Koło łowieckie: rozwiązać natychmiast!
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Muszki owocowe w sadachJakie znaczenie gospodarcze dla sadownictwa mają muszki owocowe, zwłaszcza Drosophila suzukii. Jakie są możliwości ich zwalczania?

Koło łowieckie: rozwiązać natychmiast!

30.01.2021autor: Roman Włodarz

Jaka jest możliwość rozwiązania danego koła łowieckiego? Takie pytania docierają do redakcji Agrarlex od rolników, nie zadowolonych z prawidłowej realizacji gospodarki łowieckiej przez swe lokalne koła.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy da się rozwiązać koło łowieckie?
  • Jakie powody skreślają koło łowieckie z rejestru PZŁ?
  • Jak się ma pozbawienie koła łowieckiego dzierżawy lub użytkowania obwodu łowieckiego do jego działania?
  • Czy w rozwiązaniu koła łowieckiego może pomóc izba rolnicza?
Jak rozwiązać źle działające koło łowieckie? – pytają rolnicy redakcję Agrarlex. W Prawie Łowieckim nie znajdziemy szczegółowych przepisów w tym zakresie. Należy ich szukać w Statucie PZŁ. 
Koło Łowieckie może oczywiście samo się rozwiązać, natomiast w innych przypadkach „likwidacja” koła polega na skreśleniu z rejestru członków zrzeszenia osób prawnych w przypadku zmniejszenia liczby członków koła poniżej ustawowego minimum 10 osób oraz zalegania ze składkami członkowskimi ponad 6 miesięcy. 
Nie znajdziemy więc tu wprost możliwości prawnej rozwiązania przez PZŁ danego koła w związku z brakiem realizacji obowiązków wynikających ze szkodami łowieckimi. 

Statut PZŁ

Pozostaje zatem przepis Statutu PZŁ o utracie członkostwa w Zrzeszeniu przez koło w przypadku wykluczenia go w sytuacji, gdy jego organy w sposób rażący naruszają przepisy ustawy, Statutu lub uchwał organów Zrzeszenia.

Skutki wykluczenia koła

r e k l a m a

Wykluczenie koła pozbawia możliwości funkcjonowania w gospodarce łowieckiej, a więc prawa przystąpienia do dzierżawy obwodu łowieckiego. Tym samym daje prawo (obowiązek) złożenia wniosku do wydzierżawiającego obwód o rozwiązanie umowy dzierżawy. 

Pozbawienie KŁ dzierżawy lub użytkowania obwodu łowieckiego w praktyce oznacza w krótkim czasie likwidację koła. Przekonały się o tym koła m.in. w powiecie tarnogórskim i zawierciańskim (3 obwody), które na podstawie wyroku NSA z lipca 2018 roku utraciły obwody w związku z unieważnieniem w części uchwały sejmiku o podziale województwa na obwody. 
Dotychczasowe przypadki rozwiązania (unieważnienia) umowy dzierżawy obwodu były motywowane – z pewnym uproszczeniem – niewłaściwą współpracą z rolnikami, w szczególności w zakresie odszkodowań za szkody łowieckie oraz z inicjatywy PZŁ. 

Plany odstrzału?


Koronny przeciwko kołu zapis w postaci nierealizowania rocznych planów ostrzału faktycznie może być skutecznie stosowany dopiero w następnych latach, licząc 3 pełne lata łowieckie od kwietnia 2018 roku, nastąpi to w 2021 roku. 

Teoretycznie powinno to nastąpić już w 2019 roku, ale należy pamiętać, że restrykcyjne podejście do planów odstrzału dzików ma ścisły związek z wprowadzeniem w 2018 roku do Prawa Łowieckiego przepisów o zwalczaniu ASF. 
We wszystkich ww. przypadkach wydzierżawiający musi przede wszystkim dysponować twardymi dokumentami potwierdzającymi nieusprawiedliwione niezrealizowanie rocznych planów łowieckich z 3 ostatnich lat. 

Koło słabo strzela – co dalej?


Podstawowym problemem, na co wskazują dotychczasowe przypadki postępowań sądowych (w trybie odwoławczym), jest wykazanie świadomego działania koła w celu słabej realizacji planu odstrzału. Z oczywistych względów przewagę będzie miał tutaj Związek Okręgowy PZŁ, który ocenia pracę koła w trybie Statutu PZŁ. 
Faktycznie brak właściwej (czytaj: brak właściwego dokumentu) „współpracy” ZO PZŁ z wydzierżawiającym obwód nie daje szans na skuteczne wypowiedzenie umowy. 
Należy zwrócić uwagę, że w wariancie rozwiązania umowy dzierżawnej w trybie art. 29a ust 2a.1, podnoszenie problemów związanych ze szkodami łowieckimi będzie miało znaczenie pomocnicze a nie zasadnicze. Pozostaje jeszcze schemat rozwiązania umowy na wniosek PZŁ – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę. Takie przypadki są już znane, z różnym skutkiem końcowym. 
Paradoksalnie PZŁ może w tej procedurze uwzględnić zgłaszane przez rolników problemy z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań, ponieważ realizacja tego obowiązku przez KŁ (art. 46.1)  jest obowiązkiem podlegającym ocenie. 
Aktualny wpływ środowiska rolniczego na grę związaną z „odbieraniem” obwodów łowieckich jest realnie ograniczony – za to dość spektakularny. Wniosek Izby Rolniczej o rozwiązanie umowy dzierżawy będzie zawsze medialny, ale rzadziej skuteczny, ze względu na „zaszyty” w procedurze udział PZŁ. 


Zbieraj "haki" na koło

Problemem będzie także zgromadzenie dokumentacji potwierdzających faktyczny przebieg współpracy kół z rolnikami, w szczególności w zakresie szkód łowieckich. Pozostaje kwestia, co dalej – jeśli do rozwiązania umowy dzierżawnej faktycznie doszło. Do czasu wydzierżawienia ponownego za szkody łowieckie odpowiada PZŁ. 
Ponieważ trwa przygotowywanie nowych uchwał podziałowych przez sejmiki, stan przejściowy obwodu może trwać do końca marca 2021 r. Potem wszystkie koła przystąpią na nowych (dziś nieznanych) warunkach do swoistego przetargu na nowe dzierżawy, bez prawa pierwszeństwa dla dzierżawców dotychczasowych, bo taki zapis wykreślono z Prawa łowieckiego w 2018 r. I to będzie okazja do weryfikacji kół łowieckich, także pod kątem współpracy z rolnikami.
Roman Włodarz

Podstawa prawna: Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Obwód łowiecki

Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki

W kraju jest ponad 100 przypadków wyłączenia określonych terenów z obwodów łowieckich. Właściciele pól nie chcieli bowiem, by po ich własności buszowali myśliwi z lokalnych kół łowieckich. Większość jednak terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest wyłączona ustawowo – podaje Agrarlex.

czytaj więcej
Covid

Rolnik na kwarantannie: jechać na pole, czy nie?

Czy rolnik na kwarantannie może wykonywać prace polowe? Nawet, jeśli jego pola nie stykają się bezpośrednio z siedliskiem i trzeba do nich dojechać drogą publiczną? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika spod Gołańczy.

czytaj więcej
Zwierzyna łowna

Szkoda łowiecka: tylko dzik, sarna, jeleń, daniel i łoś

Jaka zwierzyna wyrządza szkody łowieckie, za które można dochodzić odszkodowania?  – pytają rolnicy redakcję Agrarlex? 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.