Rolnicze wykorzystanie ścieków
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rolnicze wykorzystanie ścieków

04.05.2020autor: dr Aneta Suchoń

Mam pytanie o zasady prawne rolniczego wykorzystania ścieków oraz pojęcie nawozów naturalnych. W jaki sposób ścieki rolnicze można wykorzystać w pracach rolniczych?

Z artykułu dowiesz się

 • W jaki sposób wykorzystać ścieki w rolnictwie?
 • Do czego taki rodzaj ścieku może być wykorzystany?
 • Co jest, a co nie jest nawozem naturalnym?

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Według art. 84 Prawa wodnego ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Rozumie się przez to zastosowanie ścieków do:
 • nawadniania użytków rolnych,
 • nawożenia użytków rolnych przez dodanie materiałów do gleby albo przez rozprowadzenie na powierzchni, albo przez wstrzykiwanie do gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu,
 • nawadniania oraz nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Limity dotyczące wykorzystania ścieku w rolnictwie

Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.

Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków gdy:

 • gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym,
 • na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki,
 • na obszarach o spadku terenu większym niż: 10% dla gruntów ornych oraz 20% dla łąk, pastwisk i plantacji drzew leśnych,
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Co jest, a co nie jest nawozem naturalnym?

Natomiast ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu określa, że nawozy naturalne oznaczają obornik, gnojówkę i gnojowicę oraz pochodzące od zwierząt gospodarskich odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji. Nawozem naturalnym jest też guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo nawozowe

Hodowcy razem apelują do Ministra

Największe krajowe organizacje hodowców zwierząt gospodarskich apelują do ministerstwa rolnictwa w sprawie nowelizacji przepisów tak, aby w sytuacji kryzysowej zwiększyć dostępność nawozów naturalnych. A uwolnienie rynku nawozów może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)