Ile rolnik-emeryt może dorobić, żeby nie stracić emerytury?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Ile rolnik-emeryt może dorobić, żeby nie stracić emerytury?

30.05.2021

KRUS podał nowe stawki przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty rolniczej. Jakie są nowe kwoty? Kto musi przejmować się takimi limitami, a kogo nie dotyczą przepisy o zawieszeniu świadczenia z KRUS?

Jeśli emeryt uzyskuje dochód poniżej 70% przeciętnego wynagrodzenia, to nie straci świadczenia

Od 1 czerwca 2021 roku zmienią się limity przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wypłacanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeżeli osoba, która otrzymuje świadczenie z KRUS uzyskuje miesięczny przychód do 70% to jednocześnie będzie dalej otrzymywać emeryturę lub rentę bez żadnych zmian. Jeżeli jednak uzyska przychów większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to część jego świadczenia zostanie zmniejszona. Natomiast w sytuacji, gdy emeryt czy rencista otrzymuje przychód wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas jego świadczenia z KRUS zostają zawieszone.

 

KRUS: nowe limity przychodu zmniejszające lub zawieszające emeryturę rolniczą

Zgodnie z komunikatem prezesa KRUS z 18 maja 2021 roku oto jaki miesięczny dochód będzie powodował zmiany w świadczeniach. Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu to odpowiednio:

  • uzyskanie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 977 zł 10 gr powoduje zmniejszenie renty lub emerytury;
  • uzyskanie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7 386 zł 10 gr. będzie skutkować zawieszeniem tego świadczenia.

 

Kogo dotyczą przepisy o zwieszenie emerytury i renty z KRUS? 

Takimi limitami w przychodach muszą przejmować się rolnicy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę rolniczą lub okresową emeryturę albo mają przyznaną rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Z kolei osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny), nie muszą przejmować się tymi obostrzeniami Ich emerytura nie zostanie zawieszona ani zmniejszona bez względu na to ile dorobią.

– na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – informuje KRUS.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

PZPRZ apeluje do Premiera o interwencje w sprawie wysokich cen nawozów

22.10.2021

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Premiera pilną interwencję w sprawie wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin. Obecna sytuacja powoduje bowiem, że rolnicy nie mają co liczyć na jakiekolwiek zyski z produkcji. W efekcie ograniczą stosowanie nawozów.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w piśmie skierowanym na ręce Mateusza Morawieckiego informuje, że poddaje permanentnej ocenie koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z nich, że przy obecnych cenach nawozów mineralnych, które wzrosły w krótkim czasie o kilkadziesiąt a nawet o ponad 100% nie ma możliwości ich zrównoważenia przychodami ze sprzedaży płodów rolnych, bo zboża w tym samym czasie podrożały zaledwie o kilkanaście procent.

 

Nawozy drogie, a zboża tanie

Zdaniem PZPRZ takie wzrosty cen to nic innego jak zamknięcie rolnikom drogi do racjonalnego postępowania w zakresie nawożenia, polegającego na stosowaniu zbilansowanych dawek wszystkich składników, ponieważ zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż, czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej naszych gospodarstw)  byłoby praktycznie niemożliwe. PZPRZ przypomina jednocześnie, że bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni naszych gospodarstw, bo większość naszych gleb charakteryzuje się, co najwyżej średnią jakością, a ponad 30 procent to gleby lekkie i bardzo lekkie.

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

CBA zatrzymało byłego prezesa SM Bielmlek!

20.10.2021

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa spółdzielni mleczarskiej „Bielmlek” Tadeusza R. Zarzuca mu się niegospodarność w zarządzaniu mleczarnią, która ostatecznie ogłosiła upadłość narażając na straty rolników- dostawców mleka.  

Oprócz Tadeusza R. byłego wiceministra rolnictwa oraz senatora Prawa i Sprawiedliwości, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało także dwóch byłych członków zarządu upadłej spółdzielni „Bielmlek” z Bielska Podlaskiego.

 

Niegospodarność w zarządzaniu „Bielmlekiem”

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie śledztwo dotyczące między innymi niegospodarności w zarządzaniu „Bielmlekiem”. Postępowanie w tym wątku obejmuje lata 2014-2016.

 

- W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali dzisiaj na terenie Podlasia trzy osoby, wśród których są Prezes Zarządu „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości oraz dwóch byłych członków zarządu spółki. Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące działania na szkodę spółdzielni poprzez podejmowanie niekorzystnych ekonomicznie decyzji – informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi m.in. o wyłudzanie nieuzasadnionych ekonomicznie pożyczek, których spółdzielnia nie była w stanie uregulować, co doprowadziło ją w efekcie do bankructwa. Prokuratorzy mówią o wyrządzeniu szkody majątkowej w wysokości 80 mln zł

CZYTAJ ARTYKUŁ

Czy KRUS będzie mógł tworzyć TUW?

20.10.2021

Rząd planuje powołać do życia towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla rolników. Prawo inicjowania tego przedsięwzięcia oraz obejmowania w nim udziałów  ma otrzymać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z przepisami KRUS może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stosownie do przepisów o działalności ubezpieczeniowej. W szczególności Kasa może udzielać pomocy w powstawaniu i działalności takich towarzystw.

 

Projekt będzie konsultowany

Dlatego do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MRIRW w sprawie gospodarki finansowej KRUS, który zakłada uszczegółowienie katalogu wydatków, które są finansowane ze środków funduszu składkowego o takie właśnie inicjatywy związane z obejmowaniem udziałów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.  

 

Ile pieniędzy rząd otrzyma TUW?

Jako źródło finansowanie inicjatyw związanych z powstaniem TUW rozporządzenie wskazuje ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, która obecnie jest procedowana w Sejmie. W niej z kolei możemy przeczytać, że finansowanie objęcia przez fundusz składkowy udziałów w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych może pochodzić ze środków pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ile pieniędzy rząd przeznaczy na stworzenie TUW jeszcze nie wiadomo. Po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej, zostaną bowiem dokonane odpowiednie zmiany w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

WK

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Aktualności

Zasiłek opiekuńczy w KRUS znów będzie przedłużony

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez ubezpieczonych w KRUS ma być znów przedłużone, tym razem do końca roku szkolnego - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

czytaj więcej

Rolniku, sprawdź nowe kwoty graniczne podatku, żeby nie wypaść z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego, która obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku. Jest ona nieznacznie wyższa niż poprzednia. Przekroczenie limitu można oznaczać wykreślenie z KRUS.

czytaj więcej

Rolnik VAT-owiec chce przejść na emeryturę rolniczą. Jak to najprościej zrobić?

Jestem rolnikiem, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych. Niebawem kończę 65 lat i chciałbym zaprzestać prowadzenia gospodarstwa oraz przejść na emeryturę rolniczą. Jak to najprościej zrobić, by nie mieć kłopotów z urzędem skarbowym? Czy będę musiał dokonać korekty VAT oraz zrobić inwenturę, w sytuacji gdy minęło już wiele lat od momentu rozliczenia VAT z poczynionych w gospodarstwie inwestycji? – pyta Czytelnik "Tygodnika".

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.