Kto i kiedy ustala stawki za służebność przesyłu?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto i kiedy ustala stawki za służebność przesyłu?

09.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Przedsiębiorstwo przesyłowe zaproponowało mi stawki za służebność przesyłu, które moim zdaniem są za niskie. Jak wyznaczyć stawki i jaka jest procedura ustanawiania takiej służebności?

Z artykułu dowiesz się

  • Kto może zaproponować stawki za służebność przesyłu?
  • Kiedy należy płacić wynagrodzenie?
  • Jak ustalić stawki dla wynagrodzenia?

Służebność przesyłu - kto może ustalać stawki?

Według art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu. Jest to prawo na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (np. przesyłowych), usytuowane na tej nieruchomości. Daje mu ono  możliwość korzystania z obciążonej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń. Artykuł 3052 k.c. określa, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast jeżeli odmowa leży po stronie przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to najlepiej poprosić o pomoc rzeczoznawcę. Kodeks cywilny nie zawiera zasad jego określenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z cudzej nieruchomości

r e k l a m a
Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt: I ACa 808/17) orzekł, że w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, zobowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z niej. O wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas posiadania.

Jak ustalić stawki wynagrodzenia?

Sąd doszedł także do wniosku, że określając wysokość wynagrodzenia, należy stosować odpowiednie ceny rynkowe za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności, których wysokość powinna uwzględniać stopień ingerencji w treść prawa własności. Jeżeli ze względu na sposób posiadania służebności lub też ze względu na sposób posadowienia urządzeń przesyłowych powód może korzystać ze swojej nieruchomości w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie powinno być odpowiednio obniżone. Wynagrodzenie powinno być nie tylko proporcjonalne do stopnia ingerencji posiadacza w treść cudzego prawa własności, ale powinno także uwzględniać wartość wykorzystywanej nieruchomości, czasową perspektywę posiadania służebności.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podrzucone śmieci

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.