Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Muszki owocowe w sadachJakie znaczenie gospodarcze dla sadownictwa mają muszki owocowe, zwłaszcza Drosophila suzukii. Jakie są możliwości ich zwalczania?

Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?

13.02.2021autor: Roman Włodarz

Myśliwi z lokalnego koła łowieckiego bezkarnie hulają po moich polach. Miejscami potrafią nawet zniszczyć fragment pola, jadąc swoimi wypasionymi jeepami. Przyjeżdżają sobie na zabawę ze strzelbą i nie tylko. Czy naprawdę nie ma na nich siły? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Gorzowa Wlkp.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy można powstrzymać myśliwego przed samowolnym wejściem na posesję?
  • Jakie obowiązuje prawo ochrony własności dla właścicieli lasu, a jakie dla właścicieli pola?
  • Jak można prawnie utrudniać kołu łowieckiemu wejścia na grunt?
Czy rolnik może zakazać wejścia myśliwym na grunt? Problem ten jest praktycznie otwarty i ciągnie się od 1945 r. Jest ściśle związany z lansowaną w tym okresie doktryną własności nieruchomości. W istocie źródłem tego jest przyjęcie założenia, że zwierzęta łowne są własnością Skarbu Państwa. 

Samowolne wejście na posesję

Kodeks cywilny daje właścicielowi nieruchomości oraz osobom posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości możliwość wydania zakazu wejścia osobom postronnym w ramach przysługującego prawa ochrony własności. Jednak należy zwrócić tutaj uwagę na pojęcie „samowolnego naruszenia posiadania”.

Myśliwy działający w ramach realizacji ustawowej gospodarki łowieckiej może bowiem wejść na grunt bez narażenia na zarzut samowolności. Tak więc rolnik pozostaje bezsilny. 
Mało tego, znacznie ograniczono kodeksowe prawo do odszkodowania za szkody z tytułu prowadzenia gospodarki łowieckiej. Art. 46 prawa łowieckiego ogranicza obowiązek wynagradzania szkód do wyrządzanych przez zwierzynę płową oraz podczas polowań. 
Przebywanie i poruszanie się myśliwego po nieruchomości poza zorganizowanym lub legalnym polowaniem nie rodzi skutków odszkodowawczych wynikających z wprost z prawa łowieckiego. Pozostaje ewentualnie droga powództwa cywilnego o odszkodowanie. 

Prawo dla właścicieli lasu, prawo dla właścicieli pola

r e k l a m a
Niestety, mamy nierówność praw właścicieli gruntów rolnych i leśnych w zakresie naruszania własności poprzez wejście na grunt. Otóż art. 28 ustawy o lasach mówi, że „właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem”. Jednak nie da się znaleźć nigdzie adekwatnego zapisu wprost o takim prawie dla właścicieli gruntów rolnych. 

Tak więc mamy w naszym systemie prawnym w dalszym ciągu „lepszą” własność państwową, enklawy „dobrej’ własności prywatnej i „gorszą” (chłopską) własność gruntów rolnych. 

Cóż zatem pozostaje rolnikowi patrzącemu bezsilnie na przemieszczające się po jego gruncie uprzywilejowane społecznie osoby z glejtem myśliwego? Mało tego, właściciel musi (może, za porozumieniem z kołem łowieckim) udostępnić swój grunt do budowy urządzeń łowieckich, a w czasie polowania obecność właściciela na swoim gruncie jest zagrożeniem jego zdrowia i życia, co samo w sobie jest także ograniczeniem praw. 

Utrudnianie kołu łowieckiemu wejścia na grunt

Ponieważ właściciel gruntu w obrębie obwodu łowieckiego, w aktualnym stanie prawnym nie może zakazać wejścia i przebywania na gruncie członkom koła łowieckiego, pozostaje tylko stosowanie biernego lub czynnego oporu oraz uczestnictwo w procedurze społecznej zmierzającej do zmiany zapisów Prawa Łowieckiego. 

Do działań utrudniających wejście myśliwych  na grunt prywatny należy zaliczyć:
  • budowa trwałych ogrodzeń wokół nieruchomości;
  • konsekwentne egzekwowanie odszkodowań z tytułu szkód łowieckich;
  • wymaganie płatności czynszu z tytułu użytkowania urządzeń łowieckich (ambony itp.) na gruncie i innych szkód w trybie kodeksu cywilnego;
  • domaganie się od kół łowieckich budowy ogrodzeń na granicy lasów i pól.
Pozostaje jeszcze udział w procesie legislacyjnym w celu zmiany Prawa Łowieckiego. Osnową tych zmian jest doprowadzenie do zgodności Prawa łowieckiego z Konstytucją RP, która gwarantuje poszanowanie własności. 
Mówiąc wprost, Konstytucja nie daje prawa myśliwym do wstępu na grunty prywatne. Konsekwencją zastosowania „równości” prawa własności w tym zakresie musiałoby być całkowite przewartościowanie podejścia do gospodarki łowieckiej, przede wszystkim upodmiotowienie „łowieckie” właścicieli nieruchomości.  
Roman Włodarz
Podstawa prawna:
  • Kodeks cywilny
  • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnik trafił do sądu, bo bronił swoich kur przed lisem

Hodowca prowadzący wolny chów drobiu jest pozostawiony przez państwo sam sobie. W przypadku szkód wyrządzonych przez lisy nie może liczyć bowiem na odszkodowanie. Wiesław Rzeszut ze wsi Haliczany w województwie lubelskim postanowił działać. Nie wiedział jednak, że zmieniły się przepisy i ustawienie na własnej posesji tzw. żywołapki może ściąg­nąć na niego kłopoty.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej
Rolnik kontra policja

Twoje prawo do protestu cz. 4: sankcje karne

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie grożą mi kary? Oto pytania, które na kanwie jesiennych protestów z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.