Jaka będzie składka na KRUS za I kwartał 2022 roku?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jaka będzie składka na KRUS za I kwartał 2022 roku?

29.12.2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. Ile zapłacą rolnicy na KRUS w I kwartale 2022?

Jaka składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS?

Od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe miesięczne składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r., podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak informuje KRUS, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie, czyli 180 zł kwartalnie.

W przypadku osób objętych ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie, czyli 60 zł kwartalnie.

Z kolei wysokość ubezpieczenia zdrowotnego dla pomocnika rolnika wyniesie 170 zł miesięcznie. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika wyniesie po 60 zł za każdy miesiąc.

KRUS: Ile wyniesie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników w i kwartale 2022 roku?

KURS podała także ile będzie wynosić miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jej wysokość jest uzależniona od areału gospodarstwa, którym zarządza rolnik.

Rolnicy prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni:

 • do 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacą miesięcznie 101 zł składki;
 • od 50 do 100 ha opłacą składkę 122 zł miesięcznie,
 • od 100 do 150 ha opłacą składkę 243 zł miesięcznie,
 • od 150 do 300 ha opłacą składkę 365 zł miesięcznie,
 • powyżej 300 ha opłacą składkę 478 zł miesięcznie.

Z kolei podstawowa stawka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która dotyczy także małżonków i domowników rolnika bez względu na powierzchnię gospodarstwa wyniesie w I kwartale 2022 r. wynosi 101 zł miesięcznie. 

Do kiedy należy opłacić składki na KRUS za I kwartał 2022 r.?

KRUS jednocześnie przypomina, że termin uregulowania składek upływa:

 • 31 stycznia 2022 r. w przypadku składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r.;
 • 15 dnia następnego miesiąca za pomocników rolnika za dany miesiąc.

Paweł Mikos

Fot. Paweł Mikos

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

01.09.2022

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

Czy potwierdzone są już pieniądze z KPO?

Mimo wstępnego zatwierdzenia przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy, który został złożony do rozpatrzenia przez Polskę, jak na razie nie ma pewnych informacji. Warunkiem wypłacenia środków finansowych jest spełnienie przez Polski aż 115 kamieni milowych, które odnoszą się do wszystkich komponentów KPO. Przykładowym kamieniem milowym jest konieczność dokonania reformy całego polskiego systemu podatkowego, czy wzrost OZE. Mnogość warunków pozostaje do spełnienia, w związku z czym rząd nie jest pewny, na ile może liczyć na wsparcie finansowe z KPO w budżecie na 2023 rok. Należy jednak zauważyć, że pierwsze projekty finansowe z Krajowego Planu Odbudowy już wystartowały, a w nadchodzących miesiącach podążą za nimi inne- też te adresowane do rolników.

Co mogą zyskać rolnicy?

Zgodnie ze stanowiskiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w 2022 roku wystartuje pomoc dla rolników, którzy prowadzą RHD lub sprzedaż bezpośrednią. W zakresie tego wsparcia rolnicy mogą liczyć na pomoc przy:
 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów, 
 • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się przyjmowaniem wniosków o dotacje. Przewiduje się, że już w październiku lub listopadzie rozpocznie się nabór.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać wsparcie na RHD z KPO?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

29.08.2022

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

Część rolników i mieszkańców wsi jest do teraz uprawnione do bezpłatnego korzystania z drewna z lasów znajdujących się w okolicy oraz wypasania zwierząt, ponieważ nadane przez Cara Aleksandra II Romanowa prawo w drugiej połowie XIX w. jest nadal w mocy prawnej. Część praw zmieniło swoje brzmienie, a niektóre z nich obowiązuje do dzisiaj i powoduje konflikty.

Czym są serwituty i kto pozostaje uprawniony?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, kilkaset osób pozostaje uprawnionych do poboru drewna i wypasu zwierząt. Zgodnie z treścią publikacji, której autorem jest Jerzy Szumski, dot. serwitutów w guberni łomżyńskiej z 1989 r, w 1912 r. ponad 350 tys. gospodarstw posiadało uprawnienia do korzystania z serwitutów. Obecnie, tylko niewielka grupa jest uprawniona do korzystania z nadzwyczajnych przywilejów ustroju feudalnego.

Serwituty- uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego- można ugrupować następująco:
 • Pastwiskowy (najbardziej powszechny)
 • opału,
 • budulca,
 • ściółki.

Nie udało się całościowo zlikwidować serwitutów?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Zmaganie z antybiotykami

29.07.2022

W treści krajowego Planu Strategicznego WPR wpisano zasadę ,,Tak mało jak to konieczne” w kontekście stosowania antybiotyków. Nowe regulacje będą skutkowały karami za stosowanie ich w sposób niewłaściwy, jak i obligatoryjne prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Celem redukcyjnym Polski do 2030 r. jest zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków o 10%.

Do krajowego planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wpisane zostały informacje dotyczące postępującego zjawiska antybiotykoodporności i wskazanymi w EZŁ- Europejskim Zielonym Ładzie- aspiracjami do uszczuplenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Europejski Zielony Ład stawia na dobrostan

Zmniejszenie zużycia antybiotyków podczas hodowli zwierząt gospodarskich będzie działała zgodnie z dewizą o brzmieniu „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, która jest składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowano bardzo ambitne cele przykładowo w tematykach ulepszenia dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. - Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność -czytamy w treści w polskiego Planu Strategicznego WPR.

Restrykcje stosowania antybiotyków poprzez dobrostan zwierząt?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Czy można jednocześnie pobierać emeryturę i rentę chorobową z KRUS?

Wykryto u mnie chorobę zawodową rolników. Jednocześnie osiągnąłem wiek emerytalny i przeszedłem na emeryturę z KRUS. Czy można brać z KRUS emeryturę i połowę renty z racji choroby zawodowej rolników? Wiem, że mój znajomy pobierał świadczenia w ten sposób, z tym, że rentę wypadkową dostawał z ZUS.

czytaj więcej

Wraca zasiłek opiekuńczy z KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem

Powrót nauki zdalnej ze względu na zaostrzenie sytuacji pandemicznej w kraju, spowodował, że powrócił także zasiłek opiekuńczy z KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem. Od 20 grudnia 2021 roku będzie on przyznawany rolnikom lub domownikom. Jak złożyć wniosek o zasiłek?

czytaj więcej

Zasiłek chorobowy KRUS będzie dwa razy wyższy. Ale składka wzrośnie jeszcze bardziej

Będą wyższe jednorazowe odszkodowania oraz zasiłki chorobowe. Ale od pierwszego kwartału 2022 r. wzrośnie też rolnikom wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. O ile więcej trzeba będzie zapłacić?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)