Homologacja pojazdów rolniczych w Polsce. Oto ważne przepisy regulujące
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Homologacja pojazdów rolniczych w Polsce. Oto ważne przepisy regulujące

05.07.2021

Jakie są aktualne regulacje prawne związane z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych? Czy homologacja jest konieczna do dopuszczenia pojazdu do obrotu? Wyjaśniamy poniżej.

Jakie przepisy regulują wymagania homologowania pojazdów?

W przypadku pojazdów rolniczych, do których należą: ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz wymienne urządzenia ciągnięte, wymagania dotyczące homologowania pojazdów wynikają m.in. z przepisów:

    •    ustawy prawo o ruchu drogowym

    •    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, które od 1.01.2016 r. obliguje producentów do homologowania pojazdów stosowanych w rolnictwie, a nas jako kraj członkowski do ich stosowania wprost.

Czy homologacja jest konieczna do dopuszczenia pojazdu do obrotu?

Homologacja pojazdu lub równoważny dokument jest warunkiem dopuszczenia do obrotu, co wynika z art.70g ustawy prawo o  ruchu drogowym i jest to niezależne od ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Informacje w tym zakresie dostępne są m.in. w Komunikatach Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego:

    •    homologacja pojazdów rolniczych:

Kwestia regulacji prawnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych jest w sposób precyzyjny określona na poziomie unijnym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Jest to akt prawny stosowany w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W art. 3 tego rozporządzenia wskazano definicje zarówno ciągnika, jak i przyczepy. Z zakresu przepisów wskazanych w tych przepisach prawnych wynika obowiązek homologacji tego rodzaju pojazdów, co znajduje odzwierciedlenie w zapisie art. 2 ust. 1:

„1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych opisanych w art. 4, zaprojektowanych i skonstruowanych na jednym lub kilku etapach, oraz do układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i wyposażenia, zaprojektowanych i skonstruowanych dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zastosowanie do następujących pojazdów:

    1.    a) ciągników (kategorie T i C);

    2.    b) przyczep (kategoria R); oraz

    3.    c) wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S).

Mając na względzie definicje przyczep rolniczych oraz wymiennych urządzeń ciągniętych wskazanych w pkt 9 i 10 w art. 3 ww. rozporządzenia:

„9) „przyczepa” oznacza każdy pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony głównie do ciągnięcia przez ciągnik i przewożenia ładunków lub obróbki materiałów, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest równy lub większy niż 3,0;

10) „wymienne urządzenie ciągnięte” oznacza każdy pojazd stosowany w rolnictwie lub leśnictwie, który jest przeznaczony do ciągnięcia przez ciągnik, zmienia funkcje ciągnika lub dodaje mu nowe funkcje, jest trwale wyposażony w narzędzie lub jest przeznaczony do obróbki materiałów, może posiadać skrzynię ładunkową zaprojektowaną i skonstruowaną do montowania dowolnych narzędzi i urządzeń potrzebnych w tym celu i do czasowego przechowywania materiałów wytworzonych lub potrzebnych w czasie pracy, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest mniejszy niż 3,0;”,

należy wyraźnie podkreślić nałożony na producenta obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu takiego pojazdu zgodnie z przywołanym wcześniej art.1 ust. 1. Przepisy te, zgodnie z art. 78 ww. rozporządzenia, od 5 lat obowiązują na terenie Unii Europejskiej:

„2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.”

W zakresie rejestracji pojazdów, organami odpowiedzialnymi są wydziały komunikacji znajdujące się w strukturach powiatów ziemskich i grodzkich. Transportowy Dozór Techniczny pełni funkcję organu właściwego do spraw homologacji, natomiast kwestie rejestracji pojazdów nie znajdują się w zakresie wykonywanych obowiązków.

    •    pojazdy należące do kategorii R:

W związku z przepisami art. 2 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych o treści:

„1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych opisanych w art. 4, zaprojektowanych i skonstruowanych na jednym lub kilku etapach, oraz do układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i wyposażenia, zaprojektowanych i skonstruowanych dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zastosowanie do następujących pojazdów:

    1.    a) ciągników (kategorie T i C);

    2.    b) przyczep (kategoria R);

    3.    c) wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S),

Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu UE pojazdu dla pojazdów kategorii R, czyli przyczep podlegających definicji określonej w art. 3 pkt 9 ww. rozporządzenia:

„9) „przyczepa” oznacza każdy pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony głównie do ciągnięcia przez ciągnik i przewożenia ładunków lub obróbki materiałów, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest równy lub większy niż 3,0;”.

    •    pojazdy należące do kategorii S:

W związku z przepisami art. 2 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych o treści:

„1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych opisanych w art. 4, zaprojektowanych i skonstruowanych na jednym lub kilku etapach, oraz do układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i wyposażenia, zaprojektowanych i skonstruowanych dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zastosowanie do następujących pojazdów:

a) ciągników (kategorie T i C);

b) przyczep (kategoria R);

c) wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S),

Tutaj też trzeba podkreślić, że obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu UE pojazdu dla pojazdów kategorii S, czyli pojazdów podlegających definicji określonej w art. 3 pkt 10 ww. rozporządzenia:

„10) „wymienne urządzenie ciągnięte” oznacza każdy pojazd stosowany w rolnictwie lub leśnictwie, który jest przeznaczony do ciągnięcia przez ciągnik, zmienia funkcje ciągnika lub dodaje mu nowe funkcje, jest trwale wyposażony w narzędzie lub jest przeznaczony do obróbki materiałów, może posiadać skrzynię ładunkową zaprojektowaną i skonstruowaną do montowania dowolnych narzędzi i urządzeń potrzebnych w tym celu i do czasowego przechowywania materiałów wytworzonych lub potrzebnych w czasie pracy, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest mniejszy niż 3,0;”.

r e k l a m a

Jaka jest klasyfikacja pojazdów na potrzeby rejestracji?

Klasyfikacja pojazdów na potrzeby jego rejestracji określona została w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 i z 2020 r., poz. 2168).


Na jakiej podstawie dokonuje się rejestracji pojazdu?

Rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, dokonuje się między innymi na podstawie: świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane, albo zaświadczenia o  pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane. Obowiązek wystawienia ww. dokumentów przez producenta wynika z przepisu art. 70s ww. ustawy i to z ww. dokumentów wynikają dane pojazdu decydujące o jego zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii pojazdu (w tym przeznaczenie pojazdu), czyli w przypadku nowych pojazdów z jednego z dokumentów wydawanych przez producenta pojazdu.


Źródło: ARiMR, Transportowy Dozór Techniczny (www.tdt.gov.pl)
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ciągnik w gospodarstwie

Ministerstwo deklaruje: mogą być kolejne wzrosty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Ministerstwo rolnictwa deklaruje, że w razie potrzeby będą kolejne ustawy ze wzrostem zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Na razie Sejm przystąpił do procedowania projektu, która zakład wzrost wydatków na ten cel o 160 mln zł.

czytaj więcej
Ciągnik w gospodarstwie

Będą pytać ministra, co zrobił by uratować Ursusa przed upadkiem

Opozycja będzie domagać się informacji, jakie działania podjęło ministerstwo rolnictwa, aby nie dopuścić do upadku firmy „Ursus”. Ich zdaniem może to oznaczać wejście na polski rynek zagranicznych firm, które będą dyktować polskim rolnikom niekorzystne warunki cenowe. Upadłość „Ursusa” to także koniec ponad stuletniej tradycji produkcji polskich ciągników.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)