Dom na gminnej działce a granice
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dom na gminnej działce a granice

18.06.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Pytanie: Obok mojego domu biegnie polna droga należąca do gminy. Podczas ostatnich pomiarów geodezyjnych okazało się, że mój dom wybudowany w latach 60. stoi częściowo na działce gminy. W jaki sposób uregulować własność tego fragmentu ziemi pod domem?

Z zadanego pytania nie wynika, w jakich okolicznościach doszło do przekroczenia granicy przy budowie. Istnieje jednak możliwość, że w latach 60. granice działek nie budziły wątpliwości i budowa mieściła się w granicach działki Czytelnika. Możliwe, że z biegiem czasu, w wyniku różnych podziałów geodezyjnych kolejne pomiary przesunęły granice działek, przez co obecnie dom Czytelnika przekracza granice gruntów. W pierwszej kolejności sugeruję zlecenie ponownego pomiaru, by uzyskać pewność co do przebiegu granicy. Gdyby taki pomiar potwierdził dotychczasowe ustalenia, możliwe są następujące rozwiązania.

Po pierwsze, Czytelnik może domagać się ustalenia, że nabył w drodze zasiedzenia fragment działki gminy, na którym stoi jego dom. Przypomnieć należy, że zasiedzenie nastąpi, gdy dana rzecz jest nieprzerwanie w posiadaniu samoistnym przez okres co najmniej 30 lat. W tym przypadku o samoistności posiadania świadczy z pewnością budynek stojący częściowo na sąsiednim gruncie. W przypadku, gdy dana sytuacja nie kwalifikuje się do zasiedzenia, właściciel budynku może skorzystać z uprawnienia przysługującego mu na mocy przepisu art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego.

r e k l a m a
Stanowi on, że samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym roszczenie o wykupienie części działki przysługuje temu posiadaczowi, który był w dobrej wierze w chwili budowy, nawet jeżeli później dowiedział się, że budynek narusza granice. Przedmiotem roszczenia na podstawie art. 231 § 1 jest część działki, która jest zajęta pod budynek.

Wyjątkowo dopuszczalne jest jednak przeniesienie własności większej części nieruchomości, jeśli jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z budynku. Przeniesienie własności następuje za odpowiednim wynagrodzeniem, tj. odpowiadającym wartościom na lokalnym rynku (np. rynkowej cenie jednego metra kwadratowego danego rodzaju ziemi). Warto wspomnieć, że w myśl przepisu art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego również właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
adw. Mikołaj Pomin

Artykuł ukazał się w top agrar Polska.


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Budynki i budowle

Płyta, silos, budynek: co wymaga zgłoszenia, a co pozwolenia na budowę

Zamierzam wybudować zbiornik na gnojowicę oraz dwa zbiorniki wodne. Czy wszystkie te inwestycje wymagają pozwoleń na budowę? Czy można załatwić to tylko zgłoszeniem do starosty? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika z powiatu grudziądzkiego.

czytaj więcej
Budynki i budowle

Książka obiektu budowlanego. Czy rolnik musi ją prowadzić?

Rozbudowałem w gospodarstwie produkcję świń w cyklu zamkniętym. Od niedawna mam nowy obiekt inwentarski. Podobno muszę prowadzić jego księgę. Czy to obowiązek? Przez minione lata nikt od nas nic takiego nie wymagał – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Leszna (Wielkopolska).

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)