Hodowcy razem apelują do Ministra
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Hodowcy razem apelują do Ministra

01.04.2022autor: wk

Największe krajowe organizacje hodowców zwierząt gospodarskich apelują do ministerstwa rolnictwa w sprawie nowelizacji przepisów tak, aby w sytuacji kryzysowej zwiększyć dostępność nawozów naturalnych. A uwolnienie rynku nawozów może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej.

Szefowie 7 największych organizacji hodowców zwierząt gospodarskich przypomnieli, że w Polsce od 2007 roku wprowadzono ograniczenia związane z obrotem nawozami naturalnymi. 

Problem dla dużych

Problem dotyka gospodarstw utrzymujących powyżej 750 loch lub 2000 szt. świń o wadze ponad 30 kg przeznaczonych do tuczu. Gospodarstwa te mogą zbyć tylko 30% wyprodukowanej gnojowicy. Obecnie przepisy te są zawarte w ustawie Prawo Wodne, które podczas obecnego kryzysu sektora nawozowego utrudniają obrót nawozami naturalnymi. Powyższym restrykcjom nie podlegają tylko nawozy naturalne przeznaczone do biogazowni, których w Polsce nie ma zbyt wiele.

I tak art. 105a, ust.6 ustawy Prawo wodne mówi, że: „Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, a pozostałą ilość przeznaczyć we własnym zakresie lub przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin.”

r e k l a m a
Kryzys wymusza zmiany

Zdaniem hodowców w sytuacji kryzysowej, z jaką mamy do czynienia na rynku nawozów sztucznych ze względu na ich małą dostępność i wysokie ceny, można bardziej zoptymalizować nawożenie i dostępność nawozów naturalnych. Poziom zainteresowania nawozami naturalnymi ze strony rolników prowadzących uprawy polowe jest bardzo duży. Uwolnienie rynku nawozów naturalnych może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej, odbudowie krajowego sektora produkcji trzody chlewnej oraz poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Dlatego sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem wnioskują o wykreślenie cytowanego powyżej przepisu z ustawy.

#Hodowcy Razem

Pod apelem podpisali się Andrzej Kabat Prezes Zarządu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Aleksander Dargiewicz Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Dariusz Goszczyński Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Jerzy Wierzbicki Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Jacek Zarzecki Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo nawozowe

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Mam pytanie o zasady prawne rolniczego wykorzystania ścieków oraz pojęcie nawozów naturalnych. W jaki sposób ścieki rolnicze można wykorzystać w pracach rolniczych?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)