Sprzedaż gruntu otrzymanego w darowiźnie
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Sprzedaż gruntu otrzymanego w darowiźnie

07.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Przekazałem synowi 10 ha gruntów rolnych w darowiźnie. Obecnie, z uwagi na kłopoty finansowe, syn chciałby sprzedać 2 ha. Może to zrobić przed upływem 5 lat? Czy musi uprawiać te grunty jeszcze przez 3 lata? Słyszałem, że są różne opinie w tym zakresie.

Z artykułu dowiesz się

  • Jak długo trzeba prowadzić gospodarstwo rolne na otrzymanych gruntach?
  • Czy można sprzedać taki grunt?
  • Kiedy możliwa jest sprzedaż takiego gruntu?

Jak długo nabywca musi prowadzić gospodarstwo rolne na otrzymanych gruntach?

Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 26 czerwca 2019 r. określa, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Czy można sprzedać taki grunt?

W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (art. 2b ustawy). Poprzednio był to okres 10 lat. Natomiast art. 7 ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego określa, że w przypadku nieruchomości rolnych nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej, która weszła w skład jego gospodarstwa rolnego, jest obowiązany prowadzić to gospodarstwo rolne, oraz okresu, w którym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

r e k l a m a
Według nowelizacji obowiązek 5-letni prowadzenia gospodarstwa rolnego odnosi się także do osób bliskich rolnika, którym przekazał nieruchomości rolne. W praktyce powstał problem, czy ów obowiązek dotyczy także osób bliskich, które nabyły grunty przed 26 czerwca 2019 roku, czyli np. w 2018 r., jak Pana syn.

Zmiany w przepisach

Do tego czasu ustawa zwalniała z obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego osoby bliskie zbywcy i nie odnosiła się do nich zasada zakazu zbywania czy oddawania w posiadanie. Obecnie jest inaczej. We wspólnym stanowisku MRiRW, KOWR oraz Krajowej Rady Notarialnej z 27.02.2020 r. w pkt IV.2. zostało wyjaśnione, że „...względem osób, które nabyły nieruchomość rolną w latach 2016–2019 z obciążeniem obostrzeniami z art. 2b ustawy (obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego i zakaz zbywania) znajduje zastosowanie obecne brzmienie tego artykułu. Dotyczy to krótszego, 5-letniego, a nie 10-letniego obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także właściwości Dyrektora Generalnego KOWR do wydania zgody na wcześniejsze zbycie czy oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości.

Należy podkreślić, że w stanowisku zostało zaakcentowane, że przepisy nowelizacji nie stanowią podstawy do „wstecznego” nałożenia obowiązków oraz obostrzeń na osoby, które nabyły nieruchomości rolne bez obciążenia obostrzeniami z art. 2b ustawy. Powyższe stanowisko można znaleźć na stronie internetowej KOWR.

Kiedy można sprzedać taki grunt?

Pana syn może zatem sprzedać grunty rolne, które otrzymał od Pana w 2018 r. Nie obowiązuje go konieczność 5-letniego prowadzenia gospodarstwa. Osoby, które nabyły grunty od osób bliskich od 26 czerwca 2019 r., nie mogą zbyć ani oddać gruntów w dzierżawę przez okres 5 lat, chyba że uzyskają na to zgodę KOWR.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Darowizna

Darowizna: lepiej w naturze czy gotówce?

Mój ojciec chrzestny, a w rzeczywistości daleki wuj – kuzyn od strony matki – chce mi darować siedlisko z 3 ha ziemi. On sam ze względu na wiek nie ma siły gospodarzyć. Jestem młodym rolnikiem, każdy hektar się przyda. Redakcjo Agrarlex, jakie koszty będę musiał ponieść? 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)