Kto płaci VAT za służebność przesyłu?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto płaci VAT za służebność przesyłu?

07.01.2021autor: Marta Koniewska

Dowiedziałem się w gminie, że przez moje pola będzie budowana duża linia energetyczna. Podobno ma być ustanowiona służebność przesyłu, mam dostać jakieś pieniądze. Kto zapłaci VAT, bo jestem rolnikiem ryczałtowym? – pyta rolnik spod Jawora k. Wrocławia.

Z artykułu dowiesz się

Z tego artykułu dowiesz się:
 • Co to jest służebność przesyłu?
 • Jaki status ma bycie rolnikiem ryczałtowym w świetle ustawy o VAT?
 • Czy rolnik ryczałtowy musi opłacić VAT od służebności przesyłu?
Osoby prowadzące wyłącznie działalność rolniczą są zwolnione z VAT. Formalnie zapis w tej sprawie brzmi:
 • zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 
 • dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz 
 • świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
 • Status rolnika ryczałtowego nie wyklucza wykonywania innej niż rolnicza działalności gospodarczej, ale to wymaga już odrębnego jej rozliczenia.
W przypadku wykonywania działalności rolniczej i innej działalności może wystąpić sytuacja, w której jeden podmiot może łączyć dwa statusy: 
 • podatnika korzystającego ze zwolnienia w zakresie działalności rolniczej jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie 
 • podatnika, który w odniesieniu do działalności, która nie jest działalnością rolniczą, może albo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT albo
 • w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia lub przekroczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia – być podatnikiem VAT czynnym.
r e k l a m a

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu określa Kodeks cywilny (art. 3051). Pozwala ona korzystać przedsiębiorcy w oznaczonym zakresie z cudzej – w tym wypadku naszego rolnika – nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. 
Ale uwaga: urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Bez znaczenia czy będą do tego wykorzystywane słupy, rury czy kable.

Wynagrodzenie w zamian za służebność

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu wiąże się ze zobowiązaniem rolnika-właściciela gruntu, że będzie tolerować te media na swym polu. W zamian za wynagrodzenie.
Na gruncie ustawy o VAT, definicja działalności gospodarczej nie odnosi się do sposobu regulowania należności i bez względu na fakt, czy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo, czy okresowo, spełnia przesłankę świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej. 

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym. Zatem, otrzymane przez rolnika ryczałtowego od przedsiębiorcy świadczenie pieniężne stanowi wynagrodzenie za usługę, dającą wypłacającemu bezpośrednie korzyści w postaci możliwości korzystania w oznaczonym zakresie z gruntu, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT.

Zwolnienie podmiotowe

Rolnik jednak będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT, tzn. dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w roku podatkowym kwoty 200 000 zł, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Podsumowując: rolnik ryczałtowy, nieprowadzący działalności gospodarczej, za uzyskanie pieniędzy od przedsiębiorstwa, które ma służebności przesyłu na gruncie rolnika nie będzie zobowiązany:
 • do naliczenia i zapłaty podatku VAT;
 • do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT, ani obowiązku wystawienia faktury. 
Marta Koniewska 
Tax Advisors Group
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2020 r. sygn. 0112-KDIL1-2.4012.177.2020.2.AG
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Marta Koniewska

Marta Koniewska

Marta Koniewska, Tax Advisors Group sp. z o.o.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Służebność przesyłu

Kto i kiedy ustala stawki za służebność przesyłu?

Przedsiębiorstwo przesyłowe zaproponowało mi stawki za służebność przesyłu, które moim zdaniem są za niskie. Jak wyznaczyć stawki i jaka jest procedura ustanawiania takiej służebności?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)