Dotacje dla rolnictwa – webinar o pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dotacje dla rolnictwa – webinar o pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych

12.07.2021

Już wkrótce zostanie przeprowadzone webinarium dot. m.in. uzyskania dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych w 2021 r. Szkolenie organizuje ARiMR. Jest to o tyle ważne, że wstępne dane pokazują niższe zainteresowanie gospodarzy dotacjami na restrukturyzację małych gospodarstwa i premie dla młodych rolników.

Ile wniosków wpłynęło do ARiMR o premię dla młodych rolników i restrukturyzację małych gospodarstw?

W czerwcu zakończyły się nabory na działania premiowe z PROW. Do 30 czerwca do południa Agencja otrzymała blisko 2 tys. wniosków na premię dla młodych rolników oraz 12,5 tys. wniosków o restrukturyzację małych gospodarstw. Liczba wniosków złożona przez młodych rolników jest zaskakująco niska. Może to wynikać z tego, że przedstawione przez ARiMR dane nie są kompletne. Wnioski można bowiem było składać jeszcze do 30 czerwca do północy za pośrednictwem platformy ePUAP oraz wysłać pocztą, a w takiej sytuacji trafią one do Agencji po jakimś czasie.

Dla porównania: w ostatnim naborze przeprowadzonym w ubiegłym roku o "Premię dla młodych rolników" wnioskowało 5098 osób. W całym PROW 2014–2020 do końca ubiegłego roku zawarto 18,8 tys. umów o to wsparcie na kwotę 2,2 mld zł.
Z kolei o premię z "Restrukturyzacji małych gospodarstw" starało się w 2020 roku 17 960 rolników. Natomiast w ramach wszystkich naborów przeprowadzonych do ubiegłego roku włącznie na koniec 2020 roku zawarto prawie 30 tys. umów na to dofinansowanie na kwotę w wysokości 1,8 mld zł.

Szkolenie ARiMR o uzyskaniu dotacji na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Z kolei do 19 sierpnia 2021 roku ARiMR prowadzi nabory na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach. Resort rolnictwa wraz z ARiMR organizuje w dniach 15 i 16 lipca 2021 roku od godz. 11.00 darmowe webinarium dla rolników, podczas którego eksperci z ARiMR, KRUS, KOWR oraz NFOŚIGW będą wyjaśniali zasady skorzystania z poszczególnych obszarów modernizacji. Link do webinarium udostępniony zostanie na portalu internetowym ARiMR. Tam znajdzie się też szczegółowy harmonogram wystąpień.

Magdalena Szymańska
fot. pixabay

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF

14.09.2021

Ministerstwo rolnictwa proponuje wyższe stawki za postawienie ogrodzeń chroniących chlewnie przez afrykańskim pomorem świń. Nabór wniosków na takie inwestycje planuje się jeszcze we wrześniu.

Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stawki na ogrodzenia będą wyższe

Jedną z zaproponowanych zmian jest podwyższenie wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2018 dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych. 

Ile będzie na to pieniędzy?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Będzie łatwiej o prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej?

13.09.2021

Trwa legislacyjna ofensywa posła Jarosława Sachajko. Tym razem do Sejmu został złożony projekt ustawy, który daje możliwość częściowego używania siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie zabudowań zagrodowych.

Do laski marszałkowskiej został złożony projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której celem jest uproszczenie procedur dotyczących podejmowania przez rolników działalności nierolniczej na gruntach rolnych

Obecnie nie można prowadzić działalności nierolniczej w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy nie jest możliwe prowadzenie działalności nierolniczej w ramach gospodarstwa rolnego bez wcześniejszego przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
Kwestia podejmowania działalności nierolniczej w gospodarstwie rolnym była najbardziej skomplikowana w przypadku gruntów rolnych klas I-III, które wymagały dodatkowo, w toku procedowania miejscowego planu uzyskania zgody ministra rolnictwa. 

Inwestycje nierolnicze

CZYTAJ ARTYKUŁ

Obowiązkowe ogrodzenie i plan bezpieczeństwa biologicznego - Nowe przepisy ASF od 1 listopada

13.09.2021

Od 1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Rolnicy w strefach ASF (różowej i czerwonej) będą zobowiązani do ogrodzenia swoich budynków inwentarskich oraz stworzenia pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego.

Takie zmiany to efekt nowych unijnych przepisów, które teoretycznie już obowiązują w Polsce. Uznano jednak, że do końca października nikt nie będzie tego wymagał od rolników, aby dać im czas na dostosowanie się. Teraz to się zmieni. 

Obowiązkowe ogrodzenia i plan bezpieczeństwa biologicznego

- Do końca października tego roku możliwe będzie przemieszczanie świń w miarę swobodne, jeżeli nie będą spełnione dwa bardzo istotne wymagania, które były nowe wprowadzone czyli ogrodzenie, minimum obiektów inwentarskich oraz pisemny plan bezpieczeństwa biologicznego – mówił w Sejmie Krzysztof Jażdżdewski - zastępca Głównego Lekarza Weterynarii podczas posiedzenia posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.

Pomoc w stworzeniu pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego 

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii obiecują pomoc dla małych gospodarstw rolnych w stworzeniu pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego. – Stworzyliśmy taki plan dla małych gospodarstw. Rolnicy właściwie nic nie muszą robić. Nasz inspektor wypełnia ten plan zapoznaje rolnika, rolnik podpisuje się, że zapoznał się z tym planem i go rozumie. I to jest cała robota dla rolnika – zapewniał K. Jażdżewski. 
Inaczej będzie z większymi fermami, które np. zatrudniają pracowników. Tu właściciel będzie musiał sam stworzyć sobie taki plan. Będą tam zapisane już obowiązujące przepisy. Inspekcja Weterynaryjna liczy, że do końca października 90% rolników spełni te wymagania. 

 Zmiany w przepisach o handlu świniami

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii poinformował także o zmianach przepisów w zakresie handlu świniami. – Od 31 sierpnia rolnicy, którzy znajdują się w strefie buforowej, czyli tej o najmniejszych restrykcjach, mogą handlować świniami swobodnie. Przed tym rozporządzeniem musieliśmy jakieś wymagania stawiać i to utrudniało rolnikom pracę – powiedział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii K. Jażdżewski.

WK
CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Umowy

Współpraca rolnika z zakładem przetwórczym – rozgrywka nierównych partnerów?

Wzmocnienie prawnej i ekonomicznej ochrony interesów producenta rolnego możliwe jest poprzez zawarcie prawidłowo skonstruowanej umowy kontraktacyjnej z zakładem przetwórczym. Umowa sporządzona w oparciu o zasady słuszności i współżycia społecznego oraz przy dochowaniu wartości ogólnie rozumianej uczciwości obrotu gospodarczego ma moc prawną, która zrównuje pozycje kontrahentów.

czytaj więcej
Dopłaty, PROW i VAT

Premia dla młodych rolników, restrukturyzacja gospodarstw i pomoc klęskowa – ile wniosków złożyli rolnicy?

ARiMR podała wstępne dane dotyczące liczby składanych wniosków przez rolników w czterech popularnych naborach. Ile wniosków złożono? 

czytaj więcej

Ardanowski: rolnictwo ekologiczne szansą dla Polski, ale...

- Trzeba przemyśleć całą politykę wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, byśmy nie trwonili środków publicznych na fikcję - powiedział dziś po posiedzeniu Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa jej szef Jan Krzysztof Ardanowski.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.