Płoszenie zwierzyny: czy można strzelać z armatki hukowej?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Płoszenie zwierzyny: czy można strzelać z armatki hukowej?

28.02.2021autor: adw. Łukasz Opaliński

Żerowanie zwierzyny leśnej i dzikiego ptactwa można ograniczyć przez używanie armatek hukowych. Czy takie urządzenie wymaga pozwolenia? Czy używanie zwykłych petard też wymaga zezwolenia? – pytają Agrarlex rolnicy z Dolnośląskiego.

Z artykułu dowiesz się

 • Czy można hukowo odstraszać zwierzynę i ptactwo?
 • Czy konieczne jest zezwolenie?
 • Jakie organy kontrolują odstraszanie hukowe?
 • Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?
Rolnicy uprawiający rośliny starają się odstraszyć zwierzęta ze swoich upraw na różne sposoby i z różnym efektem. Jedną z metod odstraszania jest wykorzystanie armatki hukowej (również petardy i broni hukowej). Prawo dopuszcza stosowanie tego typu urządzeń, ale po spełnieniu rygorystycznych wymagań.

Odstraszanie ptactwa

Używanie armatek hukowych do odstraszania w głównej mierze ptaków w sadach lub nad akwenami wodnymi – stawami hodowlanymi wymaga złożenia wniosku do właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ - kliknij tutaj).

Wnioskuje się o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 56 ust 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Należy się jednak zastanowić nad tą metodą, gdyż kiedy jest ona używana nieumiejętnie lub zbyt często – ptaki przyzwyczajają się do dźwięków, które miały je odstraszać i zaczynają te dźwięki ignorować.
r e k l a m a

Odstraszanie zwierzyny łownej

Płoszenie zwierzyny łownej – dzików, jeleni, saren – wymaga zgody marszałka województwa. Zezwolenie takie wydaje on:
 • po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego;
 • tylko w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz
 • jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. 
Uwaga: zarówno marszałek, jak i RDOŚ, dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach.

Czy używanie zwykłych petard jest legalne?

Strzelanie petardami jest szkodliwe dla zwierząt. Huk, który powstaje przy wybuchu, jest bardzo uciążliwy. Art. 6 ust.2 pkt 9 ustawy o ochronie zwierząt mówi, że zabrania się znęcania nad zwierzętami i świadomego dopuszczania się zadawania bólu lub cierpień.
Poza tym jest to również uciążliwe dla człowieka. Dopuszczenie używania petard musiałoby być ostatecznością, w braku innych metod alternatywnych odstraszania zwierzyny.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

Uwaga: nawet ewentualne uzyskanie zgody na odstępstwo od zakazu umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt chronionych nie jest tożsame z udzieleniem zgody czy przyzwolenia na odstępstwo od innych zakazów lub naruszenie norm określonych w przepisach odrębnych, np. norm hałasu, zakazu zakłócania spokoju.

Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zakazać odstraszania hukowego. Ustawa o ochronie przyrody stwierdza:
 • kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny;
 • inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Do kogo na skargę?

Bywa i tak, że i nam przeszkadza odstraszanie hukowe. Jeśli nie można dogadać się z tym, kto stosuje tego typu metody, wówczas powinno się  zawiadomić policję, wszak zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego jest wykroczeniem.
adw. Łukasz Opaliński
Dolnośląska Izba Rolnicza
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
 • Ustawa z 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie 
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Łukasz Opaliński

adw. Łukasz Opaliński

Łukasz Opaliński, adwokat, prawnik Dolnośląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo łowieckie

Zapowiada się reforma W PZŁ. Będzie więcej myśliwych?

Szykują się spore zmiany w prawie łowieckim, których celem jest zwiększenie liczby myśliwych. Rząd chce m.in. włączyć myśliwych niezrzeszonych do kół oraz likwidować te koła, które nie realizują polityki państwa w zakresie odstrzałów.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Szacowanie strat po nowemu. Ma być łatwiej

Szykują się zmiany w zasadach zgłaszania strat wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry. Ma być prościej, krócej i bez niepotrzebnej biurokracji.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)