Potrzebna pilna zmiana waloryzacji emerytur rolniczych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Potrzebna pilna zmiana waloryzacji emerytur rolniczych

25.03.2022

Solidarność Rolników Indywidualnych apeluje o pilną zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych. Zdaniem związkowców obecne przepisy są dyskryminujące dla  rolników i należy je jak najszybciej zmienić.

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła w imieniu Prezydium Związku do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o pilną zmianę przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych. Jest to postulat wielokrotnie już przedkładany przez NSZZ RI „Solidarność” i problem, który nabrzmiewa od lat. Zdaniem Związku należy jak najszybciej dokonać zmiany przepisów i zwaloryzować w oparciu o nowe przepisy rolnicze emerytury.

 

Na czym polega problem?

Ostatnio coraz więcej rolników sygnalizuje, że po waloryzacji, której wskaźnik w tym roku wynosi 7 %, rolnicy nie otrzymują finalnie emerytur wyższych o 7%. W opinii rolników jest to błąd w wyliczeniach ze strony KRUS. Tymczasem Solidarność zwraca uwagę, że nic bardziej mylnego. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej ( od której za pomocą indywidualnych wskaźników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto),a nie kwota brutto dotychczasowej emerytury, jak to jest w przypadku emerytur w systemie powszechnym (ZUS).

 

- Obecnie w systemie powszechnym waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji, natomiast w systemie ubezpieczenia rolniczego KRUS waloryzacja odbywa się w bardziej skomplikowany sposób. Wyliczenie kwoty brutto emerytury zwaloryzowanej odbywa się poprzez przemnożenie podstawowej emerytury rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, a następnie poprzez wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej. Części te są natomiast ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

r e k l a m a
W związku z tym faktycznie w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto fizycznie otrzymywanej emerytury przez rolnika. W praktyce oznacza to, że finalny wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji czyli 7%, co stale podnoszą rolnicy w przedkładanych nam wnioskach – podkreśliła w swoim piśmie do ministra rolnictwa przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

 

Kolejny kłopot

Solidarność Rolników Indywidulanych przypomina także, że w przypadku zbiegu emerytury rolniczej z emeryturą z systemu powszechnego, gdzie emeryt otrzyma sumarycznie emeryturę z tych dwóch źródeł wyższą niż najniższa emerytura pracownicza, waloryzacji kwoty emerytury rolniczej nie dokonuje się. A to kolejny przykład na krzywdzące dla rolników przepisy.

 

- Mając na względzie całą powyższą argumentację, zwracam się jak na wstępie z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady – podkreśliła przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Emerytura rolnika

Jaka jest średnia wysokość emerytury rolniczej?

Polscy rolnicy mogą czuć się pokrzywdzeni - mimo, że emerytowanych rolników jest coraz mniej, ich świadczenia wciąż pozostają o wiele niższe, niż emerytury z ZUS. Jaka jest średnia wysokość emerytury KRUS? 

czytaj więcej
Emerytura rolnika

Emerytura rolnicza bez pozbywania się gospodarstwa? Tak!

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą, która umożliwi otrzymanie emerytury rolniczej bez pozbywania się gospodarstwa. Planowany termin jej przyjęcia to drugi kwartał tego roku.

czytaj więcej
Emerytura rolnika

Pełna wysokość emerytury rolniczej: komu możesz wydzierżawić gospodarstwo?

Czy ubezpieczony w KRUS ma prawo do rolniczej emerytury lub renty w pełnej wysokości, nawet jeżeli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku? Oto porada Agrarlex. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)