Zasiłek opiekuńczy z KRUS wydłużony do końca stycznia
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zasiłek opiekuńczy z KRUS wydłużony do końca stycznia

24.01.2021

Rolnicy, którzy nie mogli posłać dzieci do przedszkola czy szkoły ze względu na epidemię koronawirusa, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z KRUS co najmniej do 31 stycznia. Kto może otrzymać te pieniądze?

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z KRUS?

KRUS podała, że wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika. Ten czas został przedłużony do końca do 31 stycznia 2021 roku

O tę formę wsparcia można się ubiegać, jeżeli ze względów na pandemię COVID-19 zamknięty został żłobek, przedszkole, szkoła czy inna placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszcza dziecko rolnika i z tego powodu gospodarz lub domownik musi sprawować osobiście opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek przysługuje za opiekę nad: 

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Ponad 32 złote zasiłku opiekuńczego za dzień opieki

Obecnie stawka zasiłku opiekuńczego wynosi 32,41 złotego za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek nie jest przyznawany automatycznie, a jedynie „na wniosek”, co w praktyce oznacza, że należy w jednostce KRUS złożyć odpowiedni dokument.

 Jednak wniosku nie musi składać rolnik, który już wcześniej złożył wniosek i podał w nim, że okres opieki osobistej nad dzieckiem będzie trwać także po 18 stycznia 2021 roku i jednocześnie spełnia dalej wszystkie warunki kwalifikujące go do uzyskania świadczenia.

 

W jakiej sytuacji zasiłek opiekuńczy z KRUS nie będzie przyznany?

Należy zwrócić uwagę, że ze świadczenia nie można skorzystać, jeśli drugi z rodziców lub inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. W praktyce KRUS uznaje, że inny z domowników może zając się dzieckiem o ile korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego lub jest osobą bezrobotną.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

PZPRZ apeluje do Premiera o interwencje w sprawie wysokich cen nawozów

22.10.2021

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Premiera pilną interwencję w sprawie wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin. Obecna sytuacja powoduje bowiem, że rolnicy nie mają co liczyć na jakiekolwiek zyski z produkcji. W efekcie ograniczą stosowanie nawozów.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w piśmie skierowanym na ręce Mateusza Morawieckiego informuje, że poddaje permanentnej ocenie koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z nich, że przy obecnych cenach nawozów mineralnych, które wzrosły w krótkim czasie o kilkadziesiąt a nawet o ponad 100% nie ma możliwości ich zrównoważenia przychodami ze sprzedaży płodów rolnych, bo zboża w tym samym czasie podrożały zaledwie o kilkanaście procent.

 

Nawozy drogie, a zboża tanie

Zdaniem PZPRZ takie wzrosty cen to nic innego jak zamknięcie rolnikom drogi do racjonalnego postępowania w zakresie nawożenia, polegającego na stosowaniu zbilansowanych dawek wszystkich składników, ponieważ zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż, czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej naszych gospodarstw)  byłoby praktycznie niemożliwe. PZPRZ przypomina jednocześnie, że bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni naszych gospodarstw, bo większość naszych gleb charakteryzuje się, co najwyżej średnią jakością, a ponad 30 procent to gleby lekkie i bardzo lekkie.

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

CBA zatrzymało byłego prezesa SM Bielmlek!

20.10.2021

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa spółdzielni mleczarskiej „Bielmlek” Tadeusza R. Zarzuca mu się niegospodarność w zarządzaniu mleczarnią, która ostatecznie ogłosiła upadłość narażając na straty rolników- dostawców mleka.  

Oprócz Tadeusza R. byłego wiceministra rolnictwa oraz senatora Prawa i Sprawiedliwości, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało także dwóch byłych członków zarządu upadłej spółdzielni „Bielmlek” z Bielska Podlaskiego.

 

Niegospodarność w zarządzaniu „Bielmlekiem”

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie śledztwo dotyczące między innymi niegospodarności w zarządzaniu „Bielmlekiem”. Postępowanie w tym wątku obejmuje lata 2014-2016.

 

- W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali dzisiaj na terenie Podlasia trzy osoby, wśród których są Prezes Zarządu „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości oraz dwóch byłych członków zarządu spółki. Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące działania na szkodę spółdzielni poprzez podejmowanie niekorzystnych ekonomicznie decyzji – informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi m.in. o wyłudzanie nieuzasadnionych ekonomicznie pożyczek, których spółdzielnia nie była w stanie uregulować, co doprowadziło ją w efekcie do bankructwa. Prokuratorzy mówią o wyrządzeniu szkody majątkowej w wysokości 80 mln zł

CZYTAJ ARTYKUŁ

Czy KRUS będzie mógł tworzyć TUW?

20.10.2021

Rząd planuje powołać do życia towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla rolników. Prawo inicjowania tego przedsięwzięcia oraz obejmowania w nim udziałów  ma otrzymać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z przepisami KRUS może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stosownie do przepisów o działalności ubezpieczeniowej. W szczególności Kasa może udzielać pomocy w powstawaniu i działalności takich towarzystw.

 

Projekt będzie konsultowany

Dlatego do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MRIRW w sprawie gospodarki finansowej KRUS, który zakłada uszczegółowienie katalogu wydatków, które są finansowane ze środków funduszu składkowego o takie właśnie inicjatywy związane z obejmowaniem udziałów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.  

 

Ile pieniędzy rząd otrzyma TUW?

Jako źródło finansowanie inicjatyw związanych z powstaniem TUW rozporządzenie wskazuje ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, która obecnie jest procedowana w Sejmie. W niej z kolei możemy przeczytać, że finansowanie objęcia przez fundusz składkowy udziałów w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych może pochodzić ze środków pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ile pieniędzy rząd przeznaczy na stworzenie TUW jeszcze nie wiadomo. Po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej, zostaną bowiem dokonane odpowiednie zmiany w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

WK

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Czy dzierżawca może przejąć ziemię rolną przez zasiedzenie?

Jesteśmy z siostrą współwłaścicielkami gruntów rolnych, które wydzierżawiamy od 1999 r. temu samemu rolnikowi. Umowa jest odnawiana co 5 lat. Niedługo skończę 60 lat i mogłabym przejść na emeryturę rolniczą. W takim przypadku umowa dzierżawy musi być zawarta na co najmniej 10 lat, a siostra się na to nie zgadza. Twierdzi, że wtedy dzierżawca będzie mógł nabyć ziemię przez zasiedzenie. Czy rzeczywiście jest to możliwe?

czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 14 lutego

KRUS podała, że wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika. Ten czas został przedłużony do 14 lutego. Jaka jest kwota zasiłku opiekuńczego?

czytaj więcej

Druhowie z OSP Cienia Pierwsza dmuchają i chuchają na swoją młodzież

Druh Daniel Janiak od trzech kadencji, tj. od 2010 r. pełni funkcję prezesa w OSP Cienia Pierwsza. Jednostka powstała 27 lutego 1955 r. w niewielkiej wsi położonej w gminie Opatówek.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.