Będą dodatkowe kontrole zbóż i gryki pod kątem występowania glifosatu
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Będą dodatkowe kontrole zbóż i gryki pod kątem występowania glifosatu

27.08.2021

W tym roku będą dodatkowe kontrole zbóż oraz gryki pod kątem występowania glifosatu. To efekt niepokojących informacji o nielegalnym stosowaniu tej substancji czynnej w procesie desykacji niektórych upraw. Jednocześnie trwa ponowna ocena w celu ewentualnego zatwierdzenia glifosatu do stosowania w środkach ochrony roślin po 2022 r.

Glifosat jest substancją czynną zatwierdzoną przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia został przedłużony do dnia 15 grudnia 2022 r. Tym samym, wciąż możliwe jest utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich nowych zezwoleń dla środków ochrony roślin zawierających glifosat.

 

Odnowienie zezwolenia

Obecnie w Polsce trwa proces przeglądu zezwoleń wydanych na podstawie poprzednich warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat. Władze decydują o odnowieniu lub też braku odnowienia zezwolenia, jeżeli środki te nie spełniają nowych wymagań (art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009).

 

Wycofanie z obrotu środków ochrony roślin zawierających glifosat

Z obrotu wycofane zostały środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie glifosat, które dodatkowo zawierały budzący największe wątpliwości naukowe składnik tj. polietoksylowaną aminę łojową (POE). Ponadto, do etykiet herbicydów z tą substancją czynną wprowadzono, tam gdzie ma to zastosowanie, zakaz stosowania na terenach publicznie dostępnych czyli w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, na terenach szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej, a także zmodyfikowano zapisy odnośnie zastosowań przedzbiorczych.

r e k l a m a

 

– Jednocześnie zwracam uwagę, że substancja czynna glifosat podlega ponownej ocenie w celu ewentualnego zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin. Jeżeli ocena ta wykaże zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie stosowania lub wycofanie tej substancji z palety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – napisała w odpowiedzi na interpelację posłanki Agnieszki Hanajczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

 

Urzędowe kontrole żywności

Resort rolnictwa zapewnia, że cały czas prowadzi urzędowe kontrole żywności.

W roku 2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna zbadała ogółem 2 624 próbek żywności pod kątem pozostałości pestycydów, w tym 1 694 próbki produktów pochodzenia krajowego, 520 próbek produktów pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz 369 próbek z krajów trzecich. W przypadku 41 próbek nie udało się ustalić kraju pochodzenia. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (po uwzględnieniu niepewności wyniku) stwierdzono w 54 próbkach produktów krajowych (3,2%).

 

Analiza próbek pasz

Z kolei z danych Inspekcji Weterynaryjnej z 2019 r. wynika, że wśród 1 309 analizowanych próbek pasz, wszystkie były zgodne z wymaganiami.

 

W ramach nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin w 2019 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili 23 296 kontroli. W ramach tych kontroli przebadano pod kątem pozostałości środków ochrony roślin 3 228 próbek płodów rolnych. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin stwierdzono w 117 próbkach (3,6%).

 

– Produkowana w Polsce żywność znajduje się zatem pod stałą kontrolą, gwarantującą bezpieczeństwo konsumentów. Stwierdzane nieprawidłowości są eliminowane, a żywność niespełniająca wymagań bezpieczeństwa jest – jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku - wycofywana z obrotu – konkluduje resort rolnictwa.

 

Ale jednocześnie MRiRW stwierdza, że w związku z sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w stosowaniu glifosatu, w szczególności do desykacji w uprawach, w których nie jest on dopuszczony do stosowania, w 2021 r. przewidziano skontrolowanie w tym zakresie dodatkowych próbek ziarna zbóż oraz gryki.

 

Priorytetem jest bezpieczeństwo żywnościowe

Resort rolnictwa zapewnia, że podstawowym zadaniem jest bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami jest przy tym nieodzownym elementem produkcji roślinnej, warunkującym spełnienie powyższego celu.

 

– Niezależnie od powyższego zgodzić się należy, że konieczne jest dążenie do ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum oraz dalszego ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem tych preparatów – podkreśliła wiceminister A. Gembicka.

 

W Polsce dokumentem strategicznym określającym cele w zakresie redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin jest „Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”.

 

Celem jest integrowana produkcja i nie tylko

Kluczowym celem dla Polski w związku z realizacją pierwszego Krajowego planu działania było upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. Pełne wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony roślin, pozwala bowiem na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od preparatów chemicznych.

 

Kolejny Krajowy planu działania stawia kolejne cele. W ramach programu zaplanowano 13 działań:

 • doskonalenie systemu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
 • ograniczanie ryzyka związanego ze sprzedażą środków ochrony roślin
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środkach ochrony roślin
 • zapewnienie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • ograniczanie ryzyka związanego z agrolotniczymi zabiegami ochrony roślin
 • ostrzeganie osób postronnych o zabiegach ochrony roślin
 • środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
 • ograniczenie stosowania środków ochrony roślin na obszarach szczególnie wrażliwych
 • wyeliminowanie zagrożeń na poszczególnych etapach wykonywania zabiegów ochrony roślin
 • upowszechnianie integrowanej ochrony roślin
 • analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
 • utrzymanie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
 • optymalizacja ochrony upraw małoobszarowych i ekologicznych.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

CBA zatrzymało byłego prezesa SM Bielmlek!

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa spółdzielni mleczarskiej „Bielmlek” Tadeusza R. Zarzuca mu się niegospodarność w zarządzaniu mleczarnią, która ostatecznie ogłosiła upadłość narażając na straty rolników- dostawców mleka.  

czytaj więcej

Prowadzenie działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Trwają prace nad ustawą

W Sejmie trwają prace nad ustawą, która ma rolnikom ułatwić prowadzenie działalność nierolniczej na gruntach rolnych. Projekt autorstwa posła Jarosława Sachajko ma poparcie rządu.  

czytaj więcej

Koniec wykorzystywania przewagi dużych kontrahentów? Będą kontrole punktów skupu jabłek!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontroluje kilkadziesiąt punktów skupu jabłek. To efekt doniesień sadowników dotyczących zaniżania cen skupu tych owoców. UOKiK apeluje o zgłaszanie sytuacji, w których duzi kontrahenci wykorzystują swoją przewagę i narzucając niekorzystne warunki współpracy.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.