Czy mogę wygonić myśliwych i zabronić polowań na mym polu?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Spadek: brać czy odrzucić?Otrzymałem pismo, że dziedziczę majątek po zmarłym wuju. Jakiś stary samochód, trochę maszyn oraz małe gospodarstwo – wszystko daleko od Kujaw – bo w Bieszczadach. Co, gdy odmówię spadku? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Inowrocławia.

Czy mogę wygonić myśliwych i zabronić polowań na mym polu?

13.01.2021autor: Roman Włodarz

Czy mogę zażądać wyłączenia swych pól z obwodu łowieckiego? Czy mogę zabronić myśliwym polowania na moich polach? Co mogę, a czego nie mogę w zakresie szkód łowieckich? – pytają rolnicy redakcję Agrarlex.  

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie prawo ma rolnik w zakresie odszkodowania za szkody łowieckie?
  • Co jest warunkiem uzyskania odszkodowania za szkody łowieckie?
  • Jak się ma poszanowania granic i prawo własności do gospodarki łowieckiej w Polsce?
  • Czy rolnik ma jakiekolwiek prawo do zwierzyny grasującej po jego polach?
Czy mogę wygonić myśliwych z mojego pola? Teraz niestety nie. Właściciel lub posiadacz nieruchomości rolnej nie ma możliwości prawnej złożenia sprzeciwu dla prowadzenia gospodarki łowieckiej na swoich gruntach. Uwaga – jest to stan z jesieni 2020 r. 

Sytuacja w tym zakresie zmieni się w momencie wyłożenia przez marszałka województwa projektu nowego podziału obszaru kraju na obwody łowieckie, co ma nastąpić w I kw. 2021, a uchwalenie ostateczne ma nastąpić do końca marca 2021 r. Wtedy będzie możliwość złożenia żądania wyłączenia z obwodu łowieckiego danej nieruchomości z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Wniosek o wyłączenie musi być uwzględniony w uchwale Sejmiku.

Dodajmy, że właściciel lub posiadacz nieruchomości rolnej może żądać wyłączenia swojej nieruchomości z polowania zbiorowego, pod warunkiem wydania zgody przez Koło Łowieckie.

Co może rolnik w zakresie Prawa łowieckiego?

r e k l a m a

Oto spis możliwości, jakie daje rolnikowi Prawo łowieckie. Właściciel lub posiadacz nieruchomości rolnej:
  • MA wyłączne prawo do odszkodowania za szkody łowieckie, jednak warunkiem jest prawidłowe złożenie stosownego wniosku. Nie ma bowiem automatycznego mechanizmu wypłaty odszkodowania.
  • REALIZUJE prawo własności do gruntu i jego części składowych (rośliny, budynki, budowle) oraz względem praw rzeczowych związanych z tym gruntem.
  • MOŻE zawierać umowy cywilno-prawne z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego do odmiennego uregulowania kwestii odszkodowania, a także samej procedury szacowania.
  • MA prawo pierwszeństwa przyjęcia do Koła Łowieckiego, jeśli w jego składzie mniej niż 50% członków stanowią osoby zamieszkałe na terenie dzierżawionym przez to koło obwodów łowieckich.
  • MA obowiązek współdziałania z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu swoich gruntów przed szkodami. Uwaga – odmowa rolnika w zakresie takiej współpracy – nie może być podstawą do odmowy odszkodowania za szkody łowieckie, co postanowił Trybunał Konstytucyjny w maju 2020 r.
Roman Włodarz

Podstawa prawna: Prawo łowieckie z 13 października 1995 r.


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Myśliwy podczas polowania niemal zabił kolegę. Jest akt oskarżenia

Myśliwi próbowali zmylić śledczych i kłamali. Teraz za wydarzenia z grudnia 2019 w których życie mógł stracić jeden z nich staną przed sądem. Jaka kara grozi strzelającemu myśliwemu?

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a