Niemal co czwarty rolnik żyje w ubóstwie. Z roku na rok jest gorzej
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Niemal co czwarty rolnik żyje w ubóstwie. Z roku na rok jest gorzej

08.02.2022

Z danych GUS wynika, że aż 23,5 proc. rolników żyje w ubóstwie ustawowym. Na dodatek, w ostatnich latach odsetek rodzin rolniczych, którym coraz trudniej związać koniec z końcem jeszcze się powiększył. Za ile pieniędzy muszą przeżyć?

Niedawno w jednym z programów publicystycznych poseł PSL Stefa Krajewski podał, że aż 1/4 rolników żyje poniżej skrajnego ubóstwa. Co prawda aż tak beznadziejnie nie jest, ale na pewno też daleko do chociażby "jakoś leci".  Potwierdzają to dane GUS opublikowane w styczniu 2022 roku, które dotyczą porównania zasięgu ubóstwa w Polsce w latach 2019 i 2020. 

Rolnicy grupą najbardziej narażoną na ubóstwo

Główny Urząd Statystyczny w raporcie na temat ubóstwa w Polsce za 2020 rok podaje, że analizując to zjawisko dzieli polskie społeczeństwo na 6 grup społeczno-ekonomicznych:

 • pracowników,
 • rolników,
 • pracujących na własnych rachunek,
 • emerytów,
 • rencistów,
 • osoby utrzymujące się z innych niezarobkowych źródeł (np. rent czy zasiłków).

W 2020 r. najbardziej narażonymi na ubóstwo ekonomiczne, a więc ubóstwo skrajne, relatywne i ustawowe były gospodarstwa domowe utrzymujące się z tzw. niezarobkowych źródeł oraz gospodarstwa domowe rolników. W 2020 roku ubóstwem skrajnym w tych obu grupach dotkniętych było prawie 14% osób.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

01.09.2022

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

Czy potwierdzone są już pieniądze z KPO?

Mimo wstępnego zatwierdzenia przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy, który został złożony do rozpatrzenia przez Polskę, jak na razie nie ma pewnych informacji. Warunkiem wypłacenia środków finansowych jest spełnienie przez Polski aż 115 kamieni milowych, które odnoszą się do wszystkich komponentów KPO. Przykładowym kamieniem milowym jest konieczność dokonania reformy całego polskiego systemu podatkowego, czy wzrost OZE. Mnogość warunków pozostaje do spełnienia, w związku z czym rząd nie jest pewny, na ile może liczyć na wsparcie finansowe z KPO w budżecie na 2023 rok. Należy jednak zauważyć, że pierwsze projekty finansowe z Krajowego Planu Odbudowy już wystartowały, a w nadchodzących miesiącach podążą za nimi inne- też te adresowane do rolników.

Co mogą zyskać rolnicy?

Zgodnie ze stanowiskiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w 2022 roku wystartuje pomoc dla rolników, którzy prowadzą RHD lub sprzedaż bezpośrednią. W zakresie tego wsparcia rolnicy mogą liczyć na pomoc przy:
 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów, 
 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się przyjmowaniem wniosków o dotacje. Przewiduje się, że już w październiku lub listopadzie rozpocznie się nabór.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać wsparcie na RHD z KPO?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

29.08.2022

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

Część rolników i mieszkańców wsi jest do teraz uprawnione do bezpłatnego korzystania z drewna z lasów znajdujących się w okolicy oraz wypasania zwierząt, ponieważ nadane przez Cara Aleksandra II Romanowa prawo w drugiej połowie XIX w. jest nadal w mocy prawnej. Część praw zmieniło swoje brzmienie, a niektóre z nich obowiązuje do dzisiaj i powoduje konflikty.

Czym są serwituty i kto pozostaje uprawniony?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, kilkaset osób pozostaje uprawnionych do poboru drewna i wypasu zwierząt. Zgodnie z treścią publikacji, której autorem jest Jerzy Szumski, dot. serwitutów w guberni łomżyńskiej z 1989 r, w 1912 r. ponad 350 tys. gospodarstw posiadało uprawnienia do korzystania z serwitutów. Obecnie, tylko niewielka grupa jest uprawniona do korzystania z nadzwyczajnych przywilejów ustroju feudalnego.

Serwituty- uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego- można ugrupować następująco:
 • Pastwiskowy (najbardziej powszechny)
 • opału,
 • budulca,
 • ściółki.

Nie udało się całościowo zlikwidować serwitutów?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Zmaganie z antybiotykami

29.07.2022

W treści krajowego Planu Strategicznego WPR wpisano zasadę ,,Tak mało jak to konieczne” w kontekście stosowania antybiotyków. Nowe regulacje będą skutkowały karami za stosowanie ich w sposób niewłaściwy, jak i obligatoryjne prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Celem redukcyjnym Polski do 2030 r. jest zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków o 10%.

Do krajowego planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wpisane zostały informacje dotyczące postępującego zjawiska antybiotykoodporności i wskazanymi w EZŁ- Europejskim Zielonym Ładzie- aspiracjami do uszczuplenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Europejski Zielony Ład stawia na dobrostan

Zmniejszenie zużycia antybiotyków podczas hodowli zwierząt gospodarskich będzie działała zgodnie z dewizą o brzmieniu „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, która jest składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowano bardzo ambitne cele przykładowo w tematykach ulepszenia dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. - Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność -czytamy w treści w polskiego Planu Strategicznego WPR.

Restrykcje stosowania antybiotyków poprzez dobrostan zwierząt?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Długi rolników to już 0,5 mld zł. A będzie znacznie gorzej

Z danych rejestrów dłużników wynika, że zadłużenie rolników i firm z branży agro sięga aż 500 mln złotych. - W najbliższych miesiącach liczba dłużników w tej branży będzie rosła lawinowo - przestrzega ekspert. Jaki jest średni dług jednego gospodarstwa? Co wpływa na wzrost złych długów rolników?

czytaj więcej

Jakie są ceny zbóż i rzepaku na początku lutego 2022?

Na giełdzie Matif mocno wahają się ceny zbóż i rzepaku. Do rekordowych poziomów im jednak daleko - kontrakty na pszenicę są tańsze o 43 euro/t, a na rzepak aż o 140 euro/t. Jakie ceny aktualnie oferują skupy w Polsce? Sprawdź w naszej cotygodniowej SONDZIE!

czytaj więcej

Ile kosztuje wyprodukowanie tony nawozów? Rolnicy zażądali wyjaśnień [FILM]

Dziś w Bydgoszczy rolnicy spotkali się z wojewodą kujawsko-pomorskim. Zażądali wyliczeń, ile importowanych świń wjeżdża do Polski i ile kosztuje wyprodukowanie jednej tony nawozów przez Anwil. - Nam sprzedawany jest nawóz z aktualną ceną i datą produkcji 2020 - mówili oburzeni rolnicy. ZOBACZ FILM POD ARTYKUŁEM!

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)