Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku

13.07.2021autor: Roman Włodarz

Ile mam dni do odwołania po wydaniu protokołu szacowania szkód łowieckich? Do kogo mam się odwołać? Ostatnio przegapiłem terminy, ale więcej już tego błędu nie popełnię –pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Łańcuta w woj. podkarpackim.

Z artykułu dowiesz się

 • O czym mówi rozporządzenie Ministra Środowiska w zakresie ustalania odszkodowania za szkody łowieckie?
 • O czym mówi natomiast Prawo łowieckie, gdy idzie odszkodowania za szkody łowieckie?
 • Gdzie i kiedy ma się odwoływać rolnik po otrzymaniu protokołu szacowania?
 • Jak przebiega szacowanie szkód na obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich?
Odszkodowanie za szkody łowieckie jest ustalane przez zespół szacujący na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Mowa w nim o „wysokości odszkodowania”, która ma być wyrażona w mierniku pieniężnym, w złotych. Natomiast Prawo Łowieckie posługuje się albo pojęciem „wynagrodzenie szkód”, albo pojęciem „odszkodowanie”. 
Zdaniem ekspertów współpracujących z Agrarlex, to jednoznacznie wskazuje na brak zgodności z rozwiązaniami przyjętymi w Kodeksie Cywilnym dla odszkodowań i w konsekwencji oznacza wyłączenie z odszkodowania kosztów utraconych korzyści. 

Wysokość odszkodowania to raczej ugoda

Konstrukcja szacowania szkody łowieckiej ma charakter ugodowo-administracyjny:
 • Szacowanie szkody i ustalenie wysokości odszkodowania ma charakter ugody pomiędzy rolnikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego.
 • Dopiero po wyczerpaniu tej procedury, czyli w momencie wydania poszkodowanemu rolnikowi protokołu szacowania, przysługuje mu w ciągu 7 dni prawo do odwołania do właściwego terytorialnie nadleśniczego. 
 • Po wydaniu przez niego decyzji administracyjnej w tej sprawie – rolnik ma prawo do wniesienia pozwu w ciągu 3 miesięcy do właściwego sądu powszechnego. 

Szacowanie na obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich

r e k l a m a
Odmienny charakter ma szacowanie szkód na obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich. Nie ma bowiem tu możliwości odwołania się do nadleśniczego od protokołu szacowania sporządzonego przez marszałka województwa lub wojewodę. Teoretycznie przysługuje prawo odwołania w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). 
Prawo łowieckie nie zabrania stosowania zasad cywilno-prawnych dla wynagradzania szkód łowieckich. Zatem właściciel lub dzierżawca gruntu rolnego może podpisać z dzierżawcą lub zarządcą obwodu umowy, np. o:
 • ryczałtowym systemie wypłat odszkodowań, 
 • ustalaniu rozwiązań szczegółowych co do plonów, cen skupu, 
 • udziale w kosztach zapobiegania szkodom łowieckim, 
 • materialnym (niefinansowym) sposobie usuwania szkód – np. zakup materiału siewnego do przesiewu, o przywróceniu TUZ do stanu pierwotnego przez Koło Łowieckie itp. 
Roman Włodarz
Podstawa prawna: 
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo pozostaną bez zmian

Nie będzie rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada, że potrzebna jest dyskusja na temat wielkości populacji łosi, na które wstrzymano polowania 20 lat temu.   

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Izby rolnicze chcą, aby rekompensaty za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie koła łowieckie

Izby rolnicze zwróciły się do premiera z prośbą o zmianę ustawy Prawo łowieckie, tak aby rolnicy otrzymywali rekompensaty za szkody łowieckie bez względu na gatunek zwierzyny, który ją wyrządzał. KRIR chce także, aby pieniądze te były wypłacanego z panstwowego funduszu odszkodowawczego, a nie przez koła łowieckie.

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Czy koło łowieckie zapłaci za kiszonkę z wolnego rynku?

Dziki wyrządziły szkody w uprawie kukurydzy, którą uprawiam z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła. W związku z poniesionymi stratami chciałbym, aby koło łowieckie zapłaciło mi nie tylko wartość zniszczonej kukurydzy, lecz również zrekompensowało mi straty, jakie poniosę na zakup tej kiszonki na rynku. Koło twierdzi, że jest zobowiązane jedynie do zapłaty odszkodowania za faktycznie zniszczoną uprawę, czy słusznie? Agrarlex odpowiada na pytanie rolnika z Wielkopolski.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.