Rolnicze wykorzystanie ścieków
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rolnicze wykorzystanie ścieków

04.05.2020autor: dr Aneta Suchoń

Mam pytanie o zasady prawne rolniczego wykorzystania ścieków oraz pojęcie nawozów naturalnych. W jaki sposób ścieki rolnicze można wykorzystać w pracach rolniczych?

Z artykułu dowiesz się

 • W jaki sposób wykorzystać ścieki w rolnictwie?
 • Do czego taki rodzaj ścieku może być wykorzystany?
 • Co jest, a co nie jest nawozem naturalnym?

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Według art. 84 Prawa wodnego ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Rozumie się przez to zastosowanie ścieków do:
 • nawadniania użytków rolnych,
 • nawożenia użytków rolnych przez dodanie materiałów do gleby albo przez rozprowadzenie na powierzchni, albo przez wstrzykiwanie do gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu,
 • nawadniania oraz nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Limity dotyczące wykorzystania ścieku w rolnictwie

Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.

Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków gdy:

 • gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym,
 • na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki,
 • na obszarach o spadku terenu większym niż: 10% dla gruntów ornych oraz 20% dla łąk, pastwisk i plantacji drzew leśnych,
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Co jest, a co nie jest nawozem naturalnym?

Natomiast ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu określa, że nawozy naturalne oznaczają obornik, gnojówkę i gnojowicę oraz pochodzące od zwierząt gospodarskich odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji. Nawozem naturalnym jest też guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podrzucone śmieci

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.