Czy doradca podatkowy może poświadczyć kopię faktury?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy doradca podatkowy może poświadczyć kopię faktury?

21.02.2021autor: Wojciech Lignowski

Jestem rolnikiem rozliczającym się z podatku VAT. Płacę uprawnionemu doradcy podatkowemu za prowadzenie księgowości podatkowej i on też potwierdza za zgodność z oryginałem faktury za olej napędowy. Czy gmina może odmówić mi przyjęcia tak potwierdzonych faktur? W Agrarlex pytanie rolnika spod Leszna w Wielkopolsce.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy gmina może odrzucić kopie faktur za ON składane przez rolnika?
  • Co zyskuje rolnik, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania go ws księgowych?
  • Co może doradca podatkowy, jeśli nie jest pełnomocnikiem rolnika?
Sprawa przedstawia się dwojako i uzależniona jest od tego, czy doradca występuje jako pełnomocnik rolnika w postępowaniu o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Konieczne pełnomocnictwo

W  art. 2 ustawy o zwrocie akcyzy nakazano do postępowania o zwrot kwoty akcyzy dla producenta rolnego odpowiednio stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (kpa – szerzej, kliknij tutaj). Tam też w art. 76a ustalono, że:
  • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo 
  • przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 
Jeżeli doradca w imieniu rolnika jako pełnomocnik występuje z wnioskiem i załącza do niego kopie faktur VAT, to wówczas ma prawo potwierdzić ich zgodność z oryginałem i organ gminy nie ma prawa tego kwestionować co do zasady. 
Podobnie ukształtowano uprawnienia doradcy podatkowego w art. 41 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym.

Jeśli osobiście, to tylko oryginały faktur

Gdy rolnik działa osobiście w sprawie i składając wniosek o zwrot akcyzy załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT przez doradcę podatkowego, z którym współpracuje, wtedy gmina ma prawo odmówić przyjęcia takich kopii. Gmina może zażądać przedłożenia ich oryginałów.
Ewentualnie upoważniony pracownik urzędu poświadczy rolnikowi kopie tych faktur i pobierze opłatę skarbową.
A więc: doradca może potwierdzić autentyczność faktur tylko wówczas, gdy działa w danym postępowaniu jako pełnomocnik strony.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Podstawa prawna:
  • Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z 10 marca 2006 r.
  • Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z 14 czerwca 1960 r.
  • Ustawa o doradztwie podatkowym – z 5 lipca 1996 r.
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Zwrot VAT

Fikcyjne koszty na fakturach. Fiskus uderza w oszustów

Tylko w I połowie 2021 roku doszło do wykrycia ponad 85 tys. fikcyjnych faktur. Opiewały one na łączną kwotę 6,2 mld złotych. Analizy na plikach JPK_VAT, złożonych za pół roku, przyczyniły się do zidentyfikowania ponad 53 tys. fałszywych dokumentów, które zostały wystawione przez podmioty niezarejestrowane do VAT-u.

czytaj więcej
Zwrot VAT

Fiskus blokuje środki na rachunkach VAT

Fiskus w I połowie roku zablokował niemal 230 mln zł z rachunków VAT. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych sześciu miesiącach br. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Dlaczego?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)