70% wyższe zaliczki dopłat bezpośrednich! Kiedy wypłata?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

70% wyższe zaliczki dopłat bezpośrednich! Kiedy wypłata?

26.08.2021

Była zgoda KE, teraz działa resort rolnictwa. Będą 70% zaliczki dopłat bezpośrednich za 2021 r. Zdaniem ministerstwa jest to konieczne w związku ze stratami z powodu pandemii oraz klęski suszy. Kiedy ruszą wypłaty?

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich.

Kiedy będą wypłacać zaliczki?

Ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej, które mówią, że państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50% w przypadku płatności bezpośrednich. Ale jednocześnie w przypadku sytuacji nadzwyczajnej można zastosować odstępstwa od tej zasady.


Ile wyniosą nowe stawki zaliczek?

I taką właśnie decyzję podjęła Komisja Europejska, która rozporządzeniem 2021/1295 zdecydowała, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2021 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%.

r e k l a m a

Polska chce skorzystać z takiej możliwości. "W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r." napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Jaka będzie maksymalna wysokość zaliczek?

MRiRW proponuje, aby zaliczki były realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. A przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – również kontroli na miejscu.

Zaliczki będą wypłacane od 18 października

Jednocześnie resort rolnictwa zastrzega, że zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Zaliczki będą więc wypłacane systematycznie od 18 października 2021 r. w miarę dostępności środków na ten cel w budżecie środków.

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Dopłaty

Znamy stawki płatności bezpośrednich za 2021 r.!

Ministerstwo rolnictwa opublikowało stawki płatności bezpośrednich za 2021 r. Stawka podstawowa czyli jednolita płatność obszarowa będzie wynosić 487,62 zł na hektar. Wypłata zaliczek ruszy 18 października w poniedziałek.

czytaj więcej
Dopłaty

Zakupy mięsa na rezerwy czy dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny?

Rząd zapowiada interwencję na rynku wieprzowiny. W grę wchodzą dodatkowe zakupy mięsa na rezerwy strategiczne oraz uruchomienie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Niestety na to drugie rozwiązanie nie chce wyrazić zgody Komisja Europejska. 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.