Działalność gospodarcza i KRUS ?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Działalność gospodarcza i KRUS ?

09.01.2020autor: . .

Jakie warunki należy spełnić, żeby podlegać ubezpieczeniu w KRUS i jednocześnie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

Z artykułu dowiesz się

  • Jaki czas należy być ubezpieczonym w KRUS?
  • Kiedy można rozpocząć działalność gospodarczą?

"Od kilku lat jestem domownikiem i płacę KRUS, ale przez rok byłem ubezpieczony w ZUS. Czy podejmując prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej mogę płacić nadal KRUS?" - pyta nasz Czytelnik.

Podlegając przez 3 lata nieprzerwanie ubezpieczeniu w KRUS, można rozpocząć własną działalność gospodarczą

Artykuł 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (obecnie jest to 3454 zł)
Ustawa wskazuje że za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także
  • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono
  • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Restrykcyjne zasady

Warto dodać, że w wyroku z dnia 21 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, III AUa 635/16, orzekł, że gramatyczna wykładnia art. 5a ust. 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników upoważnia do postawienia tezy, że trzyletni staż ubezpieczenia rolniczego powinien przypadać bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

r e k l a m a
Restrykcyjny wymiar tej regulacji przejawia się w tym, że wystąpienie innego tytułu ubezpieczenia nie oznacza wyłącznie ustania ubezpieczenia rolniczego. Na gruncie tego przepisu dochodzi w tym przypadku do przewartościowania przesłanki posiadania, co najmniej 3 letniego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Rolnik, aby skorzystać z dobrodziejstwa art. 5a ust. 1 ustawy jest zatem zobowiązany ponownie uzbierać trzyletni staż ubezpieczeniowy. Tak więc wszystko zależy od tego, czy posiada Pan trzyletni nieprzerwany okres ubezpieczenia w KRUS. Jeśli nie, trzeba go najpierw uzupełnić, a potem dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na tzw. podwójnym KRUS. 
Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


Zdjęcie: Pixabay

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

KRUS

Emerytury rolnicze na nowych zasadach. Co i kiedy się zmieni?

Rząd chce wprowadzić zmiany w przechodzeniu rolników na emeryturę rolnicza. Zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie możliwość uzyskania pełnej rolniczej emerytury, bez konieczności oddawania gospodarstwa w inne ręce. Jest to zmartwienie dotykające ponad 18 tysięcy rolników, którym z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, zawieszono wypłatę części uzupełniającej emerytury.

czytaj więcej
KRUS

Czy KRUS będzie mógł tworzyć TUW?

Rząd planuje powołać do życia towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla rolników. Prawo inicjowania tego przedsięwzięcia oraz obejmowania w nim udziałów  ma otrzymać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

czytaj więcej
KRUS

Zbliża się reforma systemu emerytalnego w KRUS

Będzie reforma systemu emerytalnego rolników - zapowiada ministerstwo rolnictwa. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kwestie ochrony dzieci pracujących w gospodarstwie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)