Zwolnienie z kosztów sądowych a koszty procesowe
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszty procesowe

03.04.2020autor: Alicja Moroz

Przegrałem z sąsiadem sprawę o naruszenie posiadania. Byłem zwolniony z kosztów sądowych, ale sąd nakazał mi zwrócić sąsiadowi jego wydatki na adwokata. Czy to zgodne z prawem? Czy zwolnienie z kosztów tego nie obejmuje?

Z artykułu dowiesz się

  • Koszty procesu - kiedy trzeba je zwracać?
  • Co wchodzi w skład kosztów zastępstwa procesowego?
  • Czy zwolnienie z kosztów sądowych zwalnia także z innych kosztów procesu?

Koszty procesu - kiedy trzeba je zwracać?

Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, czyli koszty procesu.

Co wchodzi w skład kosztów zastępstwa procesowego?

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Te odrębne przepisy to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zgodnie z § 5 pkt 4 tego rozporządzenia, minimalna stawka za prowadzenie sprawy o naruszenie posiadania wynosi 320 zł. Jeśli sąd nakazał Panu zwrot takiej właśnie kwoty, to jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Czy zwolnienie z kosztów sądowych zwalnia także z innych kosztów procesu?

W myśl art. 108 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych, w sprawach cywilnych zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Oznacza ono, że nie ma ona obowiązku wykładać sum potrzebnych do tego, aby postępowanie przed sądem zostało wszczęte i mogło się toczyć, a których uiszczenie jest jej obowiązkiem wobec organu prowadzącego postępowanie.

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, koszty procesu. Zasada ta ma zastosowanie również do przegrywającej sprawę strony całkowicie zwolnionej od kosztów sądowych przez sąd.

Alicja Moroz


Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo cywilne

Zwrot nasion kupionych przez telefon?

Pytanie: Zamówiłem telefonicznie nasiona, które zgodnie z moim zamówieniem miały być z 2019 r. Po ich dostarczeniu okazało się, że są ponad roczne, bowiem pochodzą z 2018 r. Czy mogę je zwrócić sprzedawcy?

czytaj więcej
Prawo cywilne

Kiedy małżonkowie mogą kupić i sprzedać grunt rolny?

Chcemy kupić z żoną grunty rolne. Nasze gospodarstwo jest objęte wspólnotą majątkową, ale żona nie jest rolnikiem indywidualny. Co teraz? Ponadto, czy możemy przekazać w darowiźnie grunt rolny o powierzchni 0,6 ha z domem mojej siostrze z naszego wspólnego majątku? Siostra też nie jest rolnikiem indywidualnym, a tylko ja jestem jej osobą bliską.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)