Nowy rodzaj wsparcia dla Rolników i Rybaków
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Nowy rodzaj wsparcia dla Rolników i Rybaków

05.04.2022autor: wk

Na rzecz rolników, którzy zostali dotknięci suszą w ubiegłym roku, Rząd zaplanował wdrożenie działań pomocowych. Nadwyżkowe sumy pieniężne będą również przeznaczone dla hodowców i rybaków, którzy podejmą decyzję o ustaniu działalności. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przedstawiona została zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na rzecz rolników, którzy zostali dotknięci suszą w ubiegłym roku, Rząd zaplanował wdrożenie działań pomocowych. Nadwyżkowe sumy pieniężne będą również przeznaczone dla hodowców i rybaków, którzy podejmą decyzję o ustaniu działalności.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przedstawiona została zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie po suszy

W uzasadnieniu rozporządzenia MRiRW możemy przeczytać, że 2021 r. był kolejnym niełatwym rokiem dla producentów rolnych nie tylko ze względu na trudności związane z pandemią koronawirusa, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których skutkiem były poważne szkody w uprawach rolnych. Z tego powodu MRiRW zaoferowało wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zaoferowano, aby zróżnicować w zależności od uprawy i wysokości szkód stawki pomocy dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani. Proponuje się, aby wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

r e k l a m a

Kapitał na zrezygnowanie z połowów

Zgodnie z opinią MRiRW niezbędne jest także dostosowanie zdolności połowowej krajowej floty do krajowych uprawnień do połowów, a co za tym idzie potrzebę trwałego wycofania się z działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania. W związku z tym, konieczna jest motywacja do tego, aby rybacy byli zainteresowani zaprzestaniem działalności połowowej.

W odniesieniu do pomocy na zaczęcie nowej działalności gospodarczej sugeruje się aby wynosiła maksymalnie 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona danemu podmiotowi jednorazowo.

Działania pomocowe dla poszkodowanych ASF

Rząd ma również zamiar zintensyfikowanie wysokości pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji na skutek obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Dodatkowo w projekcie oferuje się wprowadzenie obostrzenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać taką pomoc.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r.


WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualne rozporządzenie

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Ustawa odorowa- czy faktycznie powstanie?

Jest to wiadomość, z której rolnicy z pewnością nie będą zadowoleni. Zgodnie ze stanowiskiem rządu, nadal trwają prace nad ustawą odorową, która wzbudza wiele sprzecznych uczuć. Zgodnie z planem, nowe regulacje, które w przeszłości były już powodem gigantycznych protestów na obszarach wiejskich, mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Krajowa Grupa Spożywcza ma zarobić nawet 3,5 mld złotych

W skład Krajowej Grupy Spożywczej, dzięki przyzwoleniu ze strony Rządu, wejdzie 9 zbytych spółek skarbu państwa. Nowo powstały twór ma zostać stworzony na podstawie Krajowej Spółki Cukrowej, zaś jego dochody osiągną liczbę około 3,5 miliarda złotych rocznie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)