Raport energetyka wiatrowa: turbiny tak, ale chętniej na Bałtyku niż lądzie
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Spadek: brać czy odrzucić?Otrzymałem pismo, że dziedziczę majątek po zmarłym wuju. Jakiś stary samochód, trochę maszyn oraz małe gospodarstwo – wszystko daleko od Kujaw – bo w Bieszczadach. Co, gdy odmówię spadku? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Inowrocławia.

Raport energetyka wiatrowa: turbiny tak, ale chętniej na Bałtyku niż lądzie

14.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

8 na 10 Polaków popierają rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju. Agrarlex publikuje wyniki z badania świadomości i zachowań ekologicznych w zakresie energii wiatrowej przeprowadzonego dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie są moce energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce?
  • Ile gigawatów energii ma przynieść rozbudowa turbin wietrznych na Bałtyku?
  • Jak oceniana jest rozbudowa OZE w oparciu o wiatr w Polsce?
Mieszkańcy Polski pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
Wskazało ono m.in., że 85% respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76% badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Energia wiatrowa na lądzie (onshore)

Moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi już 6,1 GW (III kwartał 2020 r). Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Rozwój lądowych farm wiatrowych (ang. onshore – czytaj onszor) w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85% mieszkańców kraju. Około 24% mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest zadowolona.

r e k l a m a
Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. W analizie ze względu na wiek respondentów można zauważyć, że im przedział wiekowy jest większy, tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych (58%).


Energia wiatrowa morska (offshore)

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83%). Wszyscy uczniowie, studenci są pozytywnie nastawieni do takich planów. Najmniej, choć nadal w znacznej części, pozytywnie odbierają takie plany emeryci, renciści (73%).
Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest poprzez 67% wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. Aż 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. 
Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 17 grudnia 2020 r. i jest obecnie przedmiotem prac Senatu RP. 

O badaniu

Wyniki z powyższego badania przeprowadzono na próbie 1005 osób w listopadzie 2020 r. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). 

Poniżej do pobrania plik z pełną treścią raportu.
Opr. dr Piotr Łuczak, Agrarlex
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

Redaktor naczelny Agrarlex. Ekonomista. Wcześniej pełnił funkcje red. naczelnego w Profi Technika oraz w Tygodniku Rolniczym (obecnie Tygodnik Poradnik Rolniczy), był też z-cą red. nacz. top agrar Polska.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Turbiny wiatrowe

Energetyka wiatrowa: podmuch znad Bałtyku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłożyło projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a