Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

17.08.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie są kary za śmiecenie?
  • Czy możesz postawić tablicę ostrzegawczą?
  • Jakie wymogi są przy zgłoszeniu sprawy na policję lub do straży gminnej?

Za wyrzucanie śmieci w lesie kara wynosi do 5000 zł. W porównaniu do kosztów ich późniejszego uprzątnięcia i zutylizowania kwota ta nie jest wygórowana. 

Kary za zaśmiecanie cudzych pól są jednak niższe. Zgodnie z przepisem art. 154 par. 2 Kodeksu wykroczeń, "kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany". 

Poza kodeksem wykroczeń przepisy karne na zanieczyszczanie środowiska można znaleźć też w innych aktach prawnych. Przykładowo, w ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami) przewidziano karę grzywny lub aresztu za pozbywanie się odpadów przez podmioty, które zobowiązane są do ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Nie sposób ustrzec się przed podrzuceniem śmieci; można jedynie ograniczyć taką możliwość. 

Tablica ostrzegawcza

Na swoim terenie można postawić tablicę ostrzegawczą z napisem „Teren prywatny. Składowanie śmieci wzbronione. Art. 154 par. 2 Kodeksu wykroczeń”. 

Wzory takich tablic można znaleźć w różnych sklepach w wyposażeniem rolniczym i budowlanym, tudzież w Internecie. W ostateczności tekst można wydrukować domowym sumptem i ofoliować. 

r e k l a m a

Budowa płotu

Mniejszy areał, styk z drogą wjazdową można ogrodzić bądź ograniczyć do niego dostęp, np. szlabanem czy płotem. W przypadku budowy płotu w zasadzie  materiały i technika są dowolna, najtańsza to siatka leśna. 

W przypadku płotów o wysokości powyżej 2,20 m przed postawieniem należy ten fakt zgłosić właściwemu staroście. Obowiązek ten wynika z art. 30 ust. 1 punkt 3) ustawy z 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333). 

W niektórych przypadkach postawienie płotu może wymagać uzgodnienia z zarządcą drogi, obok której miałby on stanąć. Oczywiście, nie każdą nieruchomość da się ogrodzić, choćby z powodu kosztów, powierzchni czy ukształtowania terenu. 

Montaż „foto-pułapki”

W ofercie sprzedaży jest szereg kamer, które reagują na ruch. Mogą być z kartą pamięci, albo podłączane przez Internet, albo kablowe.

Co prawda, nie zabezpieczają one terenu przed nieproszonymi gośćmi, ale dzięki zapisowi wideo są pomocne w ustalaniu sprawców podrzucania nieczystości.

Nagranie „na gorącym” uczynku można przekazać policji lub straży gminnej. Zawsze jednak organom tym przekazujmy:

- nagranie,

- krótki opis zdarzenia, przybliżoną datę nagrania, lokalizację zdarzenia,

- żądanie wszczęcia dochodzenia i ukarania sprawcy. 

Pismo, dostarczone do policji czy straży gminnej też sporządź w dwóch egzemplarzach; ten dla siebie każ podstemplować w sekretariacie komendy.

Pomoc sąsiedzka

Najskuteczniejsza jest jednak pomoc sąsiedzka. Umówicie się z sąsiadami, że będziecie nawzajem się wspierać w tym temacie. Wbrew pozorom, z pola czy podwórza dużo wokoło widać i słychać, jeśli jest się czujnym. Dobry sąsiad:

- będąc świadkiem może przyczynić się do ustalenia sprawcy;

- reagując w porę, może udaremnić podrzucenie śmieci. 

Właściciel nieruchomości, którą zanieczyszczono może domagać się od sprawcy naprawienia szkody. W praktyce może to oznaczać konieczność pokrycia kosztów zebrania i wywozu odpadów. W razie zanieczyszczenia gleby dojść mogą koszty jej usunięcia i nawiezienia nowej, nieskażonej. Odszkodowanie może też obejmować zniszczone plony. 


Adwokat Mikołaj Pomin

Podstawa prawna:
- Ogrodzenia ponad 2,20 m wysokości – obowiązek zgłoszenia do starosty – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020.1333) – art. 30 ust. 1 punkt 3)
- Zaśmiecanie pól – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2019.821 ze zmianami)  – art. 154 par. 2 oraz
- Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami) 
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Izby rolnicze mają pomysł jak rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych w gospdarstwach

Rolnicy mają coraz większy problem z utylizacją zużytych opon, styropianu czy folii rolniczej. Z tego powodu izby rolnicze apelują o zmiany w prawie i wprowadzenie obowiązku odbioru tego typu odpadów przez podmioty sprzedające.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)