Rozwód? Zrób to szybko i bez komplikacji – oszczędzisz nerwy i pieniądze
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rozwód? Zrób to szybko i bez komplikacji – oszczędzisz nerwy i pieniądze

28.06.2021autor: dr Wiktoria Osdoba

Po 16 latach małżeństwa decydujemy się z żoną na rozwód. Jak go przeprowadzić tanio i szybko? Nie mamy dzieci, żona na początku małżeństwa wniosła 8 ha gospodarstwo po teściach, w którym mieszkamy, teraz mamy 27 ha, do tego dorobiliśmy się 5-letniego ciągnika 120 KM, zestawu maszyn, stada 15 krów mlecznych. Prośba o poradę Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Co to jest małżeńska wspólność majątkowa?

 • Jak przyśpieszyć procedurę rozwodu?

 • Kiedy mamy do czynienia z rozkładem pożycia małżeńskiego? 

 • Jakie są formy podziału majątku wspólnego?

 • Jaką rolę odgrywa dobrze napisany pozew rozwodowy?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, chyba że przed ślubem podpisali intercyzę. Wszystko, czego małżonkowie dorobią się w trakcie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie jak i samodzielnie zalicza się do wspólnego majątku. Gdy dochodzi do rozwodu, wspólność majątkowa ustaje, a małżonkowie mogą wnosić o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. 

Gospodarstwo 8 ha po teściach, które żona otrzymała przed ślubem będzie wliczane do majątku żony, pozostałe 19 ha, 5-letni ciągnik 120 KM i zestaw maszyn oraz stado 15 krów mlecznych, którego dorobiliście się po ślubie należy do małżeńskiej wspólności majątkowej i to będzie dzielone. Szerzej o tym – czytaj dalej!

Szybki rozwód bez komplikacji

Wiele małżeństw, które podjęło decyzję o rozstaniu zastanawia się, jak szybko dostać rozwód. Istnieje kilka sposobów, jak go przyspieszyć. Należy jednak pamiętać, że to jak można się szybko rozwieść, zależy również od dobrej woli obojga partnerów. Porozumienie się z partnerem w kwestii kluczowych decyzji wpływających na życie każdej ze stron po ustaniu stosunku małżeńskiego jest bardzo ważne.

r e k l a m a

Definicję rozwodu reguluje art. 56. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

 • Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

 • Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

 • Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozpad małżeństwa

Najważniejszym zadaniem małżonków, chcących jak najszybciej się rozwieść, jest udowodnienie przed sądem stałego, nieodwracalnego rozpadu małżeństwa. Rozkład jest zupełny, gdy:

 • między małżonkami nie istnieje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza;

 • utrzymują się niektóre elementy wspólnej więzi gospodarczej np. wspólny dom, jednak należy mieć na uwadze, że rozstrzygnięcie tej kwestii może być niemożliwe do osiągnięcia na pierwszej rozprawie. 

Szybki rozwód otrzymują zazwyczaj te pary, które decydują się wcześniej na rozmowę, a następnie na rozejście bez orzekania o winie. W przypadku uznania winy jednego bądź obojga małżonków za całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, sąd musi zbadać przedstawione mu dowody, a także w razie wątpliwości przesłuchać ewentualnie świadków. 

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową bywa dość długi. Postępowanie rozwodowe jednak udaje się często zakończyć już na tej pierwszej rozprawie rozwodowej. 

Bardzo często rozprawy rozwodowe, w których małżonkowie dochodzą „winy” drugiej strony, ciągną się przez długie lata.

Pozew rozwodowy przyspiesza sprawę

Poprawnie sformułowany pozew rozwodowy wraz z ze wszystkimi załącznikami, wnioskami, oświadczeniami jest podstawą szybkiego i sprawnego postępowania. Dobrze napisany pozew o rozwód pozwoli uniknąć błędów formalnych i wezwania do ich uzupełnienia, które znacznie wydłuża postępowanie. 

Wniosek można napisać samemu, ale zwykle idzie się z tym do prawnika.

Oprócz prawidłowo wypełnionego pozwu rozwodowego z kompletem niezbędnych załączników, sposobem na przyspieszenie formalności jest uiszczenie opłaty sądowej jeszcze przed złożeniem pozwu. Opłata za rozwód wynosi 600 zł. 

Gdy rozwód miał charakter rozwodu bez orzekania o winie, jego koszty będą wyglądały następująco:

 • połowa opłaty sądowej z tytułu przekazania pozwu (300 zł) będzie zwrócona wnioskodawcy (czyli „powodowi” – w żargonie prawno-sądowym) przez sąd, z kolei druga strona będzie zobowiązana do zwrócenia wnioskodawcy (powodowi) 150 zł.

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub w przypadku zgody między stronami dokonać tego u notariusza. Jeśli nastąpiło porozumienie z partnerem, para może udać się do notariusza, który za zgodą małżonków sporządzi odpowiedni dokument. Na jego podstawie strony będą dysponować majątkiem po rozwodzie. 

Podział wspólnego majątku

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na podstawie:

 • zgodnej umowy zawartej przez małżonków – wymagana jest forma aktu notarialnego – koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi; 

 • orzeczenie sądu okręgowego – w trakcie postępowania rozwodowego, o ile wniosek o podział majątku nie przyczyni się do nadmiernego opóźnienia postępowania lub

 • orzeczenie sądu rejonowego – w postępowaniu o podział majątku wspólnego. 

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stałą wynosi 300 zł.

Podsumowując, najprostszym i najmniej konfliktowym rozwiązaniem jest podział w formie umowy, w którym małżonkowie uzgadniają między sobą, w jaki sposób zamierzają podzielić wspólne przedmioty i w tym celu spisują umowę. 

Jeżeli jednak do podziału jest nieruchomość, konieczne będzie udanie się do notariusza i spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Jeżeli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w sprawie zakresu oraz sposobu podziału, oszczędzają w ten sposób zarówno czas, jak i pieniądze. 

dr Wiktoria Osdoba, Uniwersytet Warszawski 

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

autor dr Wiktoria Osdoba

dr Wiktoria Osdoba

dr Wiktoria Osdoba, Uniwersytet Warszawski

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnicy nie kupią nawozów mineralnych z Białorusi

Tak uzgodnili ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Zakaz, który ma być wprowadzony w najbliższych dniach, obejmuje import soli potasowej i nawozu potasowego. Sankcje mają uderzyć w przedsiębiorstwa państwowe, które wnoszą istotny wkład w finansowanie reżimu na Białorusi.

czytaj więcej
Rozwód i alimenty

Czy rozwód i podział gospodarstwa zależą od KOWR?

Jesteśmy 9 lat po ślubie. Żona i ja każde wniosło swoje własne gospodarstwo, zbudowaliśmy prężną firmę handlową skupującą warzywa od rolników. Teraz coś zaczyna iskrzyć w pożyciu małżeńskim, boję się, że firma rozleci się, a my rozstaniemy się. Co wtedy ze współwłasnością? - pyta rolnik spod Sieradza. Oto porada Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)