Kto i kiedy ustala stawki za służebność przesyłu?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto i kiedy ustala stawki za służebność przesyłu?

09.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Przedsiębiorstwo przesyłowe zaproponowało mi stawki za służebność przesyłu, które moim zdaniem są za niskie. Jak wyznaczyć stawki i jaka jest procedura ustanawiania takiej służebności?

Z artykułu dowiesz się

  • Kto może zaproponować stawki za służebność przesyłu?
  • Kiedy należy płacić wynagrodzenie?
  • Jak ustalić stawki dla wynagrodzenia?

Służebność przesyłu - kto może ustalać stawki?

Według art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu. Jest to prawo na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (np. przesyłowych), usytuowane na tej nieruchomości. Daje mu ono  możliwość korzystania z obciążonej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń. Artykuł 3052 k.c. określa, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast jeżeli odmowa leży po stronie przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to najlepiej poprosić o pomoc rzeczoznawcę. Kodeks cywilny nie zawiera zasad jego określenia.
r e k l a m a

Wynagrodzenie za korzystanie z cudzej nieruchomości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt: I ACa 808/17) orzekł, że w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, zobowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z niej. O wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas posiadania.

Jak ustalić stawki wynagrodzenia?

Sąd doszedł także do wniosku, że określając wysokość wynagrodzenia, należy stosować odpowiednie ceny rynkowe za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności, których wysokość powinna uwzględniać stopień ingerencji w treść prawa własności. Jeżeli ze względu na sposób posiadania służebności lub też ze względu na sposób posadowienia urządzeń przesyłowych powód może korzystać ze swojej nieruchomości w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie powinno być odpowiednio obniżone. Wynagrodzenie powinno być nie tylko proporcjonalne do stopnia ingerencji posiadacza w treść cudzego prawa własności, ale powinno także uwzględniać wartość wykorzystywanej nieruchomości, czasową perspektywę posiadania służebności.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Służebność przesyłu

Kto płaci VAT za służebność przesyłu?

Dowiedziałem się w gminie, że przez moje pola będzie budowana duża linia energetyczna. Podobno ma być ustanowiona służebność przesyłu, mam dostać jakieś pieniądze. Kto zapłaci VAT, bo jestem rolnikiem ryczałtowym? – pyta rolnik spod Jawora k. Wrocławia.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)