Samorządy będą miały więcej czasu na ustalanie nowych obwodów łowieckich
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Samorządy będą miały więcej czasu na ustalanie nowych obwodów łowieckich

11.02.2021autor: wk

W Sejmie pojawił się projekt ustawy, który daje samorządom więcej czasu na podział województw na obwody łowieckie. Dzięki temu nie dojdzie do paraliżu działań myśliwych oraz rozlaniu się kolejnej fali afrykańskiego pomoru świń po kraju.  

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniająca ustawę Prawo łowieckie. Jego sprawozdawcom jest przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.

Bezpośrednim powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.

Sejmiki i powiaty a prawo łowieckie


Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z 20 grudnia zeszłego roku zobowiązała sejmiki województw do dokonania takiego podziału do 31 marca 2021 r. Po tej dacie tracił ważność dotychczasowy podział. Problem w tym, że niektóre sejmiki sygnalizowały, że nie zdążą na czas dokonać takich uchwał. A to mogło doprowadzić do paraliżu działań myśliwych.  

r e k l a m a
Do końca stycznia 2021 r. uchwały w sprawie podziału województw na obwody łowieckie podjęto jedynie w siedmiu województwach: opolskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

- Utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadzi do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwe będzie prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Dlatego wnioskodawcy zaproponowali, aby sejmiki mogły do 31 grudnia 2021 r. dokonać podziału województw na obwody łowieckie. Dzięki temu dzierżawcy obwodów łowieckich będą mieli więcej czasu niezbędnego do przejścia procedury związanej z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz zawarcie umów dzierżawy przed rozpoczęciem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023.

Nowelizacja potrzebna od zaraz!


Dlatego głównym celem nowelizacji jest zapewnienie ciągłości prowadzenia:

•    szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,
•    wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań,
•    działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

Dla zobrazowania skali zagrożenia wystarczy wskazać, że w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. myśliwi pozyskali na terytorium Polski 412 784 dzików. Zaniechanie prowadzenia odstrzału dzików w kolejnym łowieckim roku gospodarczym, przy założeniu, że pozyskanie dzików byłoby takie same jak w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020, mogłoby skutkować wzrostem populacji dzików o ponad 1 mln. osobników (przy uwzględnieniu przyrostu zrealizowanego na poziomie 150% stanu wiosennego populacji).

- Tak duży, niekontrolowany wzrost populacji dzików może istotnie zwiększyć dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń i zniweczyć efekty prowadzonych dotychczas prac na rzecz ograniczenia liczebności populacji w celu obniżenia ryzyka rozprzestrzeniania się ASF – napisano w podsumowaniu uzasadnieniu projektu.
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Od kiedy będzie obowiązywać nowy podział obwodów łowieckich?

Do końca marca br. sejmiki wojewódzkie miały czas na podjęcie uchwał dotyczących ustanowienia nowych obwodów łowieckich. Nie wszystkie jednak wywiązały się z tego zadania, tłumacząc się głównie trudnościami spowodowanymi pandemią. Urzędy marszałkowskie województw małopolskiego i mazowieckiego zwróciły się więc do ministra klimatu o przedłużenie terminu.

czytaj więcej

Izby rolnicze chcą, aby minister rolnictwa nadzorował leśnictwo i łowiectwo

25 lutego 2021 r. do Kancelarii Sejmu trafiło pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie włączenia działu leśnictwo i łowiectwo pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem KRIR jest to potrzebne i uzasadnione.

czytaj więcej
Szkody łowieckie

Gospodarce łowieckiej grozi paraliż – podjęto prace nad nowelizacją

W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją prawa łowieckiego. Jej celem jest danie samorządom więcej czasu na podział województw na obwody łowieckie. Bez tego, mogło by dojść do paraliżu gospodarki łowieckiej. 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.