Stabilizacja na rynku nawozów jest krucha. Ceny znów wzrosną?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Stabilizacja na rynku nawozów jest krucha. Ceny znów wzrosną?

18.11.2021

Na przełomie października i listopada szaleńcze wzrosty cen nawozów mineralnych wyhamowały. Jednak taka stabilizacja jest pozorna i szybko możemy znów zobaczyć gwałtowne podwyżki cen nawozów. Od czego to zależy i jakie zyski mają producenci nawozów? 

Ceny nawozów hamują, czym jest to spowodowane?

Pod koniec października br. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych na wspólnej konferencji prasowej z Tomaszem Hincem, prezesem Grupy Azoty ogłosił, iż dzięki zdecydowanym działaniom Grupy stabilizującym rynek nawozów, możemy obserwować wyhamowanie wzrostu cen. Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi skierowanej do Krajowej Rady Izby Rolniczych opublikowanej 9 listopada br., która wystąpiła do resortu w sprawie niepokojącej sytuacji na rynku nawozów mineralnych, wyjaśniło, iż systematycznie analizuje sytuację dotyczącą dostępności nawozów mineralnych, ich cen, jak i ich wpływu na kształtowanie się opłacalności produkcji rolniczej. Zapewniło też, że prowadzi rozmowy z krajowymi producentami nawozów tj. spółkami Anwil i Grupą Azoty w celu poprawy sytuacji rynkowej.

Agrochem Puławy upublicznił ceny nawozów. Na chwilę

Napisano też, że na wniosek ministra rolnictwa spółka dystrybucyjna Agrochem Puławy prowadząca na skalę ogólnopolską sprzedaż nawozów dla rolników indywidualnych, w partiach minimalnych 24 t upubliczniła cenniki nawozów, w ślad za nią podobnie postąpili inni dystrybutorzy co spowodowało obniżkę i stabilizację cen nawozów.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Producenci drobiu otrzymają pomoc finansową w obliczu HPAI?

08.12.2021

950 producentów sektora drobiarskiego złożyło wnioski o pomoc do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu strat, jakie ponieśli w wyniku epidemii grypy ptaków. Rząd opracowuje wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia.

Z informacji przekazanej przez MRiRW do sejmowej komisji rolnictwa wynika, że w sezonie (od 1 listopada 2020 - 31 sierpnia 2021 r. ) wykryto łącznie 358 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), z czego 19 w 2020 r. i 339 w 2021 r.

 

Sytuacja epizootyczna HPAI

W ogniskach HPAI uśmiercono łącznie 10 889 838 kur, 2 024 158 indyków, 1 206 644 kaczek, 194 954 gęsi i 7 900 innych ptaków, co łącznie wynosi 14 323 494 sztuk drobiu. Ponadto, w ramach uśmiercania prewencyjnego oraz w gospodarstwach uznanych za kontaktowe uśmiercono 9 221 136 sztuk drobiu w 370 gospodarstwach.

Od sierpnia do 29 listopada br. stwierdzono 28 ognisk HPAI na obszarze kraju.

 

Działania podejmowane w związku z HPAI

Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2021 r. przez Głównego Lekarza Weterynarii „Krajową strategią postepowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”, jako działania priorytetowe przyjęto założenie, że w przypadku stwierdzenia ogniska HPAI, czas do przeprowadzenia uśmiercenia zwierząt gatunków wrażliwych oraz bezpiecznego unieszkodliwienia zwłok nie przekraczał 48h.

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

KOWR nie będzie musiał przekazywać nadwyżek finansowych do budżetu państwa

07.12.2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie musiał przekazywać wypracowanej nadwyżki finansowej do budżetu państwa. Dzięki temu pozostanie instytucją samofinansująca. Poznaliśmy także wpływy jakie ma KOWR z tytułu sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych.

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, w którym proponuje się zmianę szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Nadwyżka zostanie w KOWR

Celem proponowanych zmian jest potrzeba doprecyzowania możliwości korzystania ze środków Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta realizuje szereg zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo szerokie spektrum zadań określone w ustawie o KOWR powoduje potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. Tymczasem KOWR jest jednostką, która nie korzysta z dotacji budżetu państwa (poza wyjątkami). Samofinansowanie jest oparte o wpływy ze sprzedaży i dzierżawy gruntów należących do Zasobu. Ograniczenia w obrocie ziemią rolną powodują, że jedynie gałąź przychodu oparta na dzierżawie jest stabilna w perspektywie kilku następnych lat. Dlatego proponuje się nie przekazywać wypracowanej w 2021 r. nadwyżki środków finansowych Zasobu do budżetu państwa.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Będzie rejestr organizacji prozwierzęcych oraz większe prawa właścicieli zwierząt?

06.12.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Ich celem ma być wzmocnienie praw właścicieli zwierząt oraz powstanie centralnego rejestru organizacji prozwierzęcych, których członkowie będą musieli udokumentować swoje kwalifikacje do zajmowania się zwierzętami.

Podczas swojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że ochrona zwierząt jest moralną powinnością każdego człowieka. Ale jednocześnie trzeba brać pod uwagę prawa własności. Dlatego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich toczą się prace postulujące zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, które mają zostać zaprezentowane już w styczniu 2022 roku.

 

Najpierw policja

Prof. M. Wiącek powiedział, że nie widzi konieczności całkowitego wykreślania organizacji społecznych w akcjach ratowania zwierząt, ale przepisy trzeba uściślić. Jego zdaniem wejście i odebranie zwierzęcia powinno być możliwe tylko w stanie wyższej konieczności. I dopiero wtedy, gdy nie może zainterweniować policja lub inne służby. – Zasadniczym podstawowym organem, który powinien korzystać z tych instrumentów to powinny być służby państwowe. Wprowadzenie organizacji społecznej jest odstępstwem od tego. Będziemy proponować wprowadzenie do ustawy takiego rozwiązania, aby prawo organizacji społecznej do zajęcia zwierzęcia pojawiło się tylko wtedy, gdy organizacja nie jest w stanie skorzystać z wsparcia policji czy odpowiednich służb – mówił w Sejmie prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Ceny skupu większości produktów rolnych znów wzrosły. Ale rolników to nie cieszy

GUS opublikował zestawienie cen produktów rolnych w październiku 2021. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły o 15,6 proc., a w porównaniu z wrześniem 2021 wzrosły o 2,1 proc. Co jeszcze wiemy o cenach z ubiegłego miesiąca?

czytaj więcej

Ile Grupa Azoty zarobiła na sprzedaży nawozów?

Od lipca do września przychody Grupy Azoty ze sprzedaży nawozów wzrosły o połowę. Jednak zamiast zysku, spółka odnotowała stratę w tym segmencie działalności.

czytaj więcej

Od 1 stycznia 2021 r. wyższe kary za nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych!

Łódzka Izba Rolnicza alarmuje, że szykują się podwyżki kar za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód azotanami. Nowe stawki zostały przygotowane przez ministerstwo infrastruktury i zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Samorząd rolniczy protestuje przeciwko ich podniesieniu. 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.