Emerytura rolnicza bez pozbywania się gospodarstwa? Tak!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Emerytura rolnicza bez pozbywania się gospodarstwa? Tak!

11.02.2022

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą, która umożliwi otrzymanie emerytury rolniczej bez pozbywania się gospodarstwa. Planowany termin jej przyjęcia to drugi kwartał tego roku.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

 

Nowe zasady nabywania emerytury rolniczej!

To co najważniejsze w ustawie to nowe zasady nabywania emerytur rolniczych. Obecnie przepisy o ubezpieczeniu społecznym uzależniają m.in. wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tzn. zarówno części składkowej, jak i uzupełniającej świadczenia) od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Może to nastąpić poprzez trwałe pozbycie się gospodarstwa (sprzedaż) albo okresowe na podstawie umowy dzierżawy zawartej na co najmniej 10 lat.

 

- Zgodnie z projektem emeryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Zmiana ta jest konsekwencją założeń „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, gdzie jednym z priorytetów jest wprowadzenie ułatwień podczas wypłaty świadczeń dla osób, które nabyły emerytury rolnicze – czytamy w uzasadnieniu projektu.  

r e k l a m a

 

Dodatek dla niektórych osób

Zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi, osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. Dlatego też w projekcie proponuje się wprowadzenie dodatku dla takich osób.

 

Łatwiej o świadczenie związane z niepełnosprawnością

Dodatkowo dzięki projektowanym zmianom zostanie stworzone rozwiązanie, dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Wyeliminowane zostaną również mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS.

 

Ministerstwo rolnictwa informuje, że planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w II kwartał 2022 r.

 

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Finanse

Co będzie z waloryzacją emerytur?

Obecnie odbywają się prace nad nowymi zasadami, które dotyczą waloryzacji emerytur rolniczych. Duża grupa zarówno organizacji rolniczych jak i parlamentarzystów nalega na to, aby rząd podjął działania w tym kierunku. Zdaniem tych grup, aktualnie obowiązujące regulacje nie są sprawiedliwe. 

czytaj więcej
KRUS

Emerytury rolnicze na nowych zasadach. Co i kiedy się zmieni?

Rząd chce wprowadzić zmiany w przechodzeniu rolników na emeryturę rolnicza. Zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie możliwość uzyskania pełnej rolniczej emerytury, bez konieczności oddawania gospodarstwa w inne ręce. Jest to zmartwienie dotykające ponad 18 tysięcy rolników, którym z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, zawieszono wypłatę części uzupełniającej emerytury.

czytaj więcej
Emerytura rolnika

Potrzebna pilna zmiana waloryzacji emerytur rolniczych

Solidarność Rolników Indywidualnych apeluje o pilną zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych. Zdaniem związkowców obecne przepisy są dyskryminujące dla  rolników i należy je jak najszybciej zmienić.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)