Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?

24.06.2021autor: Roman Włodarz

Myśliwi z lokalnego koła łowieckiego bezkarnie hulają po moich polach. Miejscami potrafią nawet zniszczyć fragment pola, jadąc swoimi wypasionymi jeepami. Przyjeżdżają sobie na zabawę ze strzelbą i nie tylko. Czy naprawdę nie ma na nich siły? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Gorzowa Wlkp.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy można powstrzymać myśliwego przed samowolnym wejściem na posesję?
  • Jakie obowiązuje prawo ochrony własności dla właścicieli lasu, a jakie dla właścicieli pola?
  • Jak można prawnie utrudniać kołu łowieckiemu wejścia na grunt?
Czy rolnik może zakazać wejścia myśliwym na grunt? Problem ten jest praktycznie otwarty i ciągnie się od 1945 r. Jest ściśle związany z lansowaną w tym okresie doktryną własności nieruchomości. W istocie źródłem tego jest przyjęcie założenia, że zwierzęta łowne są własnością Skarbu Państwa. 

Samowolne wejście na posesję

Kodeks cywilny daje właścicielowi nieruchomości oraz osobom posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości możliwość wydania zakazu wejścia osobom postronnym w ramach przysługującego prawa ochrony własności. Jednak należy zwrócić tutaj uwagę na pojęcie „samowolnego naruszenia posiadania”.

Myśliwy działający w ramach realizacji ustawowej gospodarki łowieckiej może bowiem wejść na grunt bez narażenia na zarzut samowolności. Tak więc rolnik pozostaje bezsilny. 
Mało tego, znacznie ograniczono kodeksowe prawo do odszkodowania za szkody z tytułu prowadzenia gospodarki łowieckiej. Art. 46 prawa łowieckiego ogranicza obowiązek wynagradzania szkód do wyrządzanych przez zwierzynę płową oraz podczas polowań. 
Przebywanie i poruszanie się myśliwego po nieruchomości poza zorganizowanym lub legalnym polowaniem nie rodzi skutków odszkodowawczych wynikających z wprost z prawa łowieckiego. Pozostaje ewentualnie droga powództwa cywilnego o odszkodowanie. 
r e k l a m a

Prawo dla właścicieli lasu, prawo dla właścicieli pola

Niestety, mamy nierówność praw właścicieli gruntów rolnych i leśnych w zakresie naruszania własności poprzez wejście na grunt. Otóż art. 28 ustawy o lasach mówi, że „właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem”. Jednak nie da się znaleźć nigdzie adekwatnego zapisu wprost o takim prawie dla właścicieli gruntów rolnych. 

Tak więc mamy w naszym systemie prawnym w dalszym ciągu „lepszą” własność państwową, enklawy „dobrej’ własności prywatnej i „gorszą” (chłopską) własność gruntów rolnych. 

Cóż zatem pozostaje rolnikowi patrzącemu bezsilnie na przemieszczające się po jego gruncie uprzywilejowane społecznie osoby z glejtem myśliwego? Mało tego, właściciel musi (może, za porozumieniem z kołem łowieckim) udostępnić swój grunt do budowy urządzeń łowieckich, a w czasie polowania obecność właściciela na swoim gruncie jest zagrożeniem jego zdrowia i życia, co samo w sobie jest także ograniczeniem praw. 

Utrudnianie kołu łowieckiemu wejścia na grunt

Ponieważ właściciel gruntu w obrębie obwodu łowieckiego, w aktualnym stanie prawnym nie może zakazać wejścia i przebywania na gruncie członkom koła łowieckiego, pozostaje tylko stosowanie biernego lub czynnego oporu oraz uczestnictwo w procedurze społecznej zmierzającej do zmiany zapisów Prawa Łowieckiego. 

Do działań utrudniających wejście myśliwych  na grunt prywatny należy zaliczyć:
  • budowa trwałych ogrodzeń wokół nieruchomości;
  • konsekwentne egzekwowanie odszkodowań z tytułu szkód łowieckich;
  • wymaganie płatności czynszu z tytułu użytkowania urządzeń łowieckich (ambony itp.) na gruncie i innych szkód w trybie kodeksu cywilnego;
  • domaganie się od kół łowieckich budowy ogrodzeń na granicy lasów i pól.
Pozostaje jeszcze udział w procesie legislacyjnym w celu zmiany Prawa Łowieckiego. Osnową tych zmian jest doprowadzenie do zgodności Prawa łowieckiego z Konstytucją RP, która gwarantuje poszanowanie własności. 
Mówiąc wprost, Konstytucja nie daje prawa myśliwym do wstępu na grunty prywatne. Konsekwencją zastosowania „równości” prawa własności w tym zakresie musiałoby być całkowite przewartościowanie podejścia do gospodarki łowieckiej, przede wszystkim upodmiotowienie „łowieckie” właścicieli nieruchomości.  
Roman Włodarz
Podstawa prawna:
  • Kodeks cywilny
  • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Myśliwy na polu rolnika

Prawa i obowiązki myśliwego

Co tak naprawdę może myśliwy? Agrarlex przedstawia listę praw i obowiązków myśliwego.

czytaj więcej
Myśliwy na polu rolnika

Jak zablokować myśliwego, by nie szacował dla swego koła łowieckiego ?

U nas aż iskrzy pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi. Co gorsza, do szacowania koła kierują takich ekspertów, którzy wcześniej na oczy pola uprawnego nie widzieli. Czy rolnik może powstrzymać osoby wskazane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, by nie szacowała? – pyta Agrarlex rolnik spod Cedyni w woj. zachodniopomorskim.

czytaj więcej
Myśliwy na polu rolnika

Czy mogę wygonić myśliwych i zabronić polowań na mym polu?

Czy mogę zażądać wyłączenia swych pól z obwodu łowieckiego? Czy mogę zabronić myśliwym polowania na moich polach? Co mogę, a czego nie mogę w zakresie szkód łowieckich? – pytają rolnicy redakcję Agrarlex.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)