Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo pozostaną bez zmian
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo pozostaną bez zmian

14.10.2021

Nie będzie rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada, że potrzebna jest dyskusja na temat wielkości populacji łosi, na które wstrzymano polowania 20 lat temu.   

Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała „Informacji na temat możliwości zmian w ustawach – Prawo łowieckie i o ochronie przyrody w zakresie szacowania strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz ptactwo chronione” przedstawioną przez ministerstwo klimatu i środowiska.

 

Gatunki prawnie chronione

Przypomniano, że zgodnie z obecnymi przepisami większość dziko żyjących ptaków takich jak łabędzie, żurawie oraz większość gatunków gęsi oraz kaczek jest pod ścisłą lub częściową ochroną gatunkową. Ustawa o ochronie przyrody obarcza Skarb Państwa odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez pięć gatunków zwierząt objętych ochroną: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.

 

Ponadto zgodnie z prawem łowieckim dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich odpowiadają tylko za szkody w płodach i uprawach rolnych przez ściśle określony katalog zwierząt łownych: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

 

r e k l a m a

Nie można zweryfikować szkód

Łowne gatunki dziko żyjących ptaków nie zostały zaliczone do katalogu tych gatunków, za które przewidziano możliwość szacowania szkód i wypłaty odszkodowań. Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska szkody wyrządzone przez powyższe gatunki są stosunkowo trwałe a ich skutki i zakres można określić nawet po upływie kilku lub kilkunastu dni. – W przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na polach uprawnych nawet zmiana warunków atmosferycznych, w szczególności wystąpienie opadów, może istotnie utrudnić lub uniemożliwić jakąkolwiek ocenę, który gatunek jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkód, głównie z powodu częstą rotację stad a także obecność gatunków nieżerujących na zasiewach. Wyżej wymienione kwestie powodują, że oszacowanie szkody i udowodnienie, że została ona wyrządzona przez konkretny gatunek, za co mogłoby przysługiwać ewentualne odszkodowanie, byłoby niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe – tłumaczył posłom dyrektor Maciej Szmit z departamentu leśnictwa i łowiectwa w ministerstwie klimatu i środowiska.

 

Z tego powodu ministerstwo klimatu i środowiska nie planuje prac legislacyjnych nad nowelizacją tych przepisów.

 

Problem z łosiami?

Ministerstwo klimatu i środowiska przyznało natomiast, że jest problem z łosiami, których populacja sięgnęła 60 tys. sztuk. – Łoś wyrządza gigantyczne szkody w uprawach rolnych i debata na temat łosia nas czeka. To deklaruje, że na ten temat będziemy musieli rozmawiać – powiedział posłom Edward Siarka wiceminister klimatu i środowiska. 

 

Z danych Polskiego Związku Łowieckiego wynika, że w latach 90 XX wieku miał miejsce znaczny spadek liczebności łosia w Polsce i na przełomie wieków jego krajowa populacja osiągnęła stosunkowo niski poziom, niespełna 2 tys. osobników. Stąd od sezonu 2001/2002 wstrzymano polowania na ten gatunek.

 

Sprawą do „przeglądu” jest też kwestia bobrów, które również przyczyniają się do zalewania łąk i przez to strat rolniczych.

 

Minister E. Siarka zdecydowanie odrzucił też możliwość partycypacji w wypłacie szkód łowieckich przez Lasy Państwowe.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Odszkodowania za szkody łowieckie

Czy rolnicy będą mogli uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie przed sądem?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska podnosząc kwestię umożliwienia rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich, które powstały w sytuacji, kiedy nie zostały ukończone prace na drodze administracyjnej. KRIR chciał wywalczyć dla rolników możliwość walki o swoje na drodze sądowej. Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wniosek jest niestety niekorzystna.

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku

Ile mam dni do odwołania po wydaniu protokołu szacowania szkód łowieckich? Do kogo mam się odwołać? Ostatnio przegapiłem terminy, ale więcej już tego błędu nie popełnię –pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Łańcuta w woj. podkarpackim.

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Izby rolnicze chcą, aby rekompensaty za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie koła łowieckie

Izby rolnicze zwróciły się do premiera z prośbą o zmianę ustawy Prawo łowieckie, tak aby rolnicy otrzymywali rekompensaty za szkody łowieckie bez względu na gatunek zwierzyny, który ją wyrządzał. KRIR chce także, aby pieniądze te były wypłacanego z panstwowego funduszu odszkodowawczego, a nie przez koła łowieckie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)