Co może zrobić rolnik, jeśli współmałżonek nie zgadza się na kredyt na powiększenie gospodarstwa?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Co może zrobić rolnik, jeśli współmałżonek nie zgadza się na kredyt na powiększenie gospodarstwa?

30.01.2022

Jeden z naszych czytelników zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w następującej sytuacji: Prowadzę gospodarstwo rolne, a żona pracuje w szkole. Chciałbym powiększyć gospodarstwo rolne i kupić 5 ha ziemi, ale małżonka nie wyraża zgody. Obawia się kredytu, jaki łączy się z transakcją, bowiem dysponuję oszczędnościami tylko na część kwoty. Podobno w takiej sytuacji najlepiej dokonać rozdzielności majątkowej. Jaka jest procedura i czy nie ma innego rozwiązania?

Załatwienie jakich spraw wymaga zgody współmałżonka?

Według art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Artykuł 37 ustawy wskazuje, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia,
  • obciążenia,
  • odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
  • do czynności prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, jak również do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego z majątku wspólnego.

Od tej zgody wyłączone jest nabycie zwyczajowo przyjętych drobnych darowizn. Kodeks stanowi, że ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu staje się wolna od tego obowiązku.

Kiedy sąd decyduje za współmałżonka?

Zachodzi pytanie, czy możliwa jest zgoda sądu na zawarcie umowy nabycia gruntów rolnych i podjęcie kredytu na zakup gruntów rolnych, gdy jeden z małżonków odmawia zawarcia umów… Dalsza część artykułu dostępna tutaj.

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ukradł znajomym kury. Może trafić na 10 lat za kraty

52-latek został przyłapany na gorącym uczynku, kiedy próbował ukraść sąsiadom dwie kury. Na dodatek złodziej pobił gospodarza i jego żonę. Jak się okazało, to nie były jedyne występki 52-latka. Za co dokładnie może trafić na 10 lat do więzienia?

czytaj więcej
Małżeństwo

Czy działka nabyta po ślubie wlicza się do wspólnoty majątkowej małżeńskiej?

Chciałabym zakupić działkę do majątku odrębnego, a potem przekazać ją synowi z pierwszego małżeństwa. Czy jest to możliwe, skoro mam wspólność majątkową małżeńską od ponad 20 lat? Jakie składniki wchodzą w skład majątku odrębnego małżonków?

czytaj więcej
Małżeństwo

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza w gospodarstwie

Mam już spore gospodarstwo, które przejąłem po rodzicach i rozbudowałem. Chcę się ożenić, ale rodzice ostrzegają, bym zabezpieczył majątek, bo nie ufają mojej przyszłej żonie, która pochodzi z miasta. Jak to zrobić? Powiedzieć: kocham Cię, ale spiszmy intercyzę? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Gniezna.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)