Innowacje dla oszczędności pod osłonami: Czy lampy LED mogą zastąpić sodowe?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Innowacje dla oszczędności pod osłonami: Czy lampy LED mogą zastąpić sodowe?

03.03.2021

Światło trzeba rozpatrywać w kilku aspektach. Jak zróżnicowane widmo światła wpływa na plonowanie warzyw? Czy lampy LED mogą zastąpić lampy sodowe?

Podczas naszego webinarium "Innowacje dla oszczędności w uprawach pod osłonami" profesor Jadwiga Treder z Instytutu Ogrodnictwa przedstawiła wyniki badań w zakresie doświetlania roślin. 

Jeśli chcemy w Polsce prowadzić produkcję ogrodniczą, jesienią i zimą konieczne jest doświetlanie roślin, gdyż sumaryczna ilość światła DLI (Daily Light Integral) rocznie wynosi średnio 21–25 µmol/s/m2/dzień. Tymczasem zapotrzebowanie papryki wynosi 100 µmol/s/m2/dzień, ogórka – 150, a pomidora 185. Znaczenie dla roślin ma nie tylko intensywność światła, ale również długość dnia i skład widma.

W doświadczeniach porównywano efekty stosowania lamp wysokoprężnych sodowych (HPS) i ledowych o różnym widmie. Do badań wykorzystywano różne gatunki roślin na różnych etapach rozwoju. 

Sprawdzano m.in. wpływ oświetlenia na rozsadę pomidora. Wykorzystano lampy sodowe 400 W i ledowe 110 W, dające światło czerwone, niebieskie i bliską podczerwień. Mierzono natężenie wymiany gazowej liści, natężenie zielonej barwy liści oraz wzrost roślin. Wyniki były następujące: zarówno wymiana gazowa, jak i natężenie transpiracji były bardzo zbliżone pod lampami sodowymi i ledowymi. Większe natężenie zielonej barwy liści prezentowały rośliny pod lampami ledowymi. Rośliny pod ledami były niższe, ale w przypadku rozsady to wynik pozytywny, zwłaszcza że rośliny tworzyły też grubsze pędy.

Rozsada ogórka była najwyższa pod ledami czerwonymi, pod niebieskimi bardziej zwarta, ale plon uzyskany z tych roślin był niższy.

Pomidor Tomimaru Muchoo

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.warzywaiowoce.pl
r e k l a m a

Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?

24.06.2021

Myśliwi z lokalnego koła łowieckiego bezkarnie hulają po moich polach. Miejscami potrafią nawet zniszczyć fragment pola, jadąc swoimi wypasionymi jeepami. Przyjeżdżają sobie na zabawę ze strzelbą i nie tylko. Czy naprawdę nie ma na nich siły? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Gorzowa Wlkp.

Czy rolnik może zakazać wejścia myśliwym na grunt? Problem ten jest praktycznie otwarty i ciągnie się od 1945 r. Jest ściśle związany z lansowaną w tym okresie doktryną własności nieruchomości. W istocie źródłem tego jest przyjęcie założenia, że zwierzęta łowne są własnością Skarbu Państwa. 

Samowolne wejście na posesję

Kodeks cywilny daje właścicielowi nieruchomości oraz osobom posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości możliwość wydania zakazu wejścia osobom postronnym w ramach przysługującego prawa ochrony własności. Jednak należy zwrócić tutaj uwagę na pojęcie „samowolnego naruszenia posiadania”.

Myśliwy działający w ramach realizacji ustawowej gospodarki łowieckiej może bowiem wejść na grunt bez narażenia na zarzut samowolności. Tak więc rolnik pozostaje bezsilny. 
Mało tego, znacznie ograniczono kodeksowe prawo do odszkodowania za szkody z tytułu prowadzenia gospodarki łowieckiej. Art. 46 prawa łowieckiego ogranicza obowiązek wynagradzania szkód do wyrządzanych przez zwierzynę płową oraz podczas polowań. 
Przebywanie i poruszanie się myśliwego po nieruchomości poza zorganizowanym lub legalnym polowaniem nie rodzi skutków odszkodowawczych wynikających z wprost z prawa łowieckiego. Pozostaje ewentualnie droga powództwa cywilnego o odszkodowanie. 

