Wnioski o 500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wnioski o 500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło?

05.02.2022

W programie Rodzina 500+ nastąpiły zmiany. Z początkiem lutego otworzył się zaś nabór na nowy okres świadczenia. Co się zmieniło dla beneficjentów programu? O czym pamiętać, żeby nie stracić 500+?

Nowe zasady wnioskowania o 500+

Od 2022 r. wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy składać należy tylko przez internet. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • przez Platformę PUE ZUS,
  • przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • przez bankowość elektroniczną.

Zmianę wprowadzono, ponieważ już wcześniej znaczna większość rodziców składała wnioski w formie elektronicznej. Osoby, które mają problem z wnioskowaniem w ten sposób, mogą zgłosić się po pomoc do ZUS.

Rozpatrywanie wniosków również będzie miało formę elektroniczną. O decyzji rodzice zostaną poinformowani przez platformę PUE ZUS, niezależnie od tego, jaką drogą składali wniosek.

ZUS przejmuje wypłatę 500+ dla rodzin

Również od początku 2022 r. obowiązek wypłaty świadczeń z programu 500+ przeszedł z gmin na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie oznacza to jednak, że osoby, które obecnie pobierają ten dodatek, muszą ponownie wnioskować do ZUS. Złożone przed 1 stycznia wnioski do końca ich ważności będą realizowane przez gminy.

Wnioskować do ZUS muszą za to osoby, które starają się o przyznanie świadczenia na nowonarodzone dzieci. Również ta instytucja będzie przyjmować wnioski w nowej turze, która ruszyła 1 lutego.

Kiedy i jak ZUS wypłaci pieniądze z 500+?

Rodzice, którzy zgłoszą wniosek na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia 2022, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do 30 czerwca. Osoby, które będą wnioskować później, będą musiały czekać maksymalnie 3 miesiące na przyznanie świadczenia.

Wraz ze zmianą organu przyznającego 500+, zmienił się także sposób wypłacania tego świadczenia. Obecnie pieniądze z programu wpłacane są wyłącznie na konto bankowe rodziców. Nie ma możliwości pobrania świadczenia w formie gotówkowej.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

01.09.2022

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

Czy potwierdzone są już pieniądze z KPO?

Mimo wstępnego zatwierdzenia przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy, który został złożony do rozpatrzenia przez Polskę, jak na razie nie ma pewnych informacji. Warunkiem wypłacenia środków finansowych jest spełnienie przez Polski aż 115 kamieni milowych, które odnoszą się do wszystkich komponentów KPO. Przykładowym kamieniem milowym jest konieczność dokonania reformy całego polskiego systemu podatkowego, czy wzrost OZE. Mnogość warunków pozostaje do spełnienia, w związku z czym rząd nie jest pewny, na ile może liczyć na wsparcie finansowe z KPO w budżecie na 2023 rok. Należy jednak zauważyć, że pierwsze projekty finansowe z Krajowego Planu Odbudowy już wystartowały, a w nadchodzących miesiącach podążą za nimi inne- też te adresowane do rolników.

Co mogą zyskać rolnicy?

Zgodnie ze stanowiskiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w 2022 roku wystartuje pomoc dla rolników, którzy prowadzą RHD lub sprzedaż bezpośrednią. W zakresie tego wsparcia rolnicy mogą liczyć na pomoc przy:
  • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów, 
  • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się przyjmowaniem wniosków o dotacje. Przewiduje się, że już w październiku lub listopadzie rozpocznie się nabór.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać wsparcie na RHD z KPO?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

29.08.2022

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

Część rolników i mieszkańców wsi jest do teraz uprawnione do bezpłatnego korzystania z drewna z lasów znajdujących się w okolicy oraz wypasania zwierząt, ponieważ nadane przez Cara Aleksandra II Romanowa prawo w drugiej połowie XIX w. jest nadal w mocy prawnej. Część praw zmieniło swoje brzmienie, a niektóre z nich obowiązuje do dzisiaj i powoduje konflikty.

Czym są serwituty i kto pozostaje uprawniony?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, kilkaset osób pozostaje uprawnionych do poboru drewna i wypasu zwierząt. Zgodnie z treścią publikacji, której autorem jest Jerzy Szumski, dot. serwitutów w guberni łomżyńskiej z 1989 r, w 1912 r. ponad 350 tys. gospodarstw posiadało uprawnienia do korzystania z serwitutów. Obecnie, tylko niewielka grupa jest uprawniona do korzystania z nadzwyczajnych przywilejów ustroju feudalnego.

Serwituty- uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego- można ugrupować następująco:
  • Pastwiskowy (najbardziej powszechny)
  • opału,
  • budulca,
  • ściółki.

Nie udało się całościowo zlikwidować serwitutów?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Zmaganie z antybiotykami

29.07.2022

W treści krajowego Planu Strategicznego WPR wpisano zasadę ,,Tak mało jak to konieczne” w kontekście stosowania antybiotyków. Nowe regulacje będą skutkowały karami za stosowanie ich w sposób niewłaściwy, jak i obligatoryjne prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Celem redukcyjnym Polski do 2030 r. jest zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków o 10%.

Do krajowego planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wpisane zostały informacje dotyczące postępującego zjawiska antybiotykoodporności i wskazanymi w EZŁ- Europejskim Zielonym Ładzie- aspiracjami do uszczuplenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Europejski Zielony Ład stawia na dobrostan

Zmniejszenie zużycia antybiotyków podczas hodowli zwierząt gospodarskich będzie działała zgodnie z dewizą o brzmieniu „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, która jest składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowano bardzo ambitne cele przykładowo w tematykach ulepszenia dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. - Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność -czytamy w treści w polskiego Planu Strategicznego WPR.

Restrykcje stosowania antybiotyków poprzez dobrostan zwierząt?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Dla kogo dodatek osłonowy? Ile wynosi i gdzie złożyć wniosek?

Podwyżki cen energii elektrycznej i gazu to jedna z najdotkliwszych zmian, z którymi mierzyć się muszą mieszkańcy wsi, w tym rolnicy w ostatnim czasie. Można jednak starać się o dodatek osłonowy. Ile wynosi dodatek osłonowy i jak można go dostać?

czytaj więcej

8400 złotych za kolację z Kamilą z Rolnik szuka żony

25 osób wzięło udział w licytacji spędzenia wspólnego czasu i kolacji z Kamilą Boś, rolniczką i bohaterką 8 edycji "Rolnik szuka żony". Fani mogli także wylicytować zaproszenie do gospodarstwa Anny i Grzegorza Bardowski oraz spotkanie z Joanną i Kamilem. Jakie sumy tu padły?

czytaj więcej

Witamina A - gdzie jest jej dużo, jak suplementować i jak nie przedawkować?

Czasem długo towarzyszące nam objawy to niekoniecznie skutek poważnej choroby, ale niedoboru witamin. Oczywiście, długotrwały niedobór może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń. Ale często wystarcza niedługa suplementacja, by wszystko wróciło do normy.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)