Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci rolników w lutym 2022
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci rolników w lutym 2022

01.02.2022

Od 1 do 27 lutego można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z KRUS dla dzieci rolników. Kto może ubiegać się o dodatkowe wsparcie pieniężne? Na jakich warunkach można go otrzymać?

Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Forma wsparcia finansowego, jaką jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy, została przywrócona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku z wznowieniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie on przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek w związku z COVID-19.

Według obecnych przepisów, nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, by rodzic mógł starać się o świadczenie. Wystarczy, że zamknięta zostanie klasa lub grupa przedszkolna. Skierowanie dziecka na kwarantannę oraz izolacja z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID oznacza uznanie go za chore i jest podstawą do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy z KRUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom:

  • dzieci do lat 8
  • dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, zasiłek ten przysługuje tylko w sytuacji, gdy nie ma drugiego rodzica, który mógłby zaopiekować się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Wsparcie pieniężne nie obejmie więc rodzin, w których co najmniej jeden rodzic jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Zasiłek przysługuje i może być przyznany również rolnikom i domownikom, ubezpieczonym w KRUS.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany z urzędu. Trzeba o niego wnioskować, składając wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Można to zrobić przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS ePUAP. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS.

Zuzanna Ćwiklińska,
fot. Pixabay

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Jakiej wysokości i dla kogo wsparcie finansowe z KPO w 2022 r.?

01.09.2022

W ostatnich miesiącach 2022 roku planowane są pierwsze konkursy w ramach zaakceptowanego przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W ich gronie przewidziana została również pomoc dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Czego dotyczyło będzie wsparcie w zakresie tego przedsięwzięcia?

Czy potwierdzone są już pieniądze z KPO?

Mimo wstępnego zatwierdzenia przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy, który został złożony do rozpatrzenia przez Polskę, jak na razie nie ma pewnych informacji. Warunkiem wypłacenia środków finansowych jest spełnienie przez Polski aż 115 kamieni milowych, które odnoszą się do wszystkich komponentów KPO. Przykładowym kamieniem milowym jest konieczność dokonania reformy całego polskiego systemu podatkowego, czy wzrost OZE. Mnogość warunków pozostaje do spełnienia, w związku z czym rząd nie jest pewny, na ile może liczyć na wsparcie finansowe z KPO w budżecie na 2023 rok. Należy jednak zauważyć, że pierwsze projekty finansowe z Krajowego Planu Odbudowy już wystartowały, a w nadchodzących miesiącach podążą za nimi inne- też te adresowane do rolników.

Co mogą zyskać rolnicy?

Zgodnie ze stanowiskiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w 2022 roku wystartuje pomoc dla rolników, którzy prowadzą RHD lub sprzedaż bezpośrednią. W zakresie tego wsparcia rolnicy mogą liczyć na pomoc przy:
  • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów, 
  • tworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się przyjmowaniem wniosków o dotacje. Przewiduje się, że już w październiku lub listopadzie rozpocznie się nabór.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać wsparcie na RHD z KPO?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

29.08.2022

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

Część rolników i mieszkańców wsi jest do teraz uprawnione do bezpłatnego korzystania z drewna z lasów znajdujących się w okolicy oraz wypasania zwierząt, ponieważ nadane przez Cara Aleksandra II Romanowa prawo w drugiej połowie XIX w. jest nadal w mocy prawnej. Część praw zmieniło swoje brzmienie, a niektóre z nich obowiązuje do dzisiaj i powoduje konflikty.

Czym są serwituty i kto pozostaje uprawniony?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, kilkaset osób pozostaje uprawnionych do poboru drewna i wypasu zwierząt. Zgodnie z treścią publikacji, której autorem jest Jerzy Szumski, dot. serwitutów w guberni łomżyńskiej z 1989 r, w 1912 r. ponad 350 tys. gospodarstw posiadało uprawnienia do korzystania z serwitutów. Obecnie, tylko niewielka grupa jest uprawniona do korzystania z nadzwyczajnych przywilejów ustroju feudalnego.

Serwituty- uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego- można ugrupować następująco:
  • Pastwiskowy (najbardziej powszechny)
  • opału,
  • budulca,
  • ściółki.

Nie udało się całościowo zlikwidować serwitutów?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Zmaganie z antybiotykami

29.07.2022

W treści krajowego Planu Strategicznego WPR wpisano zasadę ,,Tak mało jak to konieczne” w kontekście stosowania antybiotyków. Nowe regulacje będą skutkowały karami za stosowanie ich w sposób niewłaściwy, jak i obligatoryjne prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Celem redukcyjnym Polski do 2030 r. jest zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków o 10%.

Do krajowego planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wpisane zostały informacje dotyczące postępującego zjawiska antybiotykoodporności i wskazanymi w EZŁ- Europejskim Zielonym Ładzie- aspiracjami do uszczuplenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Europejski Zielony Ład stawia na dobrostan

Zmniejszenie zużycia antybiotyków podczas hodowli zwierząt gospodarskich będzie działała zgodnie z dewizą o brzmieniu „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, która jest składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowano bardzo ambitne cele przykładowo w tematykach ulepszenia dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. - Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność -czytamy w treści w polskiego Planu Strategicznego WPR.

Restrykcje stosowania antybiotyków poprzez dobrostan zwierząt?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Calvin Harris, sławny DJ kupił 55 ha ziemi i chce być rolnikiem

Popularny szkocki DJ i producent muzyczny Calvin Harris nabył 55 ha ziemi rolnej i chce żyć jak prawdziwy rolniki. Muzyk już przeprowadził się do swojego nowego gospodarstwa i jak nie boi się żadnej pracy,  zarówno przy roślinach, jak i zwierzętach. Na jaką produkcję postawił famer-DJ?

czytaj więcej

Czy odziedziczenie gospodarstwa spowoduje obniżenie emerytury z KRUS?

Od 2 lat pobieramy z mężem emerytury rolnicze. W zeszłym roku zmarł nagle mój brat, który nie miał rodziny i sam prowadził gospodarstwo. Jestem jedyną osobą, która po nim dziedziczy. Czy w sytuacji, gdy sąd potwierdzi moje prawo do spadku po bracie, KRUS z tego powodu obniży mojemu mężowi i mi emerytury?

czytaj więcej

Zerowy VAT na żywność – czy rolnicy VAT-owcy stracą na tym czy nie?

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa, rolnicy, którzy rozliczają VAT na zasadach ogólnych, nie powinni stracić na obniżce VAT tyle, ile się obawiają. Ale czy na pewno?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)