Prawo dla właścicieli lasu, prawo dla właścicieli pola

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Faktura VAT: co powinna posiadać?

23.06.2021

Faktura stanowi dokument księgowy odzwierciedlający realizowane transakcje i umożliwiający właściwe ujęcie ich w księgach wystawcy i odbiorcy. Co trzeba wiedzieć o prawidłowym wystawianiu faktur?

Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Przede wszystkim o tym, co jest fakturą a co nie, nie przesądza słowo „faktura” na dokumencie, lecz jego treść. Regulacje ustawy o VAT wprost wskazują elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się na prawidłowo wystawionej fakturze. 

Faktura powinna zawierać co najmniej:
 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje;
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.
Fakturę zawierającą wyżej wspomniane elementy, co do zasady, wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. 
Co więcej, nie ma obowiązku stosowania na fakturze nadruku „oryginał”, „kopia”.

Kiedy mamy do czynienia z „pustą” fakturą?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Umowa kontraktacji lepsza od umowy sprzedaży

22.06.2021

Co lepsze? Umowa sprzedaży czy umowa kontraktacji? Jak korzystniej zabezpieczyć swe interesy? Nowy sezon za pasem – przeczytaj poradę od Agrarlex!

Kontrakty to umowy sprzedaży, a nie – jak wielu rolników sądzi – umowy kontraktacji. 
Niestety, często odbiorcy zbóż czy ziemiopłodów bezlitośnie egzekwują swoje prawa i dochodzą od producentów rolnych kar umownych czy odszkodowań, a ostatecznie zmuszają do „odkupienia” szkód poprzez sprzedaż plonu w kolejnym roku za niższą cenę czy nabycie środków ochrony roślin po wyższej cenie. 
Jaka jest więc różnica między umową sprzedaży, a umową kontraktacji? Dlaczego najczęściej ta pierwsza podsuwana jest rolnikom do podpisu? 

Sprzedawca to niekoniecznie wytwórca

W umowie sprzedaży przedmiot umowy sprzedaży nie musi zostać wytworzony przez sprzedawcę; jego obowiązkiem jest umówiony towar wydać i przenieść jego własność na nabywcę. Ten natomiast winien za niego zapłacić. Nie jest zatem istotne, skąd przykładowy rolnik będzie miał zboże, które sprzeda magazynowi. Może je przecież odkupić od kogoś i zbyć jako swoje. 
Dlatego dla rolnika lepsza jest umowa kontraktacji. Kontraktacja oznacza – zgodnie z przepisem art. 613 par. 1 Kodeksu cywilnego – że producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się:
 • produkty odebrać w terminie umówionym, 
 • zapłacić umówioną cenę oraz 
 • spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. 
Stronami umowy kontraktacji są zatem: zamawiający, czyli kontraktujący i ten który wytwarza, czyli producent rolny. 

Producent rolny i jego status

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Pomidor doświetlany w sezonie 2020/2021

W połowie marca firma De Ruiter Seeds i Delphy zorganizowały webinarium dla producentów uprawiających doświetlane pomidory malinowe odmiany Tomimaru Muchoo.

czytaj więcej

Z wizytą w największej w Polsce szklarni w Siechnicach. Zobacz film!

25 lutego odbyło się nasze pierwsze spotkanie dotyczące upraw szklarniowych – Innowacje dla oszczędności w uprawach pod osłonami. Zapraszamy do obejrzenia filmu z wizyty w Przedsiębiorstwie Produkcji Ogrodniczej „Siechnice”!

czytaj więcej

Innowacje dla oszczędności w uprawach pod osłonami. Szklarnia bąbelkowa

Podczas naszego webinarium "Innowacje dla oszczędności w uprawach pod osłonami" rozmawialiśmy m.in. o szklarni bąbelkowej, która jest innowacyjnym systemem, stworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z dwoma przedsiębiorstwami z Norwegii i jednym z Holandii. Całą wypowiedź Luizy Dawidowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdziesz pod artykułem!

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.