Płacę razem KRUS i ZUS
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Płacę razem KRUS i ZUS

09.03.2020autor: Alicja Moroz

Siostra jest ubezpieczona w moim gospodarstwie jako domownik. Chciałaby dodatkowo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy będzie mogła opłacać składki do ZUS i KRUS? Pyta czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Z artykułu dowiesz się

  • KRUS czy ZUS? A może oba?
  • Jaka jest wysokość składek ZUS?
  • Ulga na start - komu i na jakich zasadach?

KRUS i ZUS - oba równocześnie? Czy jest to możliwe?

Nie można jednocześnie podlegać ubezpieczeniu w KRUS i ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Istnieje jednak możliwość pozostania w ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli są spełnione warunki przewidziane w art. 5a ustawy z 20 grudnia 2020 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przede wszystkim rolnik lub domownik musi podlegać ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, zanim rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami

Konieczne jest też złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki rolnik musi nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej. Podatek dochodowy płacony od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może w tym przypadku przekraczać ustalanej co roku przez Ministra Finansów kwoty granicznej. Za rok 2019 wynosi ona 3454 zł.

Ulga na start szansą dla osób nieobjętych ubezpieczeniem w KRUS

r e k l a m a
Jeżeli siostra nie była objęta ubezpieczeniem w KRUS przez ostatnie 3 lata, to z tej możliwości nie skorzysta i będzie musiała opłacać składki do ZUS, z tym że na początku przysługuje jej tzw. ulga na start, czyli zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Po zakończeniu korzystania z ulgi na start lub w przypadku rezygnacji z tej ulgi będzie miała prawo do opłacania, przez okres 2 lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne?

W 2020 roku minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 780 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Poszczególne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne dla takich osób wynoszą:
  • ubezpieczenie emerytalne – 152,26 zł (19,52%),
  • ubezpieczenie rentowe – 62,40 zł (8%),
  • ubezpieczenie wypadkowe – 13,03 zł (1,67%)
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 19,11 zł (2,45%).
Łączna miesięczna suma składek (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) w 2020 roku wynosi zatem 246,80 zł.

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

KRUS

Emerytury rolnicze na nowych zasadach. Co i kiedy się zmieni?

Rząd chce wprowadzić zmiany w przechodzeniu rolników na emeryturę rolnicza. Zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie możliwość uzyskania pełnej rolniczej emerytury, bez konieczności oddawania gospodarstwa w inne ręce. Jest to zmartwienie dotykające ponad 18 tysięcy rolników, którym z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, zawieszono wypłatę części uzupełniającej emerytury.

czytaj więcej
KRUS

Czy KRUS będzie mógł tworzyć TUW?

Rząd planuje powołać do życia towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla rolników. Prawo inicjowania tego przedsięwzięcia oraz obejmowania w nim udziałów  ma otrzymać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

czytaj więcej
KRUS

Zbliża się reforma systemu emerytalnego w KRUS

Będzie reforma systemu emerytalnego rolników - zapowiada ministerstwo rolnictwa. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kwestie ochrony dzieci pracujących w gospodarstwie.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)