Rząd proponuje maksymalne stawki ubezpieczeń rolnych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rząd proponuje maksymalne stawki ubezpieczeń rolnych

08.11.2021

Dzięki temu rolnicy mają mieć zapewniony odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zobowiązuje ministra rolnictwa do określania corocznie, w terminie do dnia 30 listopada takich sum.

 

Jakie są zasady ubezpieczeń?

Zgodnie z tą ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. Ale w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, czyli odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu tych stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

 

r e k l a m a

Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

 

Maksymalne sumy ubezpieczeń

W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 20 257 zł – dla zbóż,

b) 8 514 zł – dla kukurydzy,

c) 12 663 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 48 000 zł – dla chmielu,

e) 34 808 zł – dla tytoniu,

f) 235 253 zł – dla warzyw gruntowych,

g) 106 660 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 60 185 zł – dla truskawek,

i) 38 545 zł – dla ziemniaków,

j) 9 999 zł – dla buraków cukrowych,

k) 15 978 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 9 912 zł – dla bydła,

b) 12 276 zł – dla koni,

c) 914 zł – dla owiec,

d) 700 zł – dla kóz,

e) 1 539 zł – dla świń,

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł – dla kaczek,

h) 250 zł – dla gęsi,

i) 145 zł – dla indyków,

j) 1 045 zł – dla strusi.

 

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i obsadę dla czereśni karłowatej (cena sadzonki czereśni karłowatej 30 zł/szt., obsada 1 250 szt./ha

 

Na podstawie danych naukowych

- W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz możliwości budżetu państwa – napisano w projekcie ubezpieczenia.

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2020 i prognoz na lata 2021-2022. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

 

 

WK

 

 

 

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ubezpieczenia

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w 2021 r.

Ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.? Poniżej podajemy szczegóły.

czytaj więcej
Ubezpieczenia

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika w 2021 r.

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika w gospodarstwie? Poniżej załączamy szczegóły.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)