraw – czytamy dalej w uzasadnieniu projektu.

 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę polegającą na podniesieniu maksymalnej kwoty dofinansowania dla beneficjenta z 2 mln zł na 5 mln zł.

 

Do kiedy należy składać wnioski?

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacji wodno-ściekowe będą musiały zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Budżet na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostanie zwiększony o 376 mln euro w związku z przedłużeniem działania PROW 2014-2020 na lata 2021 i 2022. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

E-okienko dla rolnika, czyli składanie wniosków przez Internet

Zamiast papierowych wniosków będzie szeroka możliwość składania ich przez Internet. Ministerstwo rolnictwa zapowiada rozwój usług cyfrowych dla rolników w ramach tzw. okienka dla rolników.

czytaj więcej

233 mln zł trafi do rolników poszkodowanych przez ASF

233 miliony złotych zostało rozdysponowane dla rolników poszkodowanych przez ASF. Pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu została wypłacona dla ponad 5100 rolników. Na wypłatę czeka jeszcze kolejne 130 mln zł.

czytaj więcej

„Zarządzanie ryzykiem” – nowe działanie PROW. Dla kogo wsparcie i ile?

„Zarządzanie ryzykiem” tak będzie nazywało się nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Hodowcy drobiu, bydła lub świń będą mogli skorzystać z możliwości dofinansowania ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych Salmonellą. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 108 mln zł.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.