Po jakich studiach będziesz mieć kwalifikacje rolnicze?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Po jakich studiach będziesz mieć kwalifikacje rolnicze?

03.10.2022autor: dr Aneta Suchoń

Jedna z Czytelniczek Tygodnika Poradnika Rolniczego zadała pytanie o poradę w sprawie wyborów studiów. Dostała się na dwa kierunki i chciałaby wybrać, aby później mieć także kwalifikacje rolnicze, ponieważ jej ojciec jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne. Zatem ukończenie jakich studiów daje kwalifikacje rolnicze? Czy wystarczą także studia podyplomowe?

Pomagałam tacie w gospodarstwie rolnym i chcę wybrać studia, które dają kwalifikacje rolnicze

Od kilku lat pomagam tacie w gospodarstwie rolnym. W tym roku, po ukończeniu liceum, złożyłem dokumenty na dwa kierunki studiów, w tym jeden związany z rolnictwem. Zostałam przyjęty na oba. Zastanawiam się, który wybrać – również w aspekcie kwalifikacji rolniczych. Kiedy osoba nabywa kwalifikacje rolnicze i jakie kierunki studiów je dają? Czy ewentualnie wystarczą studia podyplomowe? – pyta się jedna z Czytelniczek TPR.

Kwalifikacje rolnicze można zyskać na kilka sposobów

Według art. 6 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub
 • odbyła staż obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
r e k l a m a

Jakie studia ukończyć, aby uzyskać wykształcenie rolnicze?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą określa, że kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, są:

 • rolnictwo,
 • ogrodnictwo,
 • weterynaria,
 • technika rolnicza i leśna,
 • zootechnika,
 • architektura krajobrazu,
 • rybactwo.

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin.

Kwalifikacje rolnicze a studia podyplomowe

Według § 4 wymienionego wyżej rozporządzenia, studia podyplomowe są uznawane za związane z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień: ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, marketing artykułów rolnych, rachunkowość rolnicza i agrobiznes.

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Fot. Envato

autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Koszty produkcji zżerają zyski rolnikom. Jak to wygląda w Polsce i innych krajach UE?

Ostatnie miesiące upływają rolnikom pod znakiem rosnących kosztów produkcji. Wiele osób z tego powodu zrezygnowało z dalszej pracy na roli. Jak się okazuje, problem drożejącej produkcji rolnej nie ogranicza się tylko do Polski. Kto jeszcze ma kłopoty?     

czytaj więcej
Aktualne rozporządzenie

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

czytaj więcej
Prawa rolnika

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)