Jaka jest wysokość i termin płatności za składki w KRUS na IV kwartał 2022 roku?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jaka jest wysokość i termin płatności za składki w KRUS na IV kwartał 2022 roku?

07.10.2022autor: Natalia Marciniak-Musiał

Dane na ten temat na każdy kwartał publikuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ile wynosi ona na ten kwartał?  

Stawka składki miesięcznej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. została uchwalona w Krasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

W związku z tym, wysokość składki na a w IV kwartale 2022 r. wynosi:

  • 60,00 zł miesięcznie - (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące) na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika;
  • 20,00 zł miesięcznie - tj. 1/3 pełnej składki, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym;
  • 108,00 zł - na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników, ponieważ we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł. 

Jaka wysokość składki dla rolników wielkopowierzchniowych?

Jednocześnie dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kiedy mija termin płatności za ubezpieczenie rolników w IV kwartale 2022 roku?

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2022 r, upływa z dniem 31 października 2022 r.
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał,  fot. envato elements

autor Natalia Marciniak-Musiał

Natalia Marciniak-Musiał

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Czy podwójna składka na KRUS będzie oznaczać wyższą emeryturę?

Część rolników ze względu na równoczesną pracę w rolnictwie i prowadzenie działalności gospodarczej opłaca podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. Wyższy KRUS mają także rolnicy posiadający gospodarstwo powyżej 50 ha. Czy z tego tytułu mogą później liczyć na wyższą emeryturę? 

czytaj więcej

Twoje dziecko pobiera rentę rodzinną? Koniecznie przeczytaj

Renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia przez nie 18. roku życia, od 1 lipca tego roku – jak podaje KRUS – przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym.

czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w KRUS wydłużony do 23 maja

Komu i do kiedy przysługuje świadczenie z KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem rolnika z powodu zamknięcia szkół w związku z COVID-19?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)