W jakim resorcie będzie leśnictwo i łowiectwo? Prezydent Duda podjął decyzję
r e k l a m a
Partnerzy portalu

W jakim resorcie będzie leśnictwo i łowiectwo? Prezydent Duda podjął decyzję

09.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, która miała m. in. wprowadzić zmiany w resorcie rolnictwa i włączyć w jego skład gospodarkę leśną i łowiecką. Prezydent nie podpisze tej ustawy i skierował w tej sprawie pismo do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

W piśmie do Marszałek Sejmu Prezydent Duda argumentuje swoją decyzję wskazując na procedurę ustawodawczą wynikającą z Konstytucji i jej naruszenie w dotychczasowym procesie legislacyjnym.

„Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Konieczne zmiany w 33 ustawach


W liście do Marszałek Sejmu Andrzej Duda wskazuje także na trudności legislacyjne związane z włączeniem do resortu rolnictwa  całego obszaru leśnictwa i łowiectwa

r e k l a m a
 „Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym kierować będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej:, tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Wyłączenie leśnictwa i łowiectwa z kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska pociąga z sobą konieczność dokonania zmian w 33 ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach” – zauważa Prezydent w piśmie skierowanym do Kancelarii Sejmu.

Resort środowiska powinien nadal odpowiadać za leśnictwo i łowiectwo


Andrzej Duda zauważa też, że odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. Jego zdaniem w czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Według Prezydenta RP chociażby z  tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony.

dr Piotr Łuczak. bcz
Źródło: KPRP
Fot. KPRP
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

<span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: small;" size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><span id="OLK_SRC_BODY_SECTION"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;" size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: PT Sans, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #efefef;">Były red. nacz. magazynu Profi, Tygodnika Rolniczego i portalu agrarlex.pl, były zastępca red. nacz. top agrar Polska, ekonomista, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa</span></span></span></span></span></span></span>

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Co zamiast odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki?

Rząd nie zamierza wprowadzić przepisów dotyczących odszkodowań za straty wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jego zdaniem szacowanie takich strat jest praktycznie niemożliwe. Zamiast tego proponuje odstraszanie i tłumaczy jak to robić skutecznie.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)