Płacę razem KRUS i ZUS
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Płacę razem KRUS i ZUS

09.03.2020autor: Alicja Moroz

Siostra jest ubezpieczona w moim gospodarstwie jako domownik. Chciałaby dodatkowo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy będzie mogła opłacać składki do ZUS i KRUS? Pyta czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Z artykułu dowiesz się

  • KRUS czy ZUS? A może oba?
  • Jaka jest wysokość składek ZUS?
  • Ulga na start - komu i na jakich zasadach?

KRUS i ZUS - oba równocześnie? Czy jest to możliwe?

Nie można jednocześnie podlegać ubezpieczeniu w KRUS i ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Istnieje jednak możliwość pozostania w ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli są spełnione warunki przewidziane w art. 5a ustawy z 20 grudnia 2020 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przede wszystkim rolnik lub domownik musi podlegać ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, zanim rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami

Konieczne jest też złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki rolnik musi nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej. Podatek dochodowy płacony od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może w tym przypadku przekraczać ustalanej co roku przez Ministra Finansów kwoty granicznej. Za rok 2019 wynosi ona 3454 zł.

Ulga na start szansą dla osób nieobjętych ubezpieczeniem w KRUS

r e k l a m a
Jeżeli siostra nie była objęta ubezpieczeniem w KRUS przez ostatnie 3 lata, to z tej możliwości nie skorzysta i będzie musiała opłacać składki do ZUS, z tym że na początku przysługuje jej tzw. ulga na start, czyli zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Po zakończeniu korzystania z ulgi na start lub w przypadku rezygnacji z tej ulgi będzie miała prawo do opłacania, przez okres 2 lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne?

W 2020 roku minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 780 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Poszczególne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne dla takich osób wynoszą:
  • ubezpieczenie emerytalne – 152,26 zł (19,52%),
  • ubezpieczenie rentowe – 62,40 zł (8%),
  • ubezpieczenie wypadkowe – 13,03 zł (1,67%)
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 19,11 zł (2,45%).
Łączna miesięczna suma składek (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) w 2020 roku wynosi zatem 246,80 zł.

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

KRUS

Zbliża się reforma systemu emerytalnego w KRUS

Będzie reforma systemu emerytalnego rolników - zapowiada ministerstwo rolnictwa. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kwestie ochrony dzieci pracujących w gospodarstwie.

czytaj więcej
KRUS

KRUS: zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe w 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego podała zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

czytaj więcej
KRUS

Uregulowanie zaległych składek KRUS

KRUS dochodzi ode mnie zapłaty zaległych składek za lata 2013 i 2014, które wcześniej rozłożył mi na raty. Nie byłem w stanie ich regularnie spłacać. Czy może to robić? Słyszałem, że po upływie 5 lat następuje przedawnienie.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.