Panele fotowoltaiczne na domu i budynku inwentarskim: będzie ulga?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Panele fotowoltaiczne na domu i budynku inwentarskim: będzie ulga?

13.02.2020autor: dr Aneta Suchoń

Fotowoltaika na dachu budynku, który połączony jest z budynkiem gospodarczym. Energia wytworzona w ten sposób zasila również działalność rolniczą, ale czy montaż paneli kwalifikuje się już pod ulgę inwestycyjną?

Z artykułu dowiesz się

  • Jak uzyskać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym?
  • Jakie jest orzecznictwo sądów w tym zakresie?
  • Co daje fotowoltaika w domu i gospodarstwie?
Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego" zastanawia się czy przysługuje mu ulga inwestycyjna w podatku rolnym, skoro z paneli słonecznych zamontowanych na dachu budynku mieszkalnego połączonego z budynkiem gospodarczym korzysta także przy działalności rolniczej. Rolnik w urzędzie gminy uzyskał informację, że nie, gdyż energia jest wykorzystywana także na cele mieszkaniowe. Czy tak jest rzeczywiście? 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ustawa o podatku rolnym w art. 13 stanowi, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
r e k l a m a

Warunki uzyskania ulgi inwestycyjnej

Ulga przysługuje, pod warunkiem że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części ze środków publicznych. Jest przyznawana po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25% udokumentowanych nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Orzecznictwo korzystne dla rolników

Ostatnie wyroki sądów są korzystne dla rolników, którzy znaleźli się w podobnej jak Pan sytuacji. Są to wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2427/18) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I SA/Lu 921/17). Pierwszy orzekł, że literalne brzmienie art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym i wykładnia celowościowa tego uregulowania upoważnia do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna, o której w nim mowa, przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, mimo że w części inwestycja będzie służyła także do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, niezwiązanych z produkcją rolną.

Z kolei WSA w Lublinie doszedł do wniosku, że ulga związana z zakupem i montażem urządzeń produkujących energię z naturalnych źródeł przysługuje w sytuacji, gdy energia jest zużywana wyłącznie na cele produkcji rolnej, jak i w sytuacji, gdy energia w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarstwo

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

czytaj więcej
Energetyka prosumencka

Energia ze słońca: dotacja na instalację do 50 kW

Koszty energii stanowią istotny element budżetu każdego gospodarstwa rolnego. Sposobem na ich obniżenie może być instalacja fotowoltaiczna. Zainteresowanie tym źródłem energii rośnie z roku na rok. Na potrzeby instalacji fotowoltaicznej można wykorzystać nieużytki, grunty rolne kl. IV i klas niższych, a także dachy budynków gospodarczych i mieszkalnych.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)