Producenci drobiu otrzymają pomoc finansową w obliczu HPAI?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Producenci drobiu otrzymają pomoc finansową w obliczu HPAI?

08.12.2021

950 producentów sektora drobiarskiego złożyło wnioski o pomoc do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu strat, jakie ponieśli w wyniku epidemii grypy ptaków. Rząd opracowuje wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia.

Z informacji przekazanej przez MRiRW do sejmowej komisji rolnictwa wynika, że w sezonie (od 1 listopada 2020 - 31 sierpnia 2021 r. ) wykryto łącznie 358 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), z czego 19 w 2020 r. i 339 w 2021 r.

 

Sytuacja epizootyczna HPAI

W ogniskach HPAI uśmiercono łącznie 10 889 838 kur, 2 024 158 indyków, 1 206 644 kaczek, 194 954 gęsi i 7 900 innych ptaków, co łącznie wynosi 14 323 494 sztuk drobiu. Ponadto, w ramach uśmiercania prewencyjnego oraz w gospodarstwach uznanych za kontaktowe uśmiercono 9 221 136 sztuk drobiu w 370 gospodarstwach.

Od sierpnia do 29 listopada br. stwierdzono 28 ognisk HPAI na obszarze kraju.

 

Działania podejmowane w związku z HPAI

Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2021 r. przez Głównego Lekarza Weterynarii „Krajową strategią postepowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”, jako działania priorytetowe przyjęto założenie, że w przypadku stwierdzenia ogniska HPAI, czas do przeprowadzenia uśmiercenia zwierząt gatunków wrażliwych oraz bezpiecznego unieszkodliwienia zwłok nie przekraczał 48h.

r e k l a m a

Ponadto, podjęto szereg działań zmierzających do zwiększenia bazy laboratoryjnej w zakresie diagnostyki grypy ptaków. Aktualnie rozpoczęły badania trzy nowe pracownie diagnostyki grypy ptaków:

  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie
  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pracownia Terenowa w Siedlcach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

 

Ponadto, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęte zostały prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania przepisów dotyczących zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób oraz środków podejmowanych w związku z wystąpieniem grypy ptaków.

 

Będzie wniosek o pomoc dla sektora drobiarskiego

W związku z ponoszonymi stratami rynkowymi z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przez rolników utrzymujących drób MRiRW opracowuje wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce. - W następstwie złożonego Wniosku przez kraj członkowski, KE w drodze rozporządzenia wykonawczego ustanawia nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora w tym państwie. Powyższe rozporządzenie KE stanowi podstawę do przygotowania krajowego prawodawstwa mającego na celu wdrożenie tych środków na poziomie krajowym – czytamy w informacji przesłanej do Sejmu.

 

Głównym elementem opracowywanego wniosku jest szczegółowe oszacowanie strat w produkcji gospodarstw utrzymujących drób. Ze względu na niespotykaną dotychczas skalę wystąpienia HPAI w Polsce, MRiRW szacowanie strat powierzyło Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przy udziale ARiMR, GIW, IERiGŻ

W związku z podjętymi działaniami, do KOWR wpłynęło 2311 deklaracji strat od 950 producentów sektora drobiarskiego. - Aktualnie trwają intensywne prace na poziomie eksperckim, dotyczące oszacowania strat w poszczególnych kategoriach z uwzględnieniem ww. danych, zawartych w deklaracjach. Wniosek do Komisji Europejskiej zostanie złożony po zakończeniu tych prac – podsumowuje MRiRW.

 

Efekt HPAI na rynku mięsa drobiowego

Według wstępnych danych GUS, w I półroczu 2021 produkcja mięsa drobiowego wyniosła około 1 741 tys. ton w wadze żywej, czyli o 4,7% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wylęgi piskląt kurzych typu brojler wyniosły 985,0 mln szt. i były niższe o 48,5 mln szt. (-4,7% r/r) w zestawieniu z analogicznym okresem 2020 r. W związku z wyznaczaniem kolejnych ognisk grypy ptaków w listopadzie br. utrzymanie dynamiki wzrostu produkcji z sierpnia i września 2021 r. może być trudne.

 

Korzystna sytuacja cenowa

Pomimo trudnej sytuacji na rynku (wystąpienie Covid-19 i grypy ptaków), sytuacja cenowa zarówno w skupie żywego drobiu jak i w sprzedaży mięsa, jest korzystna. Poziom cen skupu i sprzedaży jest wyższy od średnich cen z ostatnich 5 lat.

 

W 46 tygodniu 2021 r. średnia cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 4,09 zł/kg a w październiku było to 3,96 zł/kg. W latach 2016-2020 średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler w październiku kształtowała się w przedziale 3,18-3,56 zł/kg.

Handel zagraniczny Polski mięsem drobiowym w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. :

  • wartość eksportu mięsa drobiowego: 1 912,7 mln euro (+8,4% r/r)
  • wielkość eksportu mięsa drobiowego: 1 064,0 tys. ton. (-2,6% r/r)

  • wartość importu mięsa drobiowego: 75,8 mln euro (+40,1% r/r)
  • wielkość importu mięsa drobiowego: 53,5 tys. ton (+15,8% r/r).

 

 

WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Limit pomocy de minimis w rolnictwie a ulga w podatku rolnym

Kupiłem niedawno 5 ha gruntów rolnych i chciałbym skorzystać z ulgi w podatku rolnym. Poinformowano mnie, że nie jest to możliwe, gdyż krajowa kwota pomocy de minimis została wyczerpana. Czy to prawda? Czy mogę jeszcze skorzystać z ulgi?

czytaj więcej

E-okienko dla rolnika, czyli składanie wniosków przez Internet

Zamiast papierowych wniosków będzie szeroka możliwość składania ich przez Internet. Ministerstwo rolnictwa zapowiada rozwój usług cyfrowych dla rolników w ramach tzw. okienka dla rolników.

czytaj więcej

233 mln zł trafi do rolników poszkodowanych przez ASF

233 miliony złotych zostało rozdysponowane dla rolników poszkodowanych przez ASF. Pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu została wypłacona dla ponad 5100 rolników. Na wypłatę czeka jeszcze kolejne 130 mln zł.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.