Jaki plan ma rząd na walkę z suszą?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jaki plan ma rząd na walkę z suszą?

31.03.2022

Polska ma niewielkie zasoby wody - przyznaje rząd, który pod koniec roku planuje przyjąć program przeciwdziałania jej niedoborowi. Jednym z jego celów ma być walka z suszą rolniczą.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź dokumentu zatytułowanego: „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030”.

 

Niekorzystne położenie Polski

- Polska, ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne, ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe – czytamy w uzasadnieniu programu.

 

Rząd bije się w pierś

KPRM przyznaje, że dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. Jednocześnie podejmowane inicjatywy i działania w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były skoordynowane.

 

Innymi problemami były:

  • niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu,
  • rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi,
  • niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody.

 

r e k l a m a

Recepta na sukces

Program przeciwdziałania niedoborowi wody będzie dotyczył całego kraju, z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i obszary dorzeczy. - Realizacja działań ujętych w programie pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Głównym celem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 jest:

  • ograniczenia ryzyka powodziowego
  • łagodzenia skutków suszy.

W ten sposób zwiększy się także odporność gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

 

Będzie lepiej?

W Programie zaproponowano działania zmierzające do zwiększania retencji zbiornikowej, korytowej, na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych. Wskazano także działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne dotyczące wzmocnienia świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

 

- W efekcie realizacji zapisów programu nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych, poprawa dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej znaczenia retencjonowania i oszczędzania wody – podsumowuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

 

Rząd planuje przyjęcie planu w III kwartał 2022 r. Za jego realizację będzie odpowiedzialny Marek Gróbarczyk wiceminister infrastruktury.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Kto zarobił na wzroście cen nawozów i gdzie trafia ukraińskie zboże? NIK to sprawdzi

Na podstawie wniosku KRIR - Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolować polski rynek rolny. NIK ma sprawdzić czy wysokie ceny nawozów mają swoje odzwierciedlenie w kosztach produkcji, czy ktoś zarobił na rolnikach oraz co się dzieje ze zbożem i rzepakiem z Ukrainy, który trafia do Polski.

czytaj więcej

Zielony Ład przyniesie rolnikom straty. Czy jest szansa na wsparcie z UE?

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa jest możliwe tylko do pewnego poziomu, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak polskie rolnictwo nie jest przygotowane na wdrożenie założeń Zielonego Ładu. Czy rolnicy stracą swoje dochody przez Zielony Ład?

czytaj więcej

Jakie sposoby stosują rolnicy, aby uzyskać więcej dotacji z UE?

Unijne dotacje PROW to łakomy kąsek dla wielu kombinatorów. Potrafią wyłudzić pieniądze z najbardziej skomplikowanych programów pomocowych. Bruksela przedstawiła właśnie listę takich „przekrętów”, których dopuścili się rolnicy. W niektóre aż trudno uwierzyć!    

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